เมื่อธรรมะจัดสรรให้เมตตา อุทกะพันธุ์ พบหนทางปฏิบัติธรรม ลัด สั้น ถูก ตรง

เมื่อธรรมะจัดสรรให้คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บ.อมรินทร์พริ้นติ้งฯ พบหนทางปฏิบัติธรรม ลัดสั้นถูก ตรง สู่การบรรลุธรรม จากอาจารย์ Camouflage ฆราวาสที่สามารถอธิบายวิธีการปฏิบัติที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดาย ส่วนผู้มุ่งพ้นทุกข์ก็ฝึกปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรมได้ด้วย เมื่อฝึกจิตให้มีความเป็นปกติ

 

 

อุปสรรคติดขัดตลอด 14 ปีที่ปฏิบัติธรรม

 

คุณเมตตา เล่าว่า 14 ปีที่ผ่านมา ชีวิตที่เข้าสู่ธรรมะพบกับอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมมาตลอดเพราะ

“ความเป็นคนช่างคิด ช่างพิจารณา ช่างหาเหตุผล จึงมีข้อสงสัยเกิดขึ้นตลอดเส้นทางของการปฏิบัติ ทำให้กลายเป็นเรื่องยุ่งยากน่าเบื่อ เลยเป็นเหตุให้ท้อถอย การปฏิบัติธรรมจึงไม่ต่อเนื่องทั้งที่พยายามปฏิบัติธรรมในรูปแบบทุกวันในช่วงก่อนนอน 1 ชั่วโมง แต่ตลอดทั้งวันที่ตื่นอยู่อีก 16 ชั่วโมง กลับลืมเนื้อลืมตัว จิตไปอยู่ในโลกของความคิดและอารมณ์โลภ โกรธ หลง แทบจะ 100 เปอร์เซ็นต์ นึกได้อีกทีก็เมื่อเข้าห้องพระตอนกลางคืนว่า“วันนี้เราหลงทั้งวันเลย” เป็นอย่างนี้มาตลอด ทำให้การปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร แต่ก็ยังก้มหน้าก้มตาทำไปเพราะตระหนักดีว่าหนทางนี้ คือ มรรคมีองค์ 8 (ศีล สมาธิ ปัญญา) เป็นทางเดียวที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้

คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ร่วมสร้างกุศลกับท่าน ว . วชิรเมธี และ UNHCR

 

“ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า ความทุกข์สอนเราและบอกเราว่าเรายังประมาทอยู่ เมื่อเจอทุกข์ เห็นทุกข์แล้วเราก็เป็นทุกข์ นั่นแสดงว่าการปฏิบัติของเรายังไม่ก้าวหน้า ยังย่ำอยู่กับที่ จึงคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าโชคดีแล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนา และได้มีโอกาสพบครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสุปฎิปันโน และฆราวาสผู้เข้าถึงธรรม บรรลุธรรม ที่มีเมตตาออกมาแบ่งปันประสบการณ์ด้วยการสอนปฏิบัติธรรม ซึ่งมีให้ผู้ปฏิบัติได้เลือกหลากหลายตามจริตของตน รวมทั้งมีกัลยาณมิตรที่ชักชวนกันไปปฏิบัติธรรมอยู่เสมอๆ รู้สึกเป็นบุญของเราเหลือเกินที่ได้เกิดในช่วงเวลานี้อันเป็นเวลากึ่งพุทธกาล เราไม่ต้องวิ่งไปแสวงหาครูบาอาจารย์ตามป่า ตามถ้ำ ตามเขาที่ไหน ธรรมะมาเสิร์ฟถึงบ้าน ถึงห้องนอน ผ่านหนังสือดี ๆ ซีดี ยูทูป วิทยุธรรมะ ฯลฯ”

 

ลัดสั้นถูกตรง

ร่วมบุญที่เสถียรธรรมสถาน

 

 

ค้นพบอาจารย์ Camouflage

ฆราวาสที่แนะหนทาง ลัดสั้นถูกตรง

 

คุณเมตตา เล่าว่า ได้เริ่มค้นพบธรรมะจากอาจารย์ Camouflage จากหนังสือและซีดี!

“เมื่อต้นปี 2560 คุณวิภา จุลชาติ เพื่อนกลุ่มปฏิบัติธรรมด้วยกันได้นำหนังสือมามอบให้ 2 เล่ม คือ ความปกติ…ที่หายไป และ การเดินทาง…ที่ปราศจากผู้เดิน ทั้งสองเล่มมีซีดีเสียงบรรยายธรรมของท่าน Camouflage ที่สุดท้ายได้ถอดความออกมาเป็นหนังสือทั้งสองเล่มนี้ ดิฉันเริ่มเปิดฟังแผ่นแรกก่อน และต่อด้วยแผ่นสองอย่างต่อเนื่องด้วยความสนใจอย่างยิ่ง หลังจากนั้นได้เปิดฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกน่าจะเกือบ 20 เที่ยวเห็นจะได้ เป็นซีดีที่ฟังซ้ำมากที่สุดเท่าที่เคยฟังซีดีธรรมะมา ทำให้ได้คำตอบในข้อที่สงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่เป็นคำถามอยู่ในใจตลอด 14 ปีที่ปฏิบัติมา

“ธรรมะของท่าน Camouflage เป็นตัวอย่างหนึ่งของฆราวาสที่เข้าถึงธรรมะตั้งแต่อายุยังน้อย คือไม่ถึง 40 ปี เมื่ออ่านแล้ว ฟังแล้ว ได้คำตอบที่สามารถนำมาปรับใช้และพัฒนาการปฏิบัติของเราให้ก้าวหน้าได้ นับเป็นกำลังใจอย่างยิ่ง เพราะแนวปฏิบัติของท่านเป็นแบบ “สุขาปฏิปทา” ซึ่งตรงกับจริตของดิฉัน และเชื่อมั่นว่าตรงกับจริตของอีกหลายๆ คน โดยเฉพาะฆราวาสที่มีชีวิตทางโลกที่ยังต้องอยู่กับครอบครัว ยังทำงานหาเงินเลี้ยงชีพอยู่”

 

 

วิธีการสอนแบบ ลัดสั้นถูกตรง สู่การบรรลุธรรม

แบบอาจารย์ Camouflage

 

 

การปฏิบัติธรรมด้วยวิธี ลัดสั้นถูกตรง สู่การบรรลุธรรม โดย อาจารย์ Camouflage หมายความว่าอย่างไร คุณเมตตาได้อธิบายว่า


“วิธีการสอนของท่าน Camouflage เป็นทางลัด สั้น ถูก ตรง เข้าสู่จิตเดิมแท้ หรือที่ท่านใช้คำว่า “ความปกติ” ซึ่งครูบาอาจารย์แต่ละท่านอาจจะเรียกสภาวะของ “ความปกติ” นี้แตกต่างกันไป เช่น นิพพานชิมลองบ้าง นิพพานระหว่างวันบ้าง สุญญตาบ้าง
จิตประภัสสรบ้าง จิตพุทธะบ้าง จิตว่างบ้าง แต่มันคือสภาวะเดียวกันที่มีระดับความเข้มข้นหรือความใสสะอาดบริสุทธิ์ของจิตที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณภาพ ความเพียร ความใส่ใจ และเวลาของการฝึกปฏิบัติของแต่ละคน

ท่าน Camouflage เน้นใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ฟังดูแล้วทำให้ผู้ปฏิบัติทั้งใหม่และเก่าเข้าถึงธรรมะขั้นสูงได้ โดยไม่ยุ่งยากทำให้การปฏิบัติดูเป็นเรื่อง ง่ายๆ สบายๆ อยู่ตรงไหนก็ปฏิบัติได้ เหมาะกับผู้ปฏิบัติที่เป็นฆราวาสอย่างเรามากๆ

 

“สรุปสั้นๆ วิธีการจะเข้าถึง “ความปกติ” หรือจะเรียกว่า นิพพานชิมลอง หรือนิพพานชั่วขณะ หรือใครจะเรียกอย่างไรก็แล้วแต่ มันคือสภาวะเดียวกันที่มีอยู่แล้วในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด แต่โชคดีที่มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความพร้อมทั้งศักยภาพทางร่างกายและจิตใจที่จะเข้าถึงธรรม คือเข้าถึงสภาวะ “ความปกติ” นี้ได้ดีที่สุด ดีกว่าเทวดา หรือพรหมเสียด้วยซ้ำ เพราะมนุษย์ต้องเจอะเจอกับความทุกข์สารพัด จึงต้องหาทางดิ้นรนที่จะออกจากทุกข์นั้นๆ ไม่ต้องพูดถึงสัตว์เดรัจฉานหรือภพภูมิที่ต่ำกว่านี้ ซึ่งไม่มีศักยภาพที่จะเข้าถึงสภาวะนี้ได้เลย

“ท่าน Camouflage บอกถึงวิธีที่จะเข้าถึงสภาวะ “ความปกติ” นี้ ด้วยหลักสำคัญที่ท่านเน้นย้ำและถือเป็นหัวใจของการปฏิบัติ นั่นคือการพ้นออกจากความคิดปรุงแต่งทั้งปวงให้ได้ ด้วยเครื่องมืออันทรงพลังที่ทุกคนมีอยู่แล้ว คือ ความรู้สึกตัว และ สภาวะของใจที่เป็นปกติซึ่งเป็นสภาพไร้กิเลส ไร้ราคะ ไร้โทสะ ไร้โมหะ เมื่อจิตใจอยู่ในสภาพปกติมากขึ้นเรื่อยๆ ความแส่ส่าย ออกไปข้างนอกด้วยความฟุ้งซ่านทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จะลดลงเอง โดยอัตโนมัติ และเมื่อความแส่ส่ายลดลงแล้ว สัมมาสมาธิหรือจิตตั้งมั่นที่เหล่านักปฏิบัติทุกคนถวิลหาจะเริ่มก่อตัวขึ้น จนเป็นกำลังสำคัญที่นำเราทุกคนไปสู่การเจริญวิปัสสนาญาณ เห็นไตรลักษณ์ เข้าใจปฏิจจสมุปบาทและธรรมะชั้นสูงขึ้นเรื่อยๆ”เอง” ด้วยวิธีการง่ายๆเช่นนี้

“ถ้าเราฝึกรู้สึกตัว รู้จักใจที่เป็นปกติ จนจิตใจเริ่มมีความปกติเป็นพื้นฐานอยู่อย่างสม่ำเสมอ เราจะพบสภาวะของจิตที่ปราศจากความดิ้นรน หรือถูกบีบคั้นจากกิเลส(ความอยาก ความไม่อยาก ความเบื่อ) คิดดูว่าชีวิตนี้เราจะมีความสุข สงบ เย็น (นิพพาน) มากขึ้นเพียงใด”

 

 

ชีวิตที่เปลี่ยนไปเมื่อพบการปฏิบัติธรรมด้วยวิธี ลัด สั้น ถูก ตรง

จาก อาจารย์ Camouflage

 

“มาถึงวันนี้ดิฉันได้นำแนวทางปฏิบัติธรรมของท่าน Camouflage มาปรับใช้ผสมผสานกับแนวทางการปฏิบัติธรรมที่ดิฉันได้เรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์ต่างๆ หลายรูปและหลายท่านอย่างหมดข้อสงสัย ดิฉันได้พบสิ่งที่ประเสริฐ มีสาระและมีคุณค่าที่สุดแล้วในชีวิตนี้ และเตือนตัวเองเสมอว่าเราพบทางสว่างแล้ว อย่าปล่อยโอกาสอันหายากนี้หลุดลอยไป
จึงอยากเตือนนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าการปฏิบัติธรรมต้องใจเย็นๆ อย่าใจร้อน อย่ามุ่งเอาผลให้เกิดขึ้นเร็วๆ เรามีหน้าที่ทำเหตุให้ถูกตรงด้วยความเพียรพยายามไม่เลิก แล้วธรรมะจะจัดสรรให้เราได้ประสบพบครูบาอาจารย์หรือกัลยาณมิตร ที่มาเติมเต็มและเป็นบาทฐานที่สำคัญให้เราสามารถไต่ระดับบันไดขึ้นไปเรื่อยๆ

“การมาพบเจอคำสอนของท่าน Camouflage นี้ก็เช่นกัน ถือเป็นเรื่องธรรมะจัดสรรที่ช่วยมาส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติธรรมของดิฉันให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ถึงแม้กว่าจะเห็นผลจริงจังก็ต้องใช้เวลาร่วมปี แต่ดิฉันก็ไม่ยอมท้อถอย เพราะรู้แล้วว่านี่แหละทางของเรา ตรงจริตเราแล้ว ข้อสงสัยหมดไปแล้ว มีหน้าที่อย่างเดียวคือเดินบนเส้นทางนี้ไปเรื่อยๆ ต่อเนื่อง อย่าหยุด ด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นและมั่นคง ธรรมะของท่านCamouflage มาเสริม เติมและตอบข้อสงสัยที่อยู่ในใจตลอดมา ทำให้เห็นแนวทางการปฏิบัติธรรมที่สว่างไสว ตรงจริตและชัดเจนขึ้น ตอนนี้ก็เหลือเพียงต้องใช้ความอดทน เพียรพยายามที่จะหมั่นอยู่กับเนื้อกับตัว เพื่อช่วยให้จิตเกิดความคุ้นเคย เคล้าเคลียกับ “ความปกติ” มากขึ้นๆ ไปเรื่อยๆ จนวันหนึ่งจิตของเราก็จะเป็นปกติอย่างสมบูรณ์”

 

 

 

ข้อคิดถึงผู้ปฏิบัติธรรม

 

“ขอเตือนไว้เพื่อความไม่ประมาทว่า สิ่งที่ดูง่ายๆ นั้น ในอีกแง่มุมหนึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เพราะการฝึกที่จะรู้สึกตัว อยู่กับเนื้อกับตัว ไม่ลืมเนื้อลืมตัว นั้นเป็นเรื่องของการทวนกระแสโลก เพราะในชีวิตจริงแบบโลกๆ จิตเรามักส่งออกนอกไปอยู่กับความคิดและอารมณ์ต่างๆ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ การจะทวนกระแสกิเลสจึงเป็นเรื่องยาก แต่ก็ขอให้กำลังใจ(ตัวเองด้วย) ว่า ทำได้ เป็นไปได้ เพราะพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์เดินดินธรรมดา (ที่ไม่ธรรมดา) เป็นผู้หนึ่งที่ได้เข้าถึงธรรม บรรลุธรรม และนำสิ่งนี้มาบอกทางแก่พวกเรา

“นอกจากนี้ ยังมีพระสุปฎิปันโนที่เป็นพระอริยบุคคล ได้ตรัสรู้ธรรมตามพระพุทธเจ้าอีกมากมาย รวมทั้งในปัจจุบัน เราจะเห็นว่ามฆราวาสจำนวนไม่น้อยที่เข้าถึงธรรม บรรลุธรรม และมีเมตตาช่วยมาสั่งสอนพวกเรา ถือเป็นความโชคดีสำหรับผู้ที่เกิดในยุคนี้สมัยนี้จริงๆ ดังนั้นเมื่อต้องทวนกระแสโลก จึงต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้า คือ มรรคมีองค์ 8 (ศีล สมาธิ ปัญญา) นี่แหละที่จะพาเราข้ามฝั่งจากโลกียะไปสู่โลกุตตระ พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ไม่ต้องกลับมาเกิดอีก พุทธศาสนานับเป็นศาสนาเดียวในโลกที่สอนให้ไปได้จนสุดทาง คือ พระนิพพาน”

นอกจากนี้คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ยังแนะนำด้วยว่าสามารถศึกษาวิธีปฏิบัติธรรมแบบ ลัดสั้นถูกตรง ที่ช่วยให้เข้าถึงธรรมได้ทุกขณะเพิ่มเติม ได้จากหนังสือ ลัด สั้น ถูก ตรง สู่การบรรลุธรรม 

สั่งซื้อ คลิกที่นี่

14 thoughts on “เมื่อธรรมะจัดสรรให้เมตตา อุทกะพันธุ์ พบหนทางปฏิบัติธรรม ลัด สั้น ถูก ตรง

 1. Pingback: วิธีเอาชนะความกลัว : การจัดการความกลัวในใจคุณ โดยพระไพศาล วิสาโล

 2. Pingback: 8 ข้อคิดในการใช้ชีวิต โดยองค์ทะไลลามะและอาร์ชบิชอป เดสมอนด์ ตูตู

 3. Pingback: 7 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ การฝึกสมาธิ : อย่ากลัวว่าจะฝึกสมาธิไม่ได้

 4. Pingback: 9 เทคนิคที่ช่วยให้ จิตใจเข้มแข็ง ฝึกจิตตั้งแต่วันนี้เพื่อภูมิคุ้มกันทางใจที่ดี

 5. Pingback: 9 วิธี ฝึกจิต หยุดตัวเองก่อนทำผิด ทั้งทางการกระทำและคำพูด

 6. Pingback: มุมมองความรัก ดีๆ ที่จะช่วยให้เข้าใจความรักมากขึ้น รู้อย่างนี้มีความรักดีๆ ไปแล้ว

 7. Pingback: วิธีเริ่มต้นวันใหม่ให้ดีเพื่อ ชีวิตที่ดี และมีความสุข : คำแนะนำจากองค์ทะไลลามะ

 8. Pingback: 7 เรื่องควรรู้ เกี่ยวกับ การฝึกสมาธิ : อย่ากลัวว่าจะฝึกสมาธิไม่ได้

 9. Pingback: ผลกรรม จากการไม่รักษาศีล 5 : ที่ชีวิตแย่ก็เพราะเคยทำแบบนี้แหละ

 10. Pingback: อาสาฬหบูชา วันแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สำคัญอย่างไร ทำอะไรให้ได้บุญ

 11. Pingback: 10 ข้อคิด วิธีการใช้ชีวิตอย่างทรงพลัง โดย พศิน อินทรวงค์

 12. Pingback: หลุมพรางของคนชอบ สวดมนต์ : 5 ข้อสังเกตที่บอกว่าคุณกำลังไปผิดทาง

 13. อลงกรณ์ ตุงคะบรรหาร says:

  ไม่ทราบว่า เสียงบรรยายธรรมะท่าน camouflage ที่เรียงตาม หนังสือ ลัด สั่น ถูก ตรง สู่การบรรลุธรรม เพื่อลงในมือถือครับ

 14. Pingback: ถวายตำแหน่ง ‘ผู้อุปถัมภ์ด้านสันติภาพและเมตตาธรรม’ แด่ท่าน ว.วชิรเมธี

Leave a Reply

แจ้งเตือนการใช้งานคุกกี้ เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้ดีที่สุด ได้แก่ คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และคุกกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ศึกษารายละเอียดและการตั้งค่าคุกกี้เพิ่มเติมเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่านได้ใน นโยบายคุกกี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • Always Active

บันทึกการตั้งค่า