สมองแห่งพุทธะ (Buddha’s Brain)

265.00 ฿ 225.25 ฿

ผมมีความใคร่รู้มานานแล้วว่า การปฏิบัติธรรมสามารถเหนี่ยวนำโครงสร้างของสมองได้อย่างไร แต่ก็หาคำตอบไม่ได้ จนเมื่อมาอ่านหนังสือเล่มนี้ก็เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ไม่ปรากฏว่าเคยมีใครสามารถอธิบายได้เท่านี้มาก่อน ผมคิดว่าหนังสือ “สมองแห่งพุทธะ” เป็นหนังสือเล่มแรกของโลกที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุด และนักอ่านหนังสือแนวธรรมะวิทยาศาสตร์ ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง
ทันตแพทย์สม สุจีรา

ผู้เขียนยึดหลักว่า “เมื่อสมองเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน” แต่ในการที่จะทำให้สมองเปลี่ยนได้ ต้องทำให้ใจเปลี่ยนก่อน โดยอาศัยการเจริญสติ และพัฒนาปัญญาญาณ ทั้งยังได้หยิบยกวิธีการต่างๆ ตามหลักพุทธ รวมทั้งคำสอนของครูบาอาจารย์ทางวิปัสสนา และใช้หลักวิทยาศาสตร์มาอธิบายควบคู่กันไป ไม่ว่าจะในเรื่องของการมีเมตตาต่อตนเอง วิธีสร้างสุข วิธีผ่อนคลาย และวิธีเจริญภาวนา
ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 1000163638 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: