พ่อของแผ่นดิน

39.00 ฿ 33.15 ฿

หนังสือ”พ่อของแผ่นดิน”เล่มนี้ ส่วนหนึ่งเป็นการรวบรวม
แนวพระราชดำริของพระองค์ที่พระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่ได้
มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ แม้จะเป็นพระราชดำรัสสั้นๆ แต่ก็ยังความ
ปลาบปลื้มอย่างไม่สิ้นสุด รวมกับพระราชดำรัสในวาระต่างๆ
ซึ่งจะเป็นเครื่องเตือนใจ เพื่อใช้เป็นหลักในการครองชีวิต
ที่จะทำให้มีความมั่นคง มีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป

20-30 ก.ย. นี้ ลดทั้งเว็บ 15% ซื้อ 4เล่ม ไปขึ้นไปลด 20%

มีสินค้า

พ่อของแผ่นดิน

39.00 ฿ 33.15 ฿

ซื้อครบ 600 บาทหลังหักส่วนลด ส่งฟรี!
รหัสสินค้า: 1000200390 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: