รวมนิทาน EF พัฒนาทักษะ EF ทั้ง 9 ด้าน ให้ลูกน้อยกันเถอะ

หนังสือนิทานเล่มเล็กๆ คำน้อยๆ ที่มีแต่ภาพ มีอำนาจมากขนาดที่สามารถพัฒนาทักษะ EF ทั้ง 9 ด้านได้เป็นอย่างดี ทุกครั้งที่เด็กได้อ่านเราจะพบว่าลูกมีทักษะหลายด้านที่ดีขึ้น บทความนี้จึงได้คัดเลือกนิทานซึ่งวิเคราะห์มาแล้วว่าเนื้อหาในเล่มจะช่วยพัฒนา ทักษะEF ทั้ง 9 ด้านของลูกน้อย เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้เลี้ยงลูกด้วยนิทานเพื่อพัฒนา ทักษะEF ทั้ง9 ด้าน

ทักษะEF ทั้ง 9 ด้าน ได้แก่ ทักษะความจำเพื่อใช้งาน ทักษะการยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง ทักษะการยืดหยุ่นความคิด ทักษะการใส่ใจจดจ่อ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการประเมินตัวเอง ทักษะการริเริ่มและลงมือทำ ทักษะการวางแผนและจัดระบบดำเนินการ และทักษะการมุ่งเป้าหมาย

 

นิทานคำกลอนน่ารัก เรื่องราวของสองพี่น้อง ข้าวสวย ข้าวต้ม กับครอบครัวแสนอบอุ่น

ภารกิจและเหตุการณ์แสนสนุกอบอุ่นหัวใจ
ที่จะช่วยให้ลูกน้อยได้เรียนรู้ความฉลาด 7Q 7 ด้านไปพร้อมๆ กัน ได้แก่


IQ – ข้าวสวย ข้าวต้ม พี่น้องสมองดี
เสริมสร้างความฉลาดทางสติปัญญา ให้เด็กรู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด

EQ – ข้าวสวย ข้าวต้ม พี่น้องอารมณ์ดี
เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ ให้เด็กเรียนรู้ที่จะจัดการอารมณ์ของตนอย่างเหมาะสม

CQ – ข้าวสวย ข้าวต้ม พี่น้องไอเดียดี
ส่งเสริมความฉลาดในการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีความคิดยืดหยุ่น

MQ – ข้าวสวย ข้าวต้ม พี่น้องทำดี
ส่งเสริมความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม ให้เด็กดำเนินชีวิตอย่างรู้ผิดชอบชั่วดี

PQ – ข้าวสวย ข้าวต้ม พี่น้องฉลาดแข็งแรง
ส่งเสริมความฉลาดที่เกิดจากการเล่น ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม

AQ – ข้าวสวย ข้าวต้ม พี่น้องทำได้
ส่งเสริมความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจ

SQ – ข้าวสวย ข้าวต้ม พี่น้องนิสัยดี
ส่งเสริมความฉลาดในการเข้าสังคม ทักษะสำคัญที่จะทำให้เด็กดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

 

ลิงค์สั่งซื้อ > คลิก

พัฒนา ทักษะEF ด้วย ต่อทางรถไฟ และ ต่อทางรถไฟยาวไกล

 

สองเล่มนี้พัฒนา ทักษะEF ได้หลายด้านเลยทีเดียว เด็กๆ ช่วยกันต่อทางรถไฟ (วางแผนและลงมือทำ) ระหว่างทางพบอุปสรรคต่างๆเช่น ติดภูเขา จึงได้ใช้วิธีขุดอุโมงค์ลอดไป เมื่อเจอแม่น้ำขวางก็สร้างสะพานข้าม เมื่อมีบึงใหญ่ขวางหน้าก็ต่อทางรถไฟอ้อมไป เมื่อมีถนนขวางหน้าก็ทำที่กั้น เมื่อมีคุณผู้โดยสารมากขึ้นก็ให้ทุกคนช่วยกันสร้างสถานีรถไฟ เมื่อเจอหน้าผาสูงชัน ก็ทำทางโค้งวนขึ้นไปบนหน้าผา (ทักษะการใส่ใจจดจ่อ) (มุ่งเป้าหมาย) (ยืดหยุ่นความคิด) แล้วเด็กๆ ก็ต่อทางรถไฟได้ยาวไกล

 

แม่หนูอยู่ไหน

 

ลูกหมีเพิ่งตื่นจากนอนกลางวัน แต่ตื่นมาแล้วไม่เห็นแม่ ลูกหมีจึงออกเดินทางตามหาแม่ ผ่านทางที่คดเคี้ยว ซับซ้อน แต่ลูกหมีก็ยัง มุ่งเป้าหมาย ใส่ใจจดจ่อ คือพยายามตามหาแม่ ไม่ล้มเลิกความตั้งใจไปเสียก่อน ลูกหมีน้อย ควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี คือไม่ร้องไห้แม้ว่าจะยังหาแม่ไม่เจอ พยายามถามและเดินไปตามทาง เกิดความยืดหยุ่นทางความคิดคือ เมื่อยังไม่เจอแม่ เจอเพื่อนๆ คนอื่นที่ คล้าย แม่ ก็ไม่ละความพยายาม มีการวางแผนและจัดระบบดำเนินการ คือเมื่อเจอทางซับซ้อนก็หาทางที่ถูกต้องเพื่อเดินต่อไปได้

 

ความลับของอลัน

 

 

อลัน เป็นจระเข้ตัวโตเขี้ยวใหญ่ที่ใครๆ ต่างก็หวาดกลัว ทุกวันอลันจะดูแลฟัน และเล็บของตัวเองเป็นอย่างดี ฝึกซ้อมการแยกเขี้ยวให้น่ากลัวก่อนออกไปทำให้เพื่อนๆ ในป่ากลัว อลันทั้งประเมินตนเองว่าทำอย่างไรเพื่อนจึงจะกลัว มีการวางแผนและจัดระบบดำเนินการทำตามขั้นตอนเป็นอย่างดี จึงทำให้เพื่อนๆ กลัวได้สำเร็จ
แต่วันหนึ่งความลับของอลันก็ไม่ใช่ความลับอีกต่อไป เมื่อเพื่อนๆ รู้ว่า ฟันแหลมคมนั้นไม่ใช่ฟันจริงๆ ของอลัน อลันเสียใจจนร้องไห้ เพื่อนๆ จึงคืนฟันปลอมให้อลันแต่มีกติกาว่า ห้ามแกล้งให้เพื่อนๆ หวาดกลัวอีก อลันตกลง ตั้งแต่นั้นมาอลันจึงใช้เขี้ยวใหญ่แหลมคมนั้นให้เป็นประโยชน์ เป็นการยืดหยุ่นความคิดต่อกัน ทั้งเพื่อนๆ และอลัน เมื่อยืดหยุ่นความคิดแล้วจึงอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ขึ้นอย่างไรนะ และ ลงอย่างไรนะ

 

ขึ้นอย่างไรนะ

ลูกนกเค้าจุดตกมาจากรังบนต้นไม้ จึงพยายามหาทางกลับขึ้นไปบนรัง (มุ่งเป้าหมาย) นกเค้าจุดเริ่มทำตามที่คุณแมว คุณลิงลมสอน (การริเริ่มและลงมือทำ) แต่ก็ยังปีนต้นไม้ไม่สำเร็จ ลูกนกประเมินตัวเองว่าตนไม่ได้มีขาสี่ขาและหาง จึงปีนต้นไม้อย่างคุณแมวไม่ได้ อีกทั้งไม่ได้มีมือและเท้าเหมือนคุณลิงลมจึงปีนต้นไม้ไม่ได้จนเมื่อแม่มาสอนให้ลูกนกหัดบินมันได้พยายามทำตามแม่จนบินได้ในที่สุด (ทักษะการใส่ใจจดจ่อ) (มุ่งเป้าหมาย)

ลงอย่างไรนะ

ลูกแมวกำลังหาทางลงจากต้นไม้ (มุ่งเป้าหมาย) คุณนกเค้าจุดสอนให้กางปีกกว้างๆ แล้วบินลง ลูกแมวประเมินตัวเองว่าตนไม่ได้มีปีกอย่างคุณนก จึงบินลงไม่ได้ คุณแมงมุมสอนให้พ่นใยติดต้นไม้แล้วค่อยไต่ลงมา ลูกแมวก็ประเมินตัวเองว่าตนไต่ต้นไม้ลงไปไม่ได้เพราะไม่มีใยเหมือนคุณแมงมุม และไม่มีพังผืดเหมือนคุณกระรอกบิน จึงร่อนลงไปไม่ได้ จนในที่สุด เมื่อแม่แมวมาสอนให้กางเล็บ ไต่ลงช้าๆ ลูกแมวก็ได้พยายามทำตามที่แม่สอน (การริเริ่มและลงมือทำ) (ทักษะการใส่ใจจดจ่อ) (มุ่งเป้าหมาย) จนลงจากต้นไม้ได้ในที่สุด

เอลเมอร์ และ เอลเมอร์กับโรส

 

เอลเมอร์

เอลเมอร์ เป็นช้างลายตารางหลากสี ที่ไม่ได้มีชื่อเหมือนช้างตัวอื่นๆ ในโขลง เอลเมอร์ร่าเริงสดใสเล่นสนุกกับเพื่อนและเป็นที่รักมาเสมอ แต่วันหนึ่งเอลเมอร์เกิดเบื่อที่ตัวเองมีสีสันสดใสกว่าเพื่อนตัวอื่นๆ ขึ้นมา เขาจึงออกเดินทางเพื่อไปทำให้ตัวเองเหมือนเพื่อนตัวอื่นๆ เอลเมอร์วางแผนและลงมือทำให้ตัวเองมีสีแบบช้างได้สำเร็จ แต่เมื่อกลับมารวมกับเพื่อนๆ เขากลับรู้สึกไม่สนุกเอาเสียเลย การประเมินตัวเองของเอลเมอร์จึงเกิดขึ้นและเขาได้เรียนรู้ว่า การเป็นตัวเองนั้นทำให้เขามีความสุข

เอลเมอร์กับโรส

เอลเมอร์ช้างลายตารางหลากสีที่อาศัยอยู่ร่วมกับช้างตัวอื่นๆ อย่างมีความสุข วันหนึ่งเอลเมอร์และวิลเบอร์ได้พบกับเพื่อนใหม่ชื่อ “โรส” ช้างตัวสีชมพูที่เอลเมอร์และวิลเบอร์ไม่เคยเห็นมาก่อน โรสพลัดหลงกับโขลง คุณตาจึงให้เอลเมอร์และวิลเบอร์พาไปส่ง ระหว่างทางโรสพบช้างตัวอื่น เธอคิดว่าช้างสีแบบช้างนั้นแปลก ในขณะที่ช้างตัวอื่นก็มองโรสแบบแปลกๆ วิลเบอร์เองก็พูดว่า เขาคิดว่าโรสนั้นแปลก

แต่ที่จริงแล้ว ทั้งโขลงของโรสเป็นช้างสีชมพูทั้งหมด ทุกตัวน่ารักไม่ว่าจะแปลกหรือไม่แปลก การที่เอลเมอร์ได้พบกับโรส ทำให้เอลเมอร์ได้ประเมินตัวเองอีกครั้งและเกิดการยืดหยุ่นความคิด ว่า ช้าง ไม่ได้มีแต่ช้างสีแบบช้างหรือช้างลายตารางแบบตัวเองเท่านั้น แต่ยังมีช้างสีชมพูอีกด้วย ซึ่งการประเมินตัวเองและความยืดหยุ่นความคิดนี้ทำให้เอลเมอร์เข้าใจตนเองและเพื่อนใหม่มากขึ้น

 

แมว 11 ตัว กับยักษ์อุฮิอะฮะ

 

ทักษะEF

แมว 11 ตัวเดินทางไกลไปเที่ยวเล่น ระหว่างทางแมว 11 ตัวเจอป้ายห้ามมากมาย ทั้งห้ามปีนต้นไม้ ห้ามเด็ดดอกไม้ ห้ามข้ามสะพาน ฯลฯ แต่แมว 11 ตัว ไม่เชื่อ (ขาดการยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง ขาดการควบคุมตัวเอง) ทำให้แมว 11 ตัว โดนยักษ์อุฮิอะฮะจับตัวไป เมื่อโดนจับตัวไปแล้ว แมวทั้ง 11 ตัว จึงเกิดการคิด วางแผน และลงมือทำเพื่อให้พ้นจากอันตราย เกิดการยืดหยุ่นทางความคิดและยับยั้งชั่งใจ และควบคุมตนเองได้ในที่สุด แมว 11 ตัวรอดจากยักษ์อุฮิอะฮะ และกลายเป็นแมวที่ทำตามกฏได้ในที่สุด

 

แพนเค้กของลูกหมี

 

ลูกหมีสามตัวพี่น้องช่วยกันทำแพนเค้กแสนอร่อย ทั้งสามหอบแพนเค้กไปให้เพื่อนๆ ชิม (วางแผนและลงมือทำ) (ทักษะการใส่ใจจดจ่อ) (มุ่งเป้าหมาย) พวกเขาแบ่งให้กระต่าย พ่อลูกทานุกิ คุณยายตุ่น คุณเม่น คุณหมาจิ้งจอก พี่น้องหมูน้อย จนหมดเกลี้ยง ไม่เหลือให้ตัวเองกิน ลูกหมีจึงรีบกลับบ้านเพื่อไปทำแพนเค้กอีกครั้ง (ควบคุมอารมณ์) (มุ่งเป้าหมาย) ขณะที่ทำแพนเค้กอยู่ เพื่อนๆต่างก็หอบอาหารมาฝากลูกหมี ตอบแทนที่ลูกหมีแบ่งแพนเค้กแสนอร่อยให้ ลูกหมีและเพื่อนๆ จึงนั่งรับประทานอาหารด้วยกันที่ทุ่งหญ้าอย่างเอร็ดอร่อยและมีความสุข

 

ห้องน้ำกลางดึก

ฮิโรโกะอยากเข้าห้องน้ำตอนกลางคืน คืนนี้คุณพ่อไปค้างคืนต่างจังหวัด ส่วนคุณแม่กำลังเปลี่ยนผ้าอ้อมให้น้อง เธอจึงเข้าห้องน้ำเอง (ประเมินตัวเอง) ระหว่างทางเดินไปห้องน้ำมืดและเงียบ แม้จะรู้สึกกลัวแต่ฮิโรโกะก็ยังคงเดินไปจนถึงห้องน้ำ(ควบคุมอารมณ์) (วางแผนและลงมือทำ) (ทักษะการใส่ใจจดจ่อ) (มุ่งเป้าหมาย) ฮิโรโกะใช้กระดาษชำระ ล้างมือจนสะอาด เธอเข้าห้องน้ำคนเดียวได้แล้ว

 

คุณช้างอยู่ไหนนะ และ คุณดาวทะเลอยู่ไหนนะ

 

เกตและเรียนรู้เรื่องผ่านภาพ เป็นนิทานที่ไม่มีประโยคยาวๆ เพื่อเล่าเรื่อง มีเพียงประโยคสั้นๆ เล่มละ 3 ประโยค คือ คุณช้างอยู่ที่ไหนนะ คุณนกแก้วอยู่ที่ไหนนะ คุณงูอยู่ที่ไหนนะ คุณดาวทะเลอยู่ที่ไหนนะ คุณแมงกะพรุนอยู่ที่ไหนนะ คุณปลาการ์ตูนอยู่ที่ไหนนะ แต่เป็นการให้เด็กได้ใช้ทักษะความจำเพื่อใช้งาน คือเมื่อดูภาพ ช้าง นกแก้ว งู ดาวทะเล แมงกะพรุน และปลาการ์ตูนแล้วจดจำเพื่อไปหาในหน้าต่อๆ ไป เกิดการใส่ใจจดจ่อในแต่ละภาพ มีการเชื่อมโยงเนื้อเรื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนจบ

 

ยังมีนิทานอีกหลายเล่มที่ช่วยพัฒนา ทักษะEF ของลูก แล้วคราวหน้าจะมาแนะนำนิทานดีๆ ให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกกันต่อไปค่ะ


บทความอื่นๆ

คุณเป็น พ่อแม่ แบบไหน : เพื่อความเข้าใจในการเลี้ยงลูก โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

EF คืออะไร ทำไม EF ถึงสำคัญกับลูก

ค้นหาพรสวรรค์ในตัวลูก เพื่ออาชีพที่ใช่ในอนาคต

8 thoughts on “รวมนิทาน EF พัฒนาทักษะ EF ทั้ง 9 ด้าน ให้ลูกน้อยกันเถอะ

  1. Pingback: เทคนิค สอนลูกอ่านหนังสือ - เขียนหนังสือ : ลูกฉลาดเริ่มต้นที่พ่อและแม่

  2. Pingback: 5 วิธี เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี : สอนลูกแบบนี้ ลูกได้ดีและมีความสุขแน่นอน

  3. Pingback: เข้าใจพฤติกรรมลูกกับปัญหา "ลูกติดโทรศัพท์" โดยนายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

  4. Pingback: สอนลูกให้มีวินัย เริ่มวันนี้ตั้งแต่ลูกยังเล็ก โดยคุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

  5. Pingback: วิธีเอาตัวรอดเมื่อประสบภัยฉุกเฉิน เพราะวันหนึ่งเราอาจเป็น ผู้ประสบภัย

  6. Pingback: ชมลูกอย่างไรไม่ให้เหลิง เทคนิคชมลูกที่ดีและมีประโยชน์ที่พ่อแม่ต้องรู้

  7. Pingback: แนะนำหนังสือเลี้ยงลูก คู่มือพ่อแม่ สำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น

  8. Pingback: วิธีพัฒนา EF ในวัยเด็ก โดยคุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

Leave a Reply

แจ้งเตือนการใช้งานคุกกี้ เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้ดีที่สุด ได้แก่ คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และคุกกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ศึกษารายละเอียดและการตั้งค่าคุกกี้เพิ่มเติมเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่านได้ใน นโยบายคุกกี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึกการตั้งค่า