โปรดตรวจสอบส่วนลด และของพรีเมียมในตะกร้าก่อน และหลังการยืนยันคำสั่งซื้อ หากในตะกร้าไม่แสดงรายการของพรีเมียมลูกค้าจะไม่ได้รับของพรีเมียมในคำสั่งซื้อนั้น
* ของพรีเมียมทุกชนิดขอจำกัดสิทธ์ 3 ชิ้นต่อ 1 ออเดอร์
Easy E-Receipt สูงสุด 50,000.-*
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • ไม่สามารถแก้ไข – เปลี่ยน – คืน สินค้าในคำสั่งซื้อ ที่มีการออกใบกำกับภาษีไปแล้วได้
  • หากลูกค้าไม่ได้เลือก / ใส่ข้อมูล การออกใบกำกับภาษี มาตั้งแต่แรกของการทำรายการสั่งซื้อ หรือกรอกข้อมูลผิดจะไม่สามารถขอใบกำกับภาษีย้อนหลังได้
  • หากระบุข้อมูล เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี / ชื่อ-ที่อยู่ เข้ามาผิด และบริษัทฯ ออกใบกำกับภาษีแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ โปรดตรวจสอบถามถูกต้องก่อนดำเนินการสั่งซื้อ
  • ไฟล์ e-Tax จะถูกจัดส่งไปทาง e-mail ที่ระบุเข้ามา ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากวันที่จัดส่งสินค้าออก
  • การออกใบกำกับภาษี ตามโครงการ Easy E-Receipt 2567 ต้องเป็นรายการสั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อย ภายในวันที่ 15 ก.พ. 2567 เวลา 23.59น. ตามเวลาประเทศไทยเท่านั้น
  • เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของราชการ
  • ระยะเวลา 1 ม.ค. 2567 – 15 ก.พ. 2567
Your cart is currently empty.

Return to shop

</p>