ปีศาจยามวิกาล

245.00 ฿ 208.25 ฿

ผู้เขียน : Yoru Sumino (โยะรุ ซุมิโนะ)

ปีศาจตัวสีดำ ผิวตะปุ่มตะป่ำทั้งตัว
มีขา 6 ข้าง ดวงตาพองโต 8 ดวง มี 4 หาง
คือ อาดาจิตอนกลายร่างในยามวิกาล

มีสินค้า