นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้ถูกจัดทำขึ้นและให้บริการโดยบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทอมรินทร์ อันได้แก่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส จำกัด และบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด (ในคำชี้แจงนโยบายนี้ รวมเรียกว่า “เรา” หรือ “อมรินทร์” หรือ “เครืออมรินทร์”) เรามีการใช้คุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกสร้างและติดตั้งลงบนอุปกรณ์ของผู้ใช้งานและเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงเพื่อการอำนวยความสะดวกผู้ใช้งานในการแสดงผลข้อมูลบนเว็บไซต์ที่ตรงตามความต้องการกรณีมีการเข้าชมในครั้งถัดไป และสำหรับในเชิงพาณิชย์ เพื่อจดจำและวิเคราะห์ความสนใจจากใช้งาน เพื่อการนำเสนอโฆษณาที่ตรงตามความต้องการของท่าน ทั้งนี้ การเก็บข้อมูลด้วยคุกกี้มิใช่การระบุตัวตนผู้ใช้งาน ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่ามาจากผู้ใดอย่างเฉพาะเจาะจง

 

 

ประเภทของคุกกี้

คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) – มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (Performance/Analytical Cookies) – นับจำนวนทางสถิติ เช่น ผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น รวมถึงเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้ยังช่วยให้เราวัดประสิทธิผลของการแสดงผลเว็บไซต์และโฆษณาเพื่อการพาณิชย์ได้ตรงความต้องการของธุรกิจ

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) – ช่วยจดจำความต้องการสำหรับการกลับมาใช้งานเว็บไซต์ซ้ำ ช่วยในการปรับแต่งเนื้อหาและเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น ภาษา ภูมิภาค ขนาดตัวอักษร หรือ ความคมชัดวิดีโอ

คุกกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) – บันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ หน้าเว็บ และลิงค์ โดยข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน ซึ่งรวมไปถึงอาจมีการแชร์ข้อมูลกลุ่มนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

การใช้งานคุกกี้ของบุคคลที่สาม

เครืออมรินทร์มีการใช้คุกกี้ที่จัดการโดยบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น เครือข่ายการโฆษณา ผู้ให้บริการด้านการตลาด ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกซึ่งเป็นพันธมิตรทางการของเรา บริการโซเชียลมีเดีย และรวมถึงผู้ให้บริการฟังก์ชั่นพิเศษเช่นวิดีโอ หรือ แผนที่ จากแพลตฟอร์มภายนอก ตัวอย่างของคุกกี้บุคคลที่สามที่เราใช้ แต่ไม่จำกัดเพียง เช่น Google Analytics, Facebook Pixel, Cxense DMP เป็นต้น

การตั้งค่าการใช้งานคุกกี้

เพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เครืออมรินทร์ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ใช้งานโดยทั่วไปที่ยังต้องการใช้งานเว็บไซต์ของเรา แต่ไม่ประสงค์ให้มีการติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้ การปิดใช้งานคุกกี้เป็นสิ่งที่เราไม่แนะนำเพราะอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของเรา รวมถึงเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ท่านใช้บริการอยู่เป็นประจำด้วย

ท่านสามารถตั้งค่าปิดการใช้งานคุกกี้ได้บนเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนแนะนำของผู้ให้บริการเว็บเบราว์เซอร์แต่ละรายได้โดยง่าย ดังนี้

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=th

Safari:
https://support.apple.com/th-th/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/th-th/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/th-th/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

 

Cookie Policy

This website is owned & operated by Amarin Printing and Publishing Public Company Limited and its subsidiaries under the name of Amarin Group which comprises of Amarin Printing and Publishing Public Company Limited, Amarin Television Co., Ltd., Amarin Omniverse Co., Ltd., and Amarin Book Center Co., Ltd. (“we”, “us”, “our”, “Amarin”, and “Amarin Group”).  We use cookies, a micro-sized text files downloaded onto your devices, and similar technologies to improve efficiency and user experience of the website.  This includes capability to display contents that are relevant to your next visit; as well as to commercially memorize, analyze, and display advertisements personalized for you.  However, cookies approach of data collection neither address user’s individual identification nor disclose source of data subject in specific manner.

Types of Cookies

Strictly Necessary Cookies – essential to the core of website in order to operate properly as intended as well as to ensure website security for users.

Performance/Analytical Cookies – used to collect statistical information (e.g. number of visitors, usage heatmap) to enhance quality and appropriation of website’s usability including statistics on how users reach and move around the website.  This helps measuring efficiency and effectiveness of web designs as well as advertising placement according to business’ needs.

Functionality Cookies – used to recognize preferences of usage when user revisit, in order to configure and provide content in accordance to user’s preferences; e.g. language, region, font size, or video definition.

Targeting Cookies – used to record visits to websites, pages, and links that user have followed through; this set of data is used to personalize our websites and contents to match your recent interests.  We may also share this information with third parties in order to achieve the aforementioned purposes.

Third Party Cookies

In specific needs, Amarin Group also use cookies that are managed / owned by trustworthy third parties e.g. advertising display network, marketing services, external web services that are Amarin’s official partner, social media platforms, as well as special function service providers such as video or map platforms.  The instances of third-party cookies that we use are as the following, but not limited to Google Analytics, Google Display Network, Facebook Pixel, Cxense Data Management Platform, etc.

Setting Use of Cookies

As to be proactive towards personal data protection policies that Amarin Group has been emphasizing, we ensure that our users have their affirmative choices not to have unpreferable types of cookies downloaded onto your devices in all cases; although disabling use of cookies is not recommended as it may hold negative impact to user experiences on our websites, as well as other websites that you may visit regularly.

You can, at anytime, prevent new cookies from being downloaded or delete existing ones depending on which specific browsers you are using; kindly see the exact steps provided below for browsers of your choice.

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari:
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies