วิธีสวดมนต์ที่ถูกต้อง

วิธีสวดมนต์ที่ถูกต้อง สวดมนต์อย่างไรให้ได้ผลสูงสุด

วิธีสวดมนต์ที่ถูกต้อง นั้น ไม่ใช่แค่การสวดมนต์คาถาบทใดก็ได้ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วการสวดมนต์ที่ถูกต้องยังมีปัจจัยประกอบมากกว่านั้น จึงมีหลายคนที่สวดมนต์ผิดวิธีมาโดยตลอด ทำให้ไม่ได้รับผลตามที่ต้องการ

มาดูกันว่า วิธีสวดมนต์ที่ถูกต้อง เป็นอย่างไร

 

พร้อมทั้งกาย วาจา และใจ

การสวดมนต์ที่เป็นการกระทำซึ่งพร้อมทั้งกาย วาจา และใจ อันนำไปสู่กุศลได้ จะประกอบด้วยการกระทำอันเป็นกุศลดังต่อไปนี้

1.การไหว้-กราบ

ไหว้และกราบด้วยกิริยาอันแสดงถึงความเคารพ สำรวมต่อสิ่งที่ควรเคารพ นั่งด้วยท่าที่เหมาะสม ประนมมือในระดับอก จัดว่าเป็นการทำความดีทางกาย

 

2.การเปล่งเสียงสวดมนต์

เพื่อสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ด้วยน้ำเสียงชัดถ้อยชัดคำ ถูกอักขรวิธี จัดว่าเป็นการทำความดีทางวาจา

 

3.การตั้งจิตเป็นสมาธิ 

เพื่อระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมคำสอน และคุณความดีของพระสงฆ์สาวก จัดว่าเป็นการทำความดีทางจิตใจ

 

หากการสวดมนต์ครั้งใดประกอบด้วย 3 ปัจจัยนี้ครบถ้วน ย่อมบังเกิดกุศลแก่ผู้สวดอย่างแน่นอน

 

สวดมนต์มีดีกว่าที่คิด

ย้อนกลับไปสมัยพุทธกาล เมื่อครั้งพระมหากัสสปะอาพาธทุกข์ทรมานจากพิษไข้ พระพุทธองค์เสด็จไปเยี่ยมที่ถ้ำและทรงแสดงธรรมโพชฌงคปริตรโปรด ปรากฏว่าพระมหากัสสปะก็หายจากอาพาธ อีกครั้งหนึ่งพระโมคคัลลานะอาพาธหนัก พระพุทธองค์เสด็จไปเยี่ยมที่ภูเขาคิชฌกูฏและทรงแสดงธรรมโพชฌงคปริตรโปรด พระโมคคัลลานะก็หายจากอาพาธเช่นกัน

ด้วยเหตุนี้พุทธศาสนิกชนรุ่นหลังจึงเชื่อกันว่า “การสวดมนต์ ช่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้” มิใช่เพียงความหมายของบทสวดมนต์เท่านั้นที่น้อมนำกายใจให้หายป่วยไข้ แต่สัมพันธ์กับ “พลังสั่นสะเทือนที่เกิดจากการสวดมนต์”

นายแพทย์ริชาร์ด เกอร์เบอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงบำบัด เคยกล่าวไว้ว่า แม้โรคภัยบางโรคจะส่งผลกระทบต่ออวัยวะในร่างกายทำให้ทำงานผิดปกติไปจากเดิม แต่หากอวัยวะส่วนนั้นได้รับพลังสั่นสะเทือนจากการสวดมนต์ด้วยระดับเสียงที่สม่ำเสมอและกระตุ้นติดกันเป็นระยะเวลานานๆ อวัยวะที่มีปัญหานั้นก็มีแนวโน้มจะเยียวยาอาการตัวเองให้ดีขึ้นได้

 

สวดแบบนี้ดีแน่นอน

การจะสวดมนต์ให้ได้ผลดี เกิดอานุภาพในการป้องกันหรือต้านทานสิ่งไม่เป็นมงคลได้นั้น ผู้สวดควรยึดหลักปฏิบัติดังนี้

1.มีความเชื่อมั่นและศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

2.ขณะสวดมนต์ ต้องปล่อยวางทั้งหมด ไม่คิดถึงเรื่องอื่นๆ

3.ขณะสวดมนต์ จิตต้องอ่อนโยน มีเมตตา ไม่โลภเห็นแก่ลาภสักการะ

4.ขณะสวดมนต์ จิตต้องเป็นสมาธิ มั่นคง แน่วแน่ และตั้งใจ

5.สวดมนต์ด้วยเสียงที่ดังพอจะได้ยินเสียงตัวเอง

6.สวดมนต์แบบ “รู้และเข้าใจ” ความหมายของบทสวด เพื่อให้ได้ปัญญา เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและบทสวดจริงๆ

 

ถ้าทำได้ตามนี้ นอกจากการสวดมนต์จะเป็นการสร้างกุศลกรรมอันยิ่งใหญ่แล้ว ยังจะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ บำบัดโรคได้ด้วย

 

เมื่อไรที่ควรสวดมนต์

การสวดมนต์ไม่มีหลักตายตัวเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ เราจึงสามารถสวดมนต์ได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้ในขณะขับรถ ทำงาน เจ็บป่วย ดีใจ หรือเสียใจก็ตาม เพราะการสวดมนต์ถือเป็นการทำกุศลอย่างหนึ่ง หากทำได้ครบด้วยกาย วาจา และใจแล้วย่อมถือว่าดีทั้งนั้น

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี ได้แนะนำเรื่องการสวดมนต์ให้ได้ประโยชน์ในทางการบำบัดเพิ่มเติมว่า

1.ควรหาสถานที่สงบๆ แล้วจึงเริ่มสวดมนต์

2.ไม่ควรสวดมนต์ทันทีหลังกินอาหารเสร็จ เพราะร่างกายกำลังทำงานหนัก ควรเว้นระยะออกไปสัก 3-4 ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลาย อยู่ในขั้นตอนการซึมซับนำสารอาหารไปใช้

3.เลือกสวดมนต์ในเวลาก่อนเข้านอนก็ได้ เพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลาย

นอกจากนี้การฟังผู้อื่นสวดมนต์ก็ให้คุณประโยชน์ไม่แตกต่างกัน ถ้าหากว่าเสียงสวดมนต์นั้นมีความนุ่ม ทุ้ม สม่ำเสมอ และออกมาจากจิตที่เปี่ยมล้นด้วยความบริสุทธิ์ใจ ความเมตตาและปรารถนาดี จะสามารถเหนี่ยวนำพลังงานบวกมาช่วยเยียวยาร่างกายและจิตใจให้แก่คนฟังได้เช่นกัน

 

คราวนี้เมื่อกายพร้อม วาจาพร้อม และใจพร้อม ก็เริ่มสวดมนต์กันได้เลย

 

ส่วนหนึ่งจากหนังสือ สวดเป็นเห็นผลทันตา

วางขายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

สั่งซื้อออนไลน์ คลิก

 


บทความอื่นๆ

หลุมพรางของคนชอบสวดมนต์ : 5 ข้อสังเกตที่บอกว่าคุณกำลังไปผิดทาง

มาฆบูชา : ไม่ใช่แค่การรวมกันของพระสงฆ์ 1,250 รูป !! เกิดอะไรขึ้นในวันนี้บ้าง

ถวายตำแหน่ง ‘ผู้อุปถัมภ์ด้านสันติภาพและเมตตาธรรม’ แด่ท่าน ว.วชิรเมธี

ความตายไม่ใช่เรื่องไกลตัว โดยท่าน ว.วชิรเมธี

พุทธทาสภิกขุ ผู้เขียนคู่มือมนุษย์ บุคคลสำคัญของโลกที่องค์การยูเนสโกยกย่อง

7 วิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ตอบโจทย์ทั้งทางโลกและทางธรรม

1 thoughts on “วิธีสวดมนต์ที่ถูกต้อง สวดมนต์อย่างไรให้ได้ผลสูงสุด

  1. Pingback: วิธีทำบุญที่ถูกต้อง ทำบุญอย่างไรให้ได้บุญ ไม่ใช่ได้บาป

Leave a Reply

แจ้งเตือนการใช้งานคุกกี้ เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้ดีที่สุด ได้แก่ คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และคุกกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ศึกษารายละเอียดและการตั้งค่าคุกกี้เพิ่มเติมเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่านได้ใน นโยบายคุกกี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึกการตั้งค่า