Super Boss อยากทำงานกับหัวหน้าแบบนี้จัง

215.00 ฿ 182.75 ฿

ผู้เขียน : ฮิโรโกะ มิซุชิมะ (Hiroko Mizushima)

เป็นผู้นำที่กำจัดความขัดแย้งได้ทุกรูปแบบ เพื่อให้ทีมสร้างผลงานที่ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง!

ฮิโรโกะ มิซุชิมะ จิตแพทย์ผู้ริเริ่มจิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคล คนแรกของญี่ปุ่นกล่าวว่า คนสำคัญที่คอยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็คือหัวหน้านั่นเอง เพราะเมื่อหัวหน้าสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานได้ก็จะเป็นที่ชื่นชอบของลูกน้อง ความร่วมมือร่วมใจในการทำงานก็ย่อมเพิ่มขึ้นด้วย

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงบทบาทของหัวหน้าในการกระชับความสัมพันธ์และกำจัดความขัดแย้งทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ลูกน้องด้วยกันเอง หรือลูกน้องกับบุคคลภายนอก รวมถึงการสร้างแรงผลักดันในการทำงานดังนี้

-หัวหน้าต้องไม่ตัดสินเวลาลูกน้องทำผิดพลาด แต่ตักเตือนอย่างชาญฉลาด 

-หัวหน้าต้องรู้ว่ากรณีไหนควรคุยตัวต่อตัว และกรณีไหนควรคุยเป็นกลุ่ม

-หัวหน้าต้องตรวจสอบว่าอีกฝ่ายเข้าใจเจตนาที่แท้จริงหรือไม่

-หัวหน้าต้องฟังลูกน้องโดยปราศจากอคติ

-หัวหน้าต้องไม่ละเลยปัญหาสุขภาพจิตของลูกน้อง

เชื่อเหลือเกินว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็น คู่มือกำจัดความเครียดในที่ทำงาน เพื่อสร้างสุดยอดทีมที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างไม่สิ้นสุดแน่นอน

13-19 ก.ย. นี้ ลดทั้งเว็บ 15% ซื้อ 1200 บาท ขึ้นไปลด 20%

มีสินค้า

Super Boss อยากทำงานกับหัวหน้าแบบนี้จัง

215.00 ฿ 182.75 ฿

ซื้อครบ 600 บาทหลังหักส่วนลด ส่งฟรี!
รหัสสินค้า: 1000217636 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: