fbpx

Tag Archives: เลี้ยงลูกด้วยนิทาน

เอลเมอร์ : เมื่อเราไม่เหมือนใคร เรียนรู้ความแตกต่าง และภูมิใจในตนเองผ่านนิทานแสนสนุก

ปกติช้างตัวเป็นสีเทา แต่ถ้าวันหนึ่งมีช้างที่ไม่ใช่สีเทา […]

Famiread EP.1 เลี้ยงลูกด้วยนิทาน ยิ่งอ่านยิ่งดี

เหตุผลสำคัญที่ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าการ เลี้ยงลูกด้วยนิทาน […]

เทคนิคเลือกหนังสือให้เหมาะกับลูกวัยทารก 6 – 12 เดือน เพื่อพัฒนาการที่ดีของลูก

การอ่านหนังสือเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างพัฒนาการให้ลูก แล […]

นิทานก่อนนอน 5 เรื่อง สอนลูกเรื่องมิตรภาพ ความเอื้อเฟื้อและการแบ่งปัน

เป็นที่ทราบกันดีว่าการอ่านหนังสือ นิทานก่อนนอน ให้ลูกฟั […]