ม้าก้านกล้วย

150.00 ฿ 127.50 ฿

“ม้าก้านกล้วย”เป็นนิราศแรมร้างจากฝันของมนุษย์ร่วมสมัยที่ต้องผจญกับความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วหลากหลาย มนุษย์ผู้ต้องรับสภาพความเสื่อมสลายของอุดมคติเดิม แต่มนุษย์ย่อมมีปัญญาอันเข้มแข็ง พอที่จะผ่านวันเวลาอันเจ็บปวดเหล่านี้ และใช้ความฝันของตนสร้าง “อุดมคติ” ใหม่อันงดงามกว่าเดิมขึ้นมา

“ม้าก้านกล้วย”เป็นนิราศแรมร้างจากฝันของมนุษย์ร่วมสมัยที่ต้องผจญกับความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วหลากหลาย มนุษย์ผู้ต้องรับสภาพความเสื่อมสลายของอุดมคติเดิม แต่มนุษย์ย่อมมีปัญญาอันเข้มแข็ง พอที่จะผ่านวันเวลาอันเจ็บปวดเหล่านี้ และใช้ความฝันของตนสร้าง “อุดมคติ” ใหม่อันงดงามกว่าเดิมขึ้นมา

บทกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัยในม้าก้านกล้วยยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังชีวิตและจิตใจของคนชนบทเข้าสู่เมือง ด้วยความใฝ่ฝันและความหวังถึงชีวิตที่ดีกว่า และได้กลายเป็นพลังอันสำคัญสร้างสรรค์สังคม ซึ่งแม้คนชนบทจะพบกับชีวิตแปลกแยกในสังคม แต่ความผูกพันโหยหาชีวิตในถิ่นเดิมก็เป็นพลังให้คนชนบทมีชีวิตยืนหยัดอยู่ได้

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 1000199021 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: สำนักพิมพ์: