fbpx

เด็กชายมะลิวัลย์

(2 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

130.00 ฿ 110.50 ฿

“เด็กชายมะลิวัลย์” เป็นนวนิยายขนาดสั้น 15 ตอนจบ
ที่ฉายภาพชีวิตและวิถีความเป็นอยู่ของผู้คนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
โดยบอกผ่านเรื่องราวของ ‘เด็กชายมะลิวัลย์’ ที่แม้ร่างกายจะพิการ
แต่จิตใจกลับเข้มแข็งด้วยครอบครัวที่อบอุ่น
และน้ำใจที่โอบอ้อมอารีของบุคคลรอบข้าง

หนังสือเล่มบางๆ เล่มนี้ยังแฝงไว้ซึ่งบุคลิกและจิตสำนึกต่างๆ ที่แสดงออกถึงจิตวิญญาณความเป็นไทย การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ แม้แต่หลายๆ เรื่องในสังคมยุคปัจจุบันได้กลายเป็นเรื่องที่หาดูได้ยากยิ่ง

“เด็กชายมะลิวัลย์” ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทบันเทิงคดี
สำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปี พ.ศ.2531
และยังเป็นหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชนของสมาพันธ์องค์กรพัฒนาหนังสือและการอ่าน ระหว่างปี 2541 – 2542 อีกด้วย

10.10 ทั้งเว็บลด 20%

มีสินค้า

เด็กชายมะลิวัลย์

130.00 ฿ 110.50 ฿

ซื้อครบ 600 บาทหลังหักส่วนลด ส่งฟรี!
รหัสสินค้า: 1000142832 หมวดหมู่: , สำนักพิมพ์: