เรียนรู้หลักการดำเนินชีวิตที่นำไปสู่ความสำเร็จของ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

เรียนรู้หลักการดำเนินชีวิตที่นำไปสู่ความสำเร็จของ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

การทำงานของ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ครอบคลุมหลายด้านทั้งในภาคราชการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ภาคเอกชนในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ และในฐานะประธานกรรมการหรือกรรมการของบริษัทเอกชนหลายแห่ง ภาคการศึกษาในฐานะอาจารย์ผู้บรรยาย และคณบดีบัณฑิตศึกษา และภาคการเมือง

ลองมาดูกันว่า ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ใช้หลักการดำเนินชีวิตอะไรถึงได้ประสบความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัดในปัจจุบัน

 

 

มีอุดมการณ์และแบบแผนในชีวิต

เราต้องรู้ความหมายของชีวิตและสิ่งที่เราต้องทำในชีวิตนี้มีอะไรบ้าง ในสมัยที่ ดร.ศุภชัย เดินทางไปเรียนหนังสือ ไปนั่งรอหมอฟัน ก็ต้องถือหนังสือเล่มหนึ่งไปอ่านตลอดเวลา ยิ่งตอนที่เรียนหนังสืออยู่ที่ยุโรป เวลาเดินทางด้วยรถไฟก็ต้องพกหนังสือไปทุกครั้งแล้วก็ได้อ่านมาก เพราะบางทีต้องนั่งรถไฟนานเป็นชั่วโมง นี่เป็นสิ่งที่ ดร.ศุภชัย คิดว่าต้องใช้เวลาทุกขณะให้เป็นประโยชน์

แผนของชีวิตคือคิดว่าเราจะต้องทำไรในวันนี้ ตอนนี้ วันพรุ่งนี้ มะรืนนี้ อาทิตย์หน้า เดือนหน้า หรือคิดต่อๆ ไปในอนาคตว่าอยากทำงานสายไหน ไปจนถึงเรื่องที่ต้องคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ควรนำมายึดเป็นอุดมการณ์ของชีวิต เพราะถ้าคนเราไม่มีอุดมการณ์ในชีวิตแล้ว มันเหมือนกับเราทำงานแบบกลวงๆ แต่ถ้ามีอุดมการณ์ที่ถูกต้องและรักในสิ่งที่ทำ เมื่อรักแล้วมีความพอใจ นั่นก็คือความสุข

 

รู้จักบทบาทของตนเอง

การมีบทบาทของตนเองนั้นเป็นเรื่องที่ต้องสำนึกอยู่ตลอดเวลา เพราะจะตอบคำถามได้ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร ในสถานภาพหนึ่งเราอาจเป็นลูก เป็นพ่อ เป็นอาจารย์ เป็นลูกศิษย์ เราอาจจะเป็นเจ้านายในบางครั้ง แต่เราก็เป็นลูกน้องในบางที พวกเราทุกคนแทบจะเป็นทุกอย่างในสิ่งเหล่านี้มาแทบตลอดเวลา ถ้าเรารู้จักบทบาทก็จะรู้จักว่าสาระของชีวิตนั้นคืออะไร แล้วแผนที่ต้องทำต่อไปคืออะไร

 

ปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้น

แนวทางในการปรับปรุงตัวเอง ปรับปรุงชีวิต นั้นมีอยู่เสมอตลอดเวลา แนวทางของการปรับปรุงชีวิตในแง่ของการใฝ่หาความรู้ ดร.ศุภชัย คิดว่าถ้าอยากจะปรับปรุงตัวเอง ก็ต้องปรับปรุงในด้านการเสริมสร้างสติปัญญา หาที่ที่เราจะได้รับสติปัญญาที่ดีขึ้น หาเพื่อนฝูงที่นำไปสู่สิ่งที่ดี และสิ่งเหล่านี้จะทำให้การปรับปรุงชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน

 

ทำงานอย่างมีระเบียบวินัย

การทำงานอย่างมีระเบียบวินัยในที่นี้คือทำงานตามกฎระเบียบ กฎหมาย มีจริยธรรมและศีลธรรมในการดำเนินธุรกิจในระบบการเงินการธนาคาร เราสอนคำว่า “ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม” ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง นักการธนาคาร

นักบัญชี อะไรต่อมิอะไรหลายอย่างที่เป็นอาชีพทั่ว ๆ ไป ก็ต้องสอนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมธนาคารพาณิชย์จึงต้องบอกเราว่านอกจากทำงานแล้ว ต้องทำบุญด้วย ต้องให้ทุนการศึกษาเด็กมากๆ หน่อย ต้องออกไปพัฒนาในต่างจังหวัดที่ไกลๆ ไม่ใช่ได้กำไรมาอย่างดีแล้วมาแบ่งเงินปันผลใช้ในหมู่ของคนที่มีอันจะกินอย่างเดียว

 

รู้จักใช้เวลา

ต้องมีเวลาสำหรับงาน มีเวลาสำหรับพักผ่อน มีเวลาสำหรับชีวิตครอบครัว มีเวลาที่จะรู้ทุกข์สุขของครอบครัวว่าเป็นอย่างไร เป็นเรื่องที่สำคัญมากในการรู้จักใช้เวลา เพราะว่าการใช้เวลาในสังคมเราเป็นเรื่องที่มีปัญหามาก ๆ ซึ่งปัญหาทางเศรษฐกิจอาจเป็นเรื่องรอง ๆ ไปแล้วด้วยซ้ำ

 

ความรู้สึกสำนึกในบุญคุณ

สิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การทำงานทั้งหมดประสบความสำเร็จในทุกครั้งที่มีปัญหา ดร.ศุภชัย จะนึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่อาจารย์สอนไว้จะต้องไม่ลืม เพราะสามารถนำสิ่งเหล่านั้นกลับมาใช้ได้เสมอ เช่น ศาตราจารย์ยัน ทินแบร์เก้น ได้สอนไว้อย่างหนึ่งตลอดว่า ในการตัดสินใจเรื่องสำคัญ ต้องยึดหลักว่า ถ้าตัดสินใจแล้วกลับไปนอนหลับได้ไม่วิตกกังวล นั่นแหละคือความรักที่เรามีความรู้สึกที่ดีแล้ว ถ้าตัดสินใจแล้วมีความวิตกกังวลมากว่าเราทำอะไรถูกหรือไม่ถูก อย่างนั้นแสดงว่าเรากำลังจะกระทำโดยขาดความรับผิดชอบแล้ว

มีความอดทนและความอดกลั้น

การทำงานที่ดร.ศุภชัย ทำมาตลอดชีวิตเป็นการทำงานที่เต็มไปด้วยความอดทนและอดกลั้น และนี่คือสิ่งที่ต่างกันระหว่างหมอทางเศรษฐกิจกับหมอที่รักษาโรคของประชาชน เวลาหมอผ่าตัดไส้ติ่งออก อาการป่วยจะหายทันที แต่ไส้ติ่งทางเศรษฐกิจนี่ สมมติว่ามันมีอะไรที่มันใช้เกินเนื้อเกินตัว มีสถาบันหลายสถาบันที่ต้องตัดทิ้ง ต้องเลิก มันทำได้ยาก ดังนั้นต้องอดทนเพราะการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย

 

ทำงานเพื่อหวังผลที่ดี

ดร.ศุภชัย คิดว่างานทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำ ถ้าทำเพื่อหวังผลก็น่าจะต้องเป็นการทำงานเพื่อหวังผลที่ดี ไม่ใช่ทำงานเพื่อหวังในสิ่งซึ่งไม่ควรจะได้ เช่น ถ้าทำงานเพื่อหวังผลสร้างภาพ หวังจะสร้างความโดดเด่นให้กับตัวเอง เราจะไม่ได้ความเด่น เราจะไม่ได้ภาพ แต่จะได้ความทุกข์ว่าทำแล้วทำไมเจ้านายไม่เห็น ทำไมไม่ได้เลื่อนขั้น เพราะมัวไปคิดอย่างนั้นและมัวไปติดการทำงานเพื่อเหตุนั้นและจะไม่มีวันได้ในสิ่งที่ต้องการ สิ่งสำคัญคือต้องยึดอยู่ในหลักการของการจริงจังจริงใจในการทำงาน

 

ส่วนหนึ่งจากหนังสือ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตจริง

โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

สั่งซื้อออนไลน์ คลิกที่

 

บทความอื่นๆ

1 thoughts on “เรียนรู้หลักการดำเนินชีวิตที่นำไปสู่ความสำเร็จของ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

  1. Pingback: เคล็ดลับความสำเร็จ ในการทำงานของท่านประธานบริษัท

Leave a Reply

แจ้งเตือนการใช้งานคุกกี้ เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้ดีที่สุด ได้แก่ คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และคุกกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ศึกษารายละเอียดและการตั้งค่าคุกกี้เพิ่มเติมเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่านได้ใน นโยบายคุกกี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึกการตั้งค่า