เงื่อนไขโปรโมชั่น คูปองและ “ของพรีเมียม”
– โปรดตรวจสอบส่วนลดและ “ของพรีเมียม” ในตะกร้าก่อน และหลังการยืนยันคำสั่งซื้อ
– หากในคำสั่งซื้อไม่แสดงส่วนลด ลูกค้าจะไม่ได้รับส่วนลดนั้น
– หากในตะกร้าไม่แสดงรายการ “ของพรีเมียม” ลูกค้าจะไม่ได้รับ “ของพรีเมียม” ในคำสั่งซื้อนั้น
– สินค้า”ของพรีเมียม” ทุกชนิดมีจำนวนจำกัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่ดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงินก่อนตามลำดับ
– กรณีที่เงื่อนไขการรับ “ของพรีเมียม” เป็นแบบ Step ลูกค้าจะได้รับ “ของพรีเมียม” ตาม Step สูงสุดเท่านั้น โดยจะไม่ได้รับของ “พรีเมียม” ใน Step ก่อนหน้า
– สินค้า “ของพรีเมียม” ทุกชนิดจากทุกสำนักพิมพ์ จำกัดสิทธิ์ 3 ชิ้น ต่อ 1 คำสั่งซื้อ/ใบเสร็จ
Your cart is currently empty.

Return to shop