ทุกองค์กร ในทุกอุตสาหกรรม กำลังถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่

เราทุกคนได้ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่แล้ว เทคโนโลยีและความคิดใหม่ๆ กำลังพลิกทุกอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วและล้ำลึกกว่าครั้งใดในประวัติศาสตร์ ทัศนะที่แจ่มชัดเกี่ยวกับอนาคตอันใกล้ ไม่เคยสำคัญต่อการกำหนดจุดมุ่งหมายและคุณค่าขององค์กร เพื่อก้าวไปอย่างมั่นคงเท่าในวันนี้

นั่นทำให้เกิดหนังสืออันทรงคุณค่าแห่งยุค การปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ (The Fourth Industrial Revolution) เขียนโดยศาสตราจารย์ เคลาส์ ชวาบ วิศวกรและนักเศรษฐศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิสูงสุดคนหนึ่งของโลก ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร World Economic Forum ซึ่งขณะนี้ได้มีการผลิตฉบับภาษาไทยแล้วโดย สำนักพิมพ์อมรินทร์ฮาวทู ภายใต้ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) แปลโดย ศรรวริศา เมฆไพบูลย์ นักวิชาการและนักแปลทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งในประเทศไทย

หนังสือเล่มดังกล่าวซึ่งมีการแปลไปกว่า 20 ภาษา ในหลายประเทศผู้นำของโลกไม่ว่าจะเป็น เกาหลี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย และอาหรับ มอบความรู้ความเข้าใจที่มิอาจประเมินค่าเกี่ยวกับเทคโนโลยี อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การพิมพ์สามมิติ นาโนเทคโนโลยี วัสดุศาสตร์ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีบล็อคเชน ที่กำลังเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง ตั้งแต่รูปแบบธุรกิจ ระบบการผลิต การทำธุรกรรม การขนส่ง ไปจนถึงวิธีการบริโภคของคนยุคใหม่

ที่สำคัญคือมอบวิสัยทัศน์ที่ชัดแจ้งอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวดต่อทุกองค์กร ในประเด็นอย่าง:

  • สิบปีข้างหน้าอุตสาหกรรมต่างๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญอะไรบ้าง
  • งานอะไรจะหายไป งานอะไรจะเข้ามาแทนที่ และนั่นหมายความอย่างไรต่อทรัพยากรมนุษย์และตลาดแรงงาน
  • เราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิด วิธีบริหารจัดการ และวิธีการทำงานอย่างไร ให้อุตสาหกรรมยุคที่สี่เป็นโอกาสมากกว่าความเสี่ยง

ฯลฯ

หนังสือ การปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่  เปิดตัวไปเมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ในงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชื่อว่า Competitiveness and Inclusive Growth: Navigating towards Thailand 4.0 จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ World Economic Forum และสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ซึ่งมีผู้บริหารภาครัฐและซีอีโอภาคเอกชนเข้าร่วมมากมาย อาทิคุณอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ประธานของงาน) ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี คุณ ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คุณเทวิน วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  คุณ ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยตัวแทนจาก WORLD ECONOMIC FORUM

สนใจสั่งพิมพ์เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่พนักงานในองค์กรหรือลูกค้า โทร 0-2422-9999 ต่อ 4989 หรือ Email : tanapong_po@amarin.co.th