fbpx

สำเร็จทางโลกเพราะสุขทางธรรม

159.00 ฿ 135.15 ฿

“ยอดเยี่ยม”
ผมนึกในใจเมื่ออ่านต้นฉบับหนังสือเล่มนี้ “เพราะสุข…จึงสำเร็จ” จบลง
เป็นหนังสือคุณภาพดีมากเล่มหนึ่ง เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่รักชีวิต อยากพัฒนาความสุขซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในก้าวต่อไป และเหมาะสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยผู้ทุกข์ทางชีวิต จิตใจ อารมณ์ เช่น จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักบวช นักสังคมสงเคราะห์ ครูอาจารย์ พยาบาลจิตเวช เป็นแนวทางยกระดับจิตสำนึกให้เกิดสติ ปัญญา สมาธิ และจิตใฝ่ดี เกิดความรัก เมตตา ศรัทธา ความหวัง และ Self – Esteem ในตัวเอง และโยงใยให้มีหลักแนะนำสิ่งเหล่านี้ไปสู่ผู้ทุกข์ทางใจ ซึ่งจะได้ผลดีมากและทำให้ความทุกข์ลดน้อยลง…
…หวังว่าหนังสือเล่มนี้คงจะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกให้หลาย ๆ คนทอยากเป็นคนดี มีความสุข อันจะนำไปสู่ความสำเร็จสมดังชื่อ “เพราะสุข…จึงสำเร็จ”… ได้พัฒนาจิตให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นต่อไป…

ศ. ดร. นพ.วิทยา นาควัชระ
จิตแพทย์ – นักเขียน

10.10 ทั้งเว็บลด 20%

สินค้าหมดแล้ว

ซื้อครบ 600 บาทหลังหักส่วนลด ส่งฟรี!
รหัสสินค้า: 1000188973 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: