นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส : ความซื่อสัตย์ (ปกอ่อน – 2ภาษา)

99.00 ฿ 84.15 ฿

ความซื่อสัตย์
“…ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายจงมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพราะคุณธรรมอันนี้เป็นมูลฐานอันสำคัญที่จะยังความเจริญและความเป็นปึกแผ่นแก่สังคม เป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคีกลมเกลียว ความซื่อสัตย์ที่ว่านี้หมายถึง ความสุจริตซื่อตรงต่อหน้าที่การงาน ต่อตนเองและต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง มีเจตนาที่บริสุทธิ์ไม่เอารัดเอาเปรียบ” (พระบรมราโชวาทเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๖)

นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส เป็นหนังสือภาพสำหรับเด็กชุดพิเศษที่สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็กภูมิใจนำเสนอในวาระครบรอบ 20 ปีของสำนักพิมพ์ แนวคิดของแต่ละเรื่องนำมากจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในหลายโอกาส โดยเน้นเรื่องคุณธรรมใกล้ตัวที่เด็กๆสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายๆ ผ่านภาพความสนุกสนานของวิถีชีวิตแบบไทยๆ แต่สอดแทรกแง่คิดดีๆ สอนใจอย่างแนบเนียน

ทุกเล่มลด 15% ทันที ซื้อ 4เล่มขึ้นไป ลด 20% วันนี้ถึง 25 พ.ค. 2564 (ส่วนลดคำนวณที่ตะกร้า)

สินค้าหมดแล้ว

ซื้อครบ 600 บาทหลังหักส่วนลด ส่งฟรี!
รหัสสินค้า: 1000154783 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: สำนักพิมพ์: