PLAY WORK ทำงานให้สนุกเหมือนเล่น

225.00 ฿ 191.25 ฿

WORK HARD PLAY HARD มันเก่าไปแล้ว! จากนี้เราต้อง “PLAY WORK ทำงานให้สนุกเหมือนเล่น” หนังสือเล่มนี้จะบอกว่าจริงๆ แล้วตัวเราเหมาะกับงานประเภทไหน ด้วยวิธีการเหล่านี้

  • ตระหนักรู้ในตนเอง Self-awareness
  • เปิดเผยตัวตน Self-disclosure
  • แสดงความเป็นตัวเอง Self-expression
  • ได้บรรลุสิ่งที่ตัวเองเป็น Self-realization

ตัวเราสนุกเวลาที่ทำอะไร สถานการณ์แบบไหนที่ทำให้เราตื่นเต้น ค้นพบตัวเองเพื่อให้งานเป็นเรื่องสนุก และสุดท้ายจะเชื่อมโยงไปสู่ การใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเอง มาหาวิธีการทำงานในแบบที่เป็นตัวเองกันเถอะ!

Piotr Feliks Grzywacz เขียน

พนิดา กวยรักษา แปล

มีสินค้า