เด็กดีรู้ถูกผิด (นิทาน ท่าน ว. 2 ภาษา)

99.00 ฿ 89.10 ฿

“นิทานเด็กดีกับ ว.วชิรเมธี” ชุดอบายมุข 6 เรื่อง “เด็กดีรู้ถูกผิด” จัดเป็นหนังสือภาพสำหรับเด็กชุดพิเศษ แม้จะไม่ได้กล่าวถึงหลักธรรม “อบายมุข 6” ในทางตรง แต่เป็นการเชื่อมโยงและชี้แนะแนวทางปฏิบัติให้เด็กๆ รู้จักการเจริญสติเพื่อให้จิตสงบลงและเกิดปัญญา อันจะนำไปสู่การมีสติ เลือกปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควร ก่อนที่จะเดินไปสู่หนทางแห่งความเสื่อมทั้งปวงด้วยความไม่ประมาท ห่างไกลจากสิ่งที่เป็นโทษ เพื่อชีวิตที่ดีงามและมีคุณค่าต่อไปในอนาคต

สินค้าหมดแล้ว