***
ไม่สามารถแนบไฟล์ PDF เป็นหลักฐานการชำระเงินได้
กรณีลูกค้าชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต ไม่ต้องแจ้งชำระเงิน
***