Tag Archives: หนังสือในหลวง

หนังสือของพ่อ

หนังสือพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ตีพิมพ์เป็นเล่มเผยแพร่นั้น มีทั้งที่เป็นพระราชนิพนธ์ คือ พระราชานุกิจ รัชกาลที่ 8, เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์, พระมหาชนก และเรื่องทองแดง ส่วนพระราชนิพนธ์ทรงแปล คือ นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ และติโต หนังสือพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   พระราชานุกิจรัชกาลที่ 8 นิพนธ์ขึ้นตามคำกราบบังคมทูลขอพระราชทานของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย ดิศกุล ซึ่งพระราชนิพนธ์เรื่องนี้อยู่ในเรื่อง พระราชานุกิจ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศล 100 วันพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2489 ในจำนวนนี้ ดูเหมือน พระมหาชนก จะเป็นเล่มที่พระองค์ทรงโปรดเป็นพิเศษดังพระราชดำรัสแก่คณะทำงานและสื่อมวลชนที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา   “หนังสือเล่มนี้รับรองได้ว่าเป็นหนังสือที่ไม่มีที่เทียม ต้องอวดเสียหน่อยว่าไม่มีที่เทียม ท่านผู้ที่เป็นศิลปิน ผู้ที่เป็นกรรมการ และผู้ที่สนับสนุนย่อมจะทราบดีว่างานที่เรานั้นคุ้มค่าแค่ไหน…ต้องขอขอบใจท่านทั้งหลายทุกคนที่มาชุมนุมกันในที่นี้เพื่อที่จะรับรู้ว่า หนังสือเล่มนี้มีขึ้นแล้ว ที่ต้องขอบใจเพราะว่าหนังสือนี้เป็นที่รักของข้าพเจ้าเอง เป็นสิ่งที่เห็นว่ามีความสำคัญ…เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคน และเป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งไทยและเทศ”   สิ่งที่ได้จากการอ่านงานพระราชนิพนธ์ ถึงวันนี้ คนไทยได้นำเอาหนังสือเล่มนี้มาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต นั่นก็คือ ความเพียร […]

รูปธรรมแห่งความทรงจำ

  พระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นยิ่งใหญ่นัก พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์เดียวในโลกที่ทรงงานหนักเพื่อพสกนิกรตลอดรัชสมัยมากมายเหลือคณานับ เพื่อให้ประชาชนของพระองค์อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน   ความหมายของคำว่า ทศพิธราชธรรม เด่นชัดในพระจริยวัตรของพระองค์ที่เป็นตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้และประพฤติตาม ด้วยทศพิธราชธรรมนี้เอง ทำให้พระองค์มิใช่จะครองแผ่นดินในฐานะพระมหากษัตริย์เท่านั้น แต่ยังทรงครองหัวใจของคนทั้งปวงเอาไว้ด้วย   พระองค์เป็นทั้งพ่อและครูของแผ่นดิน เป็นในหลวงและพ่อหลวงของปวงชน   ชีวิตของคนไทยไม่เคยรู้สึกว่าพระองค์อยู่ไกล เราเห็นพระองค์ทรงงานในแทบจะทุกลมหายใจ ผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ที่มีอยู่ทุกบ้าน เรารับรู้ถึงการทรงงานหนักผ่านความสมบูรณ์ของแผ่นดิน ดั่งพระนามของพระองค์อันมีความหมายว่า กำลังของแผ่นดิน   [su_quote]พระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท ส่วนหนึ่งถูกบันทึกร้อยเรียงเอาไว้ในรูปแบบของหนังสือที่หลากหลาย นับแต่พระราชประวัติ จนถึงพระราชกรณียกิจ ซึ่งง่ายต่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนทั้งต่อตัวเองและคนรอบข้าง ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ที่มีให้เรานำมาใช้ในทุกวาระของชีวิต[/su_quote]   หนังสือจึงเป็นส่วนหนึ่งของรูปธรรมแห่งความทรงจำที่ทำให้เรารับรู้อยู่เสมอว่า พระองค์ยังทรงคงอยู่กับคนไทยตลอดไป                

มงคลชีวิตจากทศพิธราชธรรม

เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกว่า [su_quote]“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” [/su_quote]   ตลอดเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน “ธรรม” ที่พระองค์ตรัสไว้นั้น ส่งผลให้ประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนเปี่ยมไปด้วยความสุข เพราะธรรมของพระองค์คือรูปธรรมที่นำมาซึ่งประโยชน์ของชาวสยามอย่างแท้จริง   ธรรมในที่นี้คือ ทศพิธราชธรรม อันประกอบไปด้วย ๑. ทาน การให้ การเสียสละ ๒. ศีล ความประพฤติดีงาม ๓. ปริจจาคะ การเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความสุขส่วนรวม ๔. อาชชวะ ความซื่อตรงสุจริต ๕. มัททวะ ความสุภาพ อ่อนโยน ๖. ตบะ ความเพียร ความอุตสาหะ ๗. อักโกธะ ความไม่โกรธ ๘. อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน ๙. ขันติ ความอดทน และ ๑๐. อวิโรธะ ความหนักแน่น เที่ยงธรรม   ด้วยทศพิธราชธรรมเช่นนี้เองที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมิใช่จะทรงครองแผ่นดินเท่านั้น แต่ยังทรงครองหัวใจคนทั้งปวงเอาไว้อีกด้วย     ทาน […]

แจ้งเตือนการใช้งานคุกกี้ เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้ดีที่สุด ได้แก่ คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และคุกกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ศึกษารายละเอียดและการตั้งค่าคุกกี้เพิ่มเติมเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่านได้ใน นโยบายคุกกี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึกการตั้งค่า