fbpx

ดวงตาแห่งชีวิต ฉ.ปรับปรุงใหม่

199.00 ฿ 169.15 ฿

การเจริญสติด้วยความตื่นรู้เพื่อให้เกิดปัญญา อันเป็นดวงตาภายในไปสู่การรู้แจ้ง

แนวทางการเจริญสติด้วยการสัมผัสความรู้สึกตัวเพื่อเร้าให้เกิดการมองเห็นความคิด มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ญาณปัญญาอันเป็น “ดวงตา” ภายในที่จะประจักษ์ต่อปรากฏการณ์ทางจิตและแลเห็นแนวทางในการคลี่คลายปมปัญหาต่างๆ ของชีวิต

หนังสือเล่มนี้มิใช่มีแต่ประเด็นศาสนาเท่านั้น ยังมีมิติกว้างไกลทางด้านศิลปะ นิเวศวิทยา มานุษยวิทยา ให้ความรู้ลุ่มลึกในหนทางพุทธประเพณีของวัฒนธรรมไทย การค่อยๆ อ่านหนังสือเล่มนี้อย่างละเอียดไปทีละบท จึงเหมือนเป็นการเปิดดวงตาแห่งความเข้าใจชีวิต ทั้งสามารถใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติภาวนาไปในตัวอีกด้วย

10.10 ทั้งเว็บลด 20%

มีสินค้า

ดวงตาแห่งชีวิต ฉ.ปรับปรุงใหม่

199.00 ฿ 169.15 ฿

ซื้อครบ 600 บาทหลังหักส่วนลด ส่งฟรี!
รหัสสินค้า: 1000211428 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: