Category Archives: เล่าไปเรื่อย

พี่ฉ่ำ องอาจ จิระอร จะมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ พร้อมทั้งชวนคุยแขกรับเชิญในประเด็นต่างๆ

เล่าไปเรื่อย EP.2 ชะตากรรมสุดท้ายของฮิตเลอร์

 มาฟังพี่ฉ่ำ องอาจ และแขกรับเชิญ พี่ป้อง มาเล่าเรื่องเ […]

เล่าไปเรื่อย EP.1 เทคโนโลยี การออกแบบ และฮิตเลอร์

มาฟังพี่ฉ่ำ องอาจ และแขกรับเชิญ พี่ป้อง เล่าเรื่องเกี่ย […]