ยินดีที่รู้จักฉัน PLEASED TO MEET ME

295.00 ฿ 233.05 ฿

ผู้เขียน : บิล ซัลลิแวน (Bill Sullivan)

ทำไมคุณเป็นอย่างที่เป็น และทำอย่างที่ทำ

เรื่องราวของยีน ดีเอ็นเอ จุลชีพ กระบวนการเหนือพันธุกรรมและพลังซ่อนเร้นอีกมากมายที่จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเอง

 

มีสินค้า