พระอานนท์

159.00 ฿ 135.15 ฿

พุทธอุปัฏฐาก ผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งปวง 5 ประการ เมื่อพระอานนท์มีอายุได้ 55 ปี ได้รับหน้าที่พุทธอุปัฏฐาก ดูแลปรนนิบัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างดีเยี่ยม พระอานนท์เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยปฏิปทาในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นความสำรวม ความอดทนอดกลั้น ความจงรักภักดี ความมักน้อยและมัธยัสถ์ ความกตัญญูรู้คุณ ความเมตตากรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ เป็นผู้มีจิตใจหนักแน่น ไม่หวั่นไหว มีความปราดเปรื่อง และมีฝีมือทางช่าง ทั้งยังเป็นภิกษุเพียงรูปเดียงที่ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้า ว่าเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งปวง 5 ประการ ได้แก่ เป็นผู้มีสติ รอบคอบ รู้สิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ เป็นผู้มีคติ เป็นผู้มีความเพียรดี เป็นพหูสูต สามารถจำจดพระพุทธพจน์ไว้ได้มาก เป็นผู้อุปัฏฐากพระพุทธเจ้าดียิ่ง ไม่บกพร่อง

ทุกเล่มลด 15% ทันที ซื้อ 4เล่มขึ้นไป ลด 20% วันนี้ถึง 25 พ.ค. 2564 (ส่วนลดคำนวณที่ตะกร้า)

มีสินค้า

พระอานนท์
พระอานนท์

159.00 ฿ 135.15 ฿

ซื้อครบ 600 บาทหลังหักส่วนลด ส่งฟรี!
รหัสสินค้า: 1000186992 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: