THE STORY OF MORE มากไปไม่ยั่งยืน

225.00 ฿ 191.25 ฿

ผู้เขียน : โฮป จาห์เรน (Hope Jahren)

ทุกการบริโภคของเราส่งผลถึงวิกฤตโลกร้อนอย่างคาดไม่ถึง!

แล้วคุณจะรู้ว่า เรื่องใกล้ตัวอย่างการขับรถให้น้อยลง หรืองดกินเนื้อสัตว์สัปดาห์ละวัน มีพลังมหาศาลพอจะเปลี่ยนโลกได้

มีสินค้า