fbpx

๑๐๐ ธรรมคำคม

฿ 130.00 ฿ 110.50

๑๐๐ ธรรมคำคม
เล่มนี้ได้รวบรวมข้อคิด คติธรรมคำคมของครูบาอาจารย์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพระสุปฏิปัณโณที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งสิน โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงแง่คิดทางธรรม เช่น สอนให้คิดดี ทำดี ละชั่ว มีศีลธรรมประจำใจ เข้าใจในสุข ทุกข์ เรื่องทาน ศีล ภาวนา และการไปสู่เป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนานั่นคือนิพพาน

เมื่อไรเราที่เข้าใจและเห็นตามความจริงว่าข้อคิดอันทรงคุณค่าเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตขนาดไหน เมื่อนั้นเราจะเกิดปัญญา และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขทั้งต่อตนเองและผู้อื่นได้ต่อไป

มีสินค้า

๑๐๐ ธรรมคำคม

฿ 130.00 ฿ 110.50

ซื้อครบ 600 บาทหลังหักส่วนลด ส่งฟรี!
รหัสสินค้า: 1000202382 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: