รูปธรรมแห่งความทรงจำ

 

พระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นยิ่งใหญ่นัก พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์เดียวในโลกที่ทรงงานหนักเพื่อพสกนิกรตลอดรัชสมัยมากมายเหลือคณานับ เพื่อให้ประชาชนของพระองค์อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

 

ความหมายของคำว่า ทศพิธราชธรรม เด่นชัดในพระจริยวัตรของพระองค์ที่เป็นตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้และประพฤติตาม

ด้วยทศพิธราชธรรมนี้เอง ทำให้พระองค์มิใช่จะครองแผ่นดินในฐานะพระมหากษัตริย์เท่านั้น แต่ยังทรงครองหัวใจของคนทั้งปวงเอาไว้ด้วย

 

พระองค์เป็นทั้งพ่อและครูของแผ่นดิน เป็นในหลวงและพ่อหลวงของปวงชน

 

ชีวิตของคนไทยไม่เคยรู้สึกว่าพระองค์อยู่ไกล เราเห็นพระองค์ทรงงานในแทบจะทุกลมหายใจ ผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ที่มีอยู่ทุกบ้าน เรารับรู้ถึงการทรงงานหนักผ่านความสมบูรณ์ของแผ่นดิน ดั่งพระนามของพระองค์อันมีความหมายว่า กำลังของแผ่นดิน

 

[su_quote]พระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท ส่วนหนึ่งถูกบันทึกร้อยเรียงเอาไว้ในรูปแบบของหนังสือที่หลากหลาย นับแต่พระราชประวัติ จนถึงพระราชกรณียกิจ ซึ่งง่ายต่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนทั้งต่อตัวเองและคนรอบข้าง ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ที่มีให้เรานำมาใช้ในทุกวาระของชีวิต[/su_quote]

 

หนังสือจึงเป็นส่วนหนึ่งของรูปธรรมแห่งความทรงจำที่ทำให้เรารับรู้อยู่เสมอว่า พระองค์ยังทรงคงอยู่กับคนไทยตลอดไป

 

           

 

One thought on “รูปธรรมแห่งความทรงจำ

  1. Pingback: หนังสือของพ่อ : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ใส่ความเห็น