fbpx

ศึกษา ฝึกฝน พัฒนาตนให้สูงสุด

฿ 165.00 ฿ 140.25

ศึกษา ฝึกฝน พัฒนาตนให้สูงสุด เล่มนี้ได้รวบรวมธรรมกถาทั้งหมดห้าเรื่อง คือ “อุดมคติของคนหนุ่มสาว” “ข้อคิดชีวิตทวนกระแส” “ศาสนาจำเป็นสำหรับคนหนุ่มสาว?” “คุณประโยชน์แห่งธรรม” และ “จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร” ซึ่งสำนักพิมพ์อมรินทร์ได้จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อครั้งท่านผู้แสดงธรรมยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ.ปยุตโต) บัดนี้ท่านได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์แล้ว สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะจึงได้ขออนุญาตจัดพิมพ์เพื่อปรับปรุงรูปเล่มใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจัดทำ Boxset ให้สวยงามเหมาะแก่การเก็บสะสมเป็นที่ระลึกหรือมอบเป็นของขวัญอันทรงคุณค่า

มีสินค้า

ศึกษา ฝึกฝน พัฒนาตนให้สูงสุด

฿ 165.00 ฿ 140.25

ซื้อครบ 600 บาทหลังหักส่วนลด ส่งฟรี!
รหัสสินค้า: 1000206074 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: