จิตดวงสุดท้าย

129.00 ฿ 109.65 ฿

หนังสือเล่มนี้รวมรวมเนื้อหามาจากธรรมบรรยายเรื่อง “จิตดวงสุดท้าย” ของพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ที่ได้บรรยายไว้ ณ งานแสดงธรรมซึ่งจัดโดยชมรมกัลยาณธรรม เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เกี่ยวกับเรื่องของความตายและการเตรียมตัวตายไว้อย่างละเอียด นอกจากนั้นยังได้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของชาติภพ ภพภูมิ กฎแห่งกรรม วิบาก การละชั่ว ทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์ไว้พอสังเขปด้วย

จิตดวงสุดท้าย หนังสือที่จะตอบคำถามได้ด้วยตัวเองว่า ตายแล้วไปไหน จิตสุดท้ายก่อนตายสำคัญอย่างไร

เนื้อหามี 3 ภาค
ภาคต้น เข้าใจความตาย รู้จักจิตดวงสุดท้าย
ทุกคนมีนัดกับความตาย
ลีลาแห่งความตาย
หนทางหลังความตาย
วินาทีชีวิต จิตดวงสุดท้าย
ชาติหน้าดีแค่ไหน กำหนดได้ด้วยจิตดวงสุดท้าย

ภาคกลาง เตรียมพร้อมรับมือกับความตาย
ยอมรับ…วิบากซะ
กายป่วย อย่าปล่อยให้ใจป่วยตาม
หยุดทำกรรมชั่ว
เว้นอกุศลกรรมด้วยการรักษาศีล
มีศีล = มีประกันชีวิต
ศีลจะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะธรรม
เหนือกว่าศีล ๕ คือกุศลกรรมบถ ๑๐
อยู่เหนือบุญ เหนือบาป

ภาคสาม แนะนำลงมือปฏิบัติ
สติสำคัญที่สุด
กรรมของผู้ปฏิบัติธรรม
นักปฏิบัติธรรมตัวจริงต้องพร้อมออกเดินทางได้ทุกเมื่อ
เตรียมพร้อมรับมือกับความตายด้วยมรณานุสติ
อย่าอยู่อย่างคนรกโลก

โปรโมชั่นสัปดาห์หนังสือออนไลน์ ลด 15% ทุกเล่ม ซื้อครบ 4 เล่มลด 20% Boxset ลด 20% 17 เม.ย. ถึง 9 พ.ค.นี้

สินค้าหมดแล้ว

ซื้อครบ 600 บาทหลังหักส่วนลด ส่งฟรี!
รหัสสินค้า: 1000184997 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: