fbpx

จิตดวงสุดท้าย

฿ 129.00 ฿ 109.65

หนังสือเล่มนี้รวมรวมเนื้อหามาจากธรรมบรรยายเรื่อง “จิตดวงสุดท้าย” ของพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ที่ได้บรรยายไว้ ณ งานแสดงธรรมซึ่งจัดโดยชมรมกัลยาณธรรม เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เกี่ยวกับเรื่องของความตายและการเตรียมตัวตายไว้อย่างละเอียด นอกจากนั้นยังได้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของชาติภพ ภพภูมิ กฎแห่งกรรม วิบาก การละชั่ว ทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์ไว้พอสังเขปด้วย

จิตดวงสุดท้าย หนังสือที่จะตอบคำถามได้ด้วยตัวเองว่า ตายแล้วไปไหน จิตสุดท้ายก่อนตายสำคัญอย่างไร

เนื้อหามี 3 ภาค
ภาคต้น เข้าใจความตาย รู้จักจิตดวงสุดท้าย
ทุกคนมีนัดกับความตาย
ลีลาแห่งความตาย
หนทางหลังความตาย
วินาทีชีวิต จิตดวงสุดท้าย
ชาติหน้าดีแค่ไหน กำหนดได้ด้วยจิตดวงสุดท้าย

ภาคกลาง เตรียมพร้อมรับมือกับความตาย
ยอมรับ…วิบากซะ
กายป่วย อย่าปล่อยให้ใจป่วยตาม
หยุดทำกรรมชั่ว
เว้นอกุศลกรรมด้วยการรักษาศีล
มีศีล = มีประกันชีวิต
ศีลจะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะธรรม
เหนือกว่าศีล ๕ คือกุศลกรรมบถ ๑๐
อยู่เหนือบุญ เหนือบาป

ภาคสาม แนะนำลงมือปฏิบัติ
สติสำคัญที่สุด
กรรมของผู้ปฏิบัติธรรม
นักปฏิบัติธรรมตัวจริงต้องพร้อมออกเดินทางได้ทุกเมื่อ
เตรียมพร้อมรับมือกับความตายด้วยมรณานุสติ
อย่าอยู่อย่างคนรกโลก

1 – 3 เล่ม ลด 15% 4 เล่มขึ้นไป ลด 20% Box Set ลด 20% พิเศษ CODE ส่วนลด ONTOP * ซื้อครบ 1,000 บาทกรอกโค้ด NIYAITOP50 ส่วนลด มูลค่า 50 บาท * ซื้อครบ 1,300 บาท รับกรอกโค้ด NIYAITOP70 ส่วนลด มูลค่า 70 บาท * ซื้อครบ 1,800 บาท รับกรอกโค้ด ส่วนลด NIYAITOP100 มูลค่า 100 บาท *ยอดหลังหักส่วนลด *จำนวนจำกัด *สามารถใช้ส่วนลดได้ทันที

มีสินค้า

จิตดวงสุดท้าย

฿ 129.00 ฿ 109.65

ซื้อครบ 600 บาทหลังหักส่วนลด ส่งฟรี!
รหัสสินค้า: 1000184997 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: