หนังสือที่ระลึกงานศพ

ไทยนิยม

ความจริงอย่างหนึ่งที่เราไม่ค่อยรู้ก็คือ ไทยเราเป็นประเดียวในโลกที่มีหนังสือแจกในงานศพ

เช่นเดียวกัน หนังสือที่หายาก ราคาแสนแพง ก็ไม่พ้นหนังสืองานศพอีกเหมือนกัน เพราะมีตั้งแต่หลักร้อย หลักพัน ขึ้นไปจนกระทั่งหลักแสนก็มี

ที่หายาก ราคาแพง ก็เพราะพิมพ์ไม่มาก เป็นหนังสือของบุคคลที่มีชื่อเสียง รวมถึงเนื้อหาข้างในที่เป็นความรู้ที่ส่วนใหญ่หาอ่านไม่ได้จากตำรา

หนังสือที่ระลึกงานศพเล่มแรกของไทย เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2423 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อพระราชทานเป็นอนุสรณ์ในงานพระเมรุสมเด็จพระนางเจ้า สุนันทากุมารีรัตน์ (พระนางเรือล่ม) โดยโปรดเกล้าให้ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเรียบเรียงบทสวดมนต์หลวง มีความหนาราว 300 หน้าและกลายเป็นธรรมเนียมที่แพร่หลายในหมู่ชนชั้นสูง จนถึงบุคลทัวไปทีจะนำเอาวรรณคดีบ้าง งานนิพนธ์บ้าง จนถึงบทสวดมนต์มาตีพิมพ์เป็นหนังสืองานศพ เป็นอีกทางหนึ่งที่จะสนับสนุนให้เกิดการอ่านมากยิ่งขึ้นในหมู่ประชาชนในเวลาต่อมา

ประวัติหนังสืองานศพ

ความนิยมในการจัดพิมพ์หนังสืองานศพเริ่มนิยมขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมก็เมื่อสมัยรัชกาลที่ 6 เพราะสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสนับสนุน และได้รับความนิยมสืบมา จนยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง เนื้อหาที่ถูกนำมาจัดพิมพ์ก็หลากหลายมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ศาสนา วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ และเร่องเบ็ดเตล็ด

อาจารย์ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม เคยให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ถึงความสำคัญของหนังสืองานศพไว้ว่า

รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 รวมถึงสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นบุคคลที่ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของหนังสืองานศพ จึงได้มีการรวบรวมที่หอสมุดแห่งชาติ แต่คนไทยสาวนใหญ่ไม่ค่อยรู้ รู้แต่ว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ผู้ตาย  ส่วนใหญ่ไม่คำนึงถึงคุณค่าทางสังคม คุณค่าทางประวัติศาสตร์

หนังสืออนุสรณ์งานศพประกอบด้วย 2 ส่วน คือประวัติและผลงานของผู้ตาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุด บ่งบอกเชื้อสายที่สืบตระกูลกันมา

อีกส่วนคือเนื้อหา อาจเป็นเรื่องราวพงศาวดาร ประวัติศาสตร์ ศาสนา วรรณกรรม ซึ่งมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับครอบครัวผู้ตายหรือหน่วยราชการว่าจะจัดพิมพ์แบบไหน เนือ้หาอ่านสนุก มีหลากหลายรสชาติ อ่านแล้วหูตาสว่างขึ้น เหมาะสำหรับคนที่อยากหาความรู้ บางทีความรู้ที่หาไม่ได้จากห้องเรียนกลับหาได้จากหนังสืองานศพเท่านั้น

งานศพเป็นประเพณีสุดท้ายเกี่ยวข้องชีวิตเพื่อรำลึกถึงคุณความดีของผู้ตาย ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมเกียรติ์ให้กับลูกหลานที่ยังมีชีวิต”

สนใจสั่งซื้อหนังสือเพื่อเป็นที่ระลึกในงานศพ >>>
หรือติดต่อ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้งฯ โทรศัพท์ 02-422-9999 ต่อ 4856, 4964 หรือ 086-989-2936 อีเมล tusporn_sa@amarin.co.th