fbpx

Tag Archives: หมอประเสริฐ

สอนลูกให้มีวินัย เริ่มวันนี้ตั้งแต่ลูกยังเล็ก โดยคุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

มีคำกล่าวที่ว่า “หว่านพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้น” การเ […]

เข้าใจพฤติกรรมลูกกับปัญหาลูกติดโทรศัพท์ โดยนายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

ปัญหาที่เกิดในการเลี้ยงลูกของพ่อแม่ในยุคปัจจุบันมีหลากห […]