เราจะไม่เป็นเบาหวานในชาตินี้

195.00 ฿ 165.75 ฿

เบาหวานอยู่ใกล้และอันตรายกว่าที่เราคิด แต่เราสามารถป้องกันเบาหวานได้ด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและเลิกพฤติกรรมเสี่ยง วิธีการนำเสนอเนื้อหาผ่านภาพประกอบแบบ “อินโฟกราฟฟิค” ทำให้เข้าใจง่าย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกว้าง หลายวัย เหมาะทั้งกับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยทุกท่าน

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 1000183355 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: