บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

378 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

0-2422-9999 ต่อ 4929 (แผนกอีคอมเมิร์ซ)
amarinbookclubfan@gmail.com

หากสนใจสั่งซื้อหนังสือเป็นจำนวนมาก โปรดติดต่อฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้งฯ อีเมล amborder@amarin.co.th