Tag Archives: ไวรัสตับอักเสบ

รู้จักกับโรค’ไวรัสตับอักเสบ’ชนิดต่างๆ: สาเหตุ ความแตกต่าง และอาการ

ตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย ทำหน้าที่ผลิตน้ำดี ช่วยย่อยไขมัน ดัดแปลงยาที่กินให้เป็นสารที่เอื้อต่อการรักษาโรค ฯลฯ แต่เรารู้จักตับน้อยมากจึงไม่ได้ดูแล จนเกิดโรคตับที่อันตรายโรคหนึ่งคือ ‘ไวรัสตับอักเสบ’ เรามารู้จักกับไวรัสตับอักเสบชนิดต่างๆ ว่าแต่ละชนิดมีสาเหตุจากอะไร ต่างกันอย่างไร อาการของไวรัสตับอักเสบชนิดต่างๆ เป็นอย่างไร และเราจะป้องกันการติดเชื่อไวรัสตับอักเสบได้อย่างไร   การติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบ เป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดทั้งโรคตับอักเสบ ตับแข็ง และลุกลามไปเป็นมะเร็งตับ ไวรัสตับอักเสบสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่ติดต่อได้ทางปาก คือ ไวรัสตับอักเสบเอและอี และกลุ่มที่ติดต่อได้ทางเลือดและสารคัดหลั่ง คือ ไวรัสตับอักเสบบี ซี และดี   กลุ่ม ‘ไวรัสตับเอกเสบ’ เอและอี   ไวรัสตับอักเสบกลุ่มนี้แพร่เชื้อทางอุจจาระ และติดต่อจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส ผู้ป่วยมักได้รับเชื้อจากการปนเปื้อนของอาหารที่ปรุงไม่ถูกสุขอนามัย เช่น แม่ครัวป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบเอ และเข้าห้องน้ำแล้วล้างมือไม่สะอาด เมื่อมาทำอาหารเชื้อไวรัสตับอักเสบเอก็อาจปนเปื้อนมาได้ นอกจากนี้ยังอาจติดเชื้อได้จากการใช้ปุ๋ยคอกมูลคนที่นำมารดพืชผักได้เช่นกัน เมื่อร่างกายได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ เชื้อจะผ่านกระเพาะไปยังลำไส้และกระจายเข้าสู่ตับ หลังจากได้รับเชื้อประมาณ 2-4 สัปดาห์จะเกิดอาการตับอักเสบเฉียบพลัน เช่น อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ มีไข้ต่ำๆ […]