[ทดลองอ่าน] ม่านหมอก (ไร้สิ้นสุด)

薄雾[无限] ม่านหมอก (ไร้สิ้นสุด)   微风几许 เวยเฟิงจี๋สวี่ เขียน ธมน แปล 라일 (Lyle) วาด Zinlin Xin ไทโป   – โปรย – ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไฮเปอร์ธีมีเซียจะสามารถจดจำทุกรายละเอียดในชีวิตได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่จุดเปลี่ยนของโลกไปจนถึงทุกความคิดเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นในหัว [...]

[ทดลองอ่าน] ม่านหมอก (ไร้สิ้นสุด) บทที่ 4 อูโรโบรอส

薄雾[无限] ม่านหมอก (ไร้สิ้นสุด) 微风几许 เวยเฟิงจี๋สวี่ เขียน ธมน แปล 라일 (Lyle) วาด Zinlin Xin ไทโป – โปรย – ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไฮเปอร์ธีมีเซียจะสามารถจดจำทุกรายละเอียดในชีวิตได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่จุดเปลี่ยนของโลกไปจนถึงทุกความคิดเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นในหัว ความจำอันดีเยี่ยมและความกระหายในความรู้ของพวกเขา ทำให้พวกเขากลายเป็นอัจฉริยะในแง่หนึ่งได้อย่างง่ายดาย [...]

[ทดลองอ่าน] ม่านหมอก (ไร้สิ้นสุด) บทที่ 3

薄雾[无限] ม่านหมอก (ไร้สิ้นสุด) 微风几许 เวยเฟิงจี๋สวี่ เขียน ธมน แปล 라일 (Lyle) วาด Zinlin Xin ไทโป – โปรย – ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไฮเปอร์ธีมีเซียจะสามารถจดจำทุกรายละเอียดในชีวิตได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่จุดเปลี่ยนของโลกไปจนถึงทุกความคิดเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นในหัว ความจำอันดีเยี่ยมและความกระหายในความรู้ของพวกเขา ทำให้พวกเขากลายเป็นอัจฉริยะในแง่หนึ่งได้อย่างง่ายดาย [...]

[ทดลองอ่าน] ม่านหมอก (ไร้สิ้นสุด) บทที่ 5

薄雾[无限] ม่านหมอก (ไร้สิ้นสุด) 微风几许 เวยเฟิงจี๋สวี่ เขียน ธมน แปล 라일 (Lyle) วาด Zinlin Xin ไทโป – โปรย – ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไฮเปอร์ธีมีเซียจะสามารถจดจำทุกรายละเอียดในชีวิตได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่จุดเปลี่ยนของโลกไปจนถึงทุกความคิดเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นในหัว ความจำอันดีเยี่ยมและความกระหายในความรู้ของพวกเขา ทำให้พวกเขากลายเป็นอัจฉริยะในแง่หนึ่งได้อย่างง่ายดาย [...]

[ทดลองอ่าน] ม่านหมอก (ไร้สิ้นสุด) บทที่ 6

薄雾[无限] ม่านหมอก (ไร้สิ้นสุด) 微风几许 เวยเฟิงจี๋สวี่ เขียน ธมน แปล 라일 (Lyle) วาด Zinlin Xin ไทโป – โปรย – ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไฮเปอร์ธีมีเซียจะสามารถจดจำทุกรายละเอียดในชีวิตได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่จุดเปลี่ยนของโลกไปจนถึงทุกความคิดเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นในหัว ความจำอันดีเยี่ยมและความกระหายในความรู้ของพวกเขา ทำให้พวกเขากลายเป็นอัจฉริยะในแง่หนึ่งได้อย่างง่ายดาย [...]

[ทดลองอ่าน] ม่านหมอก (ไร้สิ้นสุด) บทที่ 7

薄雾[无限] ม่านหมอก (ไร้สิ้นสุด) 微风几许 เวยเฟิงจี๋สวี่ เขียน ธมน แปล 라일 (Lyle) วาด Zinlin Xin ไทโป – โปรย – ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไฮเปอร์ธีมีเซียจะสามารถจดจำทุกรายละเอียดในชีวิตได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่จุดเปลี่ยนของโลกไปจนถึงทุกความคิดเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นในหัว ความจำอันดีเยี่ยมและความกระหายในความรู้ของพวกเขา ทำให้พวกเขากลายเป็นอัจฉริยะในแง่หนึ่งได้อย่างง่ายดาย [...]

[ทดลองอ่าน] ม่านหมอก (ไร้สิ้นสุด) บทที่ 8

薄雾[无限] ม่านหมอก (ไร้สิ้นสุด) 微风几许 เวยเฟิงจี๋สวี่ เขียน ธมน แปล 라일 (Lyle) วาด Zinlin Xin ไทโป – โปรย – ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไฮเปอร์ธีมีเซียจะสามารถจดจำทุกรายละเอียดในชีวิตได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่จุดเปลี่ยนของโลกไปจนถึงทุกความคิดเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นในหัว ความจำอันดีเยี่ยมและความกระหายในความรู้ของพวกเขา ทำให้พวกเขากลายเป็นอัจฉริยะในแง่หนึ่งได้อย่างง่ายดาย [...]

[ทดลองอ่าน] ม่านหมอก (ไร้สิ้นสุด) บทที่ 2

薄雾[无限] ม่านหมอก (ไร้สิ้นสุด)   微风几许 เวยเฟิงจี๋สวี่ เขียน ธมน แปล 라일 (Lyle) วาด Zinlin Xin ไทโป   – โปรย – ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไฮเปอร์ธีมีเซียจะสามารถจดจำทุกรายละเอียดในชีวิตได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่จุดเปลี่ยนของโลกไปจนถึงทุกความคิดเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นในหัว [...]

[ทดลองอ่าน] ม่านหมอก (ไร้สิ้นสุด) บทที่ 1

薄雾[无限] ม่านหมอก (ไร้สิ้นสุด)   微风几许 เวยเฟิงจี๋สวี่ เขียน ธมน แปล 라일 (Lyle) วาด Zinlin Xin ไทโป   – โปรย – ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไฮเปอร์ธีมีเซียจะสามารถจดจำทุกรายละเอียดในชีวิตได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่จุดเปลี่ยนของโลกไปจนถึงทุกความคิดเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นในหัว [...]

[ทดลองอ่าน] หวงจินไถ ปรปักษ์เร้นรัก

黄金台 หวงจินไถ ปรปักษ์เร้นรัก ชางอู๋ปินไป๋ เขียน ฟองสมุทร แปล Mao Shu วาด – โปรย – ฟู่เซิน แม่ทัพหนุ่มผู้มากความสามารถที่ชีวิตกลับพลิกผันเพราะใช้การขาทั้งสองข้างไม่ได้ ซ้ำยังได้รับพระราชทานงานสมรสกับศัตรูคู่อาฆาตอย่าง เหยียนเซียวหาน เขาจึงเลือก “หวงจินไถ” แท่นพิธีอันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งเกียรติยศเป็นสถานที่ไหว้ฟ้าดิน [...]

[ทดลองอ่าน] หวงจินไถ ปรปักษ์เร้นรัก บทที่ 5

黄金台 หวงจินไถ ปรปักษ์เร้นรัก ชางอู๋ปินไป๋ เขียน ฟองสมุทร แปล Mao Shu วาด – โปรย – ฟู่เซิน แม่ทัพหนุ่มผู้มากความสามารถที่ชีวิตกลับพลิกผันเพราะใช้การขาทั้งสองข้างไม่ได้ ซ้ำยังได้รับพระราชทานงานสมรสกับศัตรูคู่อาฆาตอย่าง เหยียนเซียวหาน เขาจึงเลือก “หวงจินไถ” แท่นพิธีอันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งเกียรติยศเป็นสถานที่ไหว้ฟ้าดิน [...]

[ทดลองอ่าน] หวงจินไถ ปรปักษ์เร้นรัก บทที่ 4

黄金台 หวงจินไถ ปรปักษ์เร้นรัก ชางอู๋ปินไป๋ เขียน ฟองสมุทร แปล Mao Shu วาด – โปรย – ฟู่เซิน แม่ทัพหนุ่มผู้มากความสามารถที่ชีวิตกลับพลิกผันเพราะใช้การขาทั้งสองข้างไม่ได้ ซ้ำยังได้รับพระราชทานงานสมรสกับศัตรูคู่อาฆาตอย่าง เหยียนเซียวหาน เขาจึงเลือก “หวงจินไถ” แท่นพิธีอันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งเกียรติยศเป็นสถานที่ไหว้ฟ้าดิน [...]

[ทดลองอ่าน] หวงจินไถ ปรปักษ์เร้นรัก บทที่ 3

黄金台 หวงจินไถ ปรปักษ์เร้นรัก ชางอู๋ปินไป๋ เขียน ฟองสมุทร แปล Mao Shu วาด – โปรย – ฟู่เซิน แม่ทัพหนุ่มผู้มากความสามารถที่ชีวิตกลับพลิกผันเพราะใช้การขาทั้งสองข้างไม่ได้ ซ้ำยังได้รับพระราชทานงานสมรสกับศัตรูคู่อาฆาตอย่าง เหยียนเซียวหาน เขาจึงเลือก “หวงจินไถ” แท่นพิธีอันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งเกียรติยศเป็นสถานที่ไหว้ฟ้าดิน [...]

[ทดลองอ่าน] หวงจินไถ ปรปักษ์เร้นรัก บทที่ 2

黄金台 หวงจินไถ ปรปักษ์เร้นรัก ชางอู๋ปินไป๋ เขียน ฟองสมุทร แปล Mao Shu วาด – โปรย – ฟู่เซิน แม่ทัพหนุ่มผู้มากความสามารถที่ชีวิตกลับพลิกผันเพราะใช้การขาทั้งสองข้างไม่ได้ ซ้ำยังได้รับพระราชทานงานสมรสกับศัตรูคู่อาฆาตอย่าง เหยียนเซียวหาน เขาจึงเลือก “หวงจินไถ” แท่นพิธีอันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งเกียรติยศเป็นสถานที่ไหว้ฟ้าดิน [...]

[ทดลองอ่าน] บทนำ หวงจินไถ ปรปักษ์เร้นรัก

黄金台 หวงจินไถ ปรปักษ์เร้นรัก ชางอู๋ปินไป๋ เขียน ฟองสมุทร แปล Mao Shu วาด – โปรย – ฟู่เซิน แม่ทัพหนุ่มผู้มากความสามารถที่ชีวิตกลับพลิกผันเพราะใช้การขาทั้งสองข้างไม่ได้ ซ้ำยังได้รับพระราชทานงานสมรสกับศัตรูคู่อาฆาตอย่าง เหยียนเซียวหาน เขาจึงเลือก “หวงจินไถ” แท่นพิธีอันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งเกียรติยศเป็นสถานที่ไหว้ฟ้าดิน [...]

[ทดลองอ่าน] หวงจินไถ ปรปักษ์เร้นรัก บทที่ 1

黄金台 หวงจินไถ ปรปักษ์เร้นรัก ชางอู๋ปินไป๋ เขียน ฟองสมุทร แปล Mao Shu วาด – โปรย – ฟู่เซิน แม่ทัพหนุ่มผู้มากความสามารถที่ชีวิตกลับพลิกผันเพราะใช้การขาทั้งสองข้างไม่ได้ ซ้ำยังได้รับพระราชทานงานสมรสกับศัตรูคู่อาฆาตอย่าง เหยียนเซียวหาน เขาจึงเลือก “หวงจินไถ” แท่นพิธีอันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งเกียรติยศเป็นสถานที่ไหว้ฟ้าดิน [...]

[ทดลองอ่าน] ฝ่ามิติประตูมรณะ บทที่ 7

死亡万花筒 ฝ่ามิติประตูมรณะ ซีจื่อซวี่ 西子绪 เขียน ซิ่วเจิน แปล XOXO วาด   – โปรย – สิ่งที่แปลกไปอย่างแรกก็คือ แมวที่บ้านไม่ยอมให้เขากอด [...]

[ทดลองอ่าน] ฝ่ามิติประตูมรณะ

死亡万花筒 ฝ่ามิติประตูมรณะ ซีจื่อซวี่ 西子绪 เขียน ซิ่วเจิน แปล XOXO วาด   – โปรย – สิ่งที่แปลกไปอย่างแรกก็คือ แมวที่บ้านไม่ยอมให้เขากอด [...]

[ทดลองอ่าน] ฝ่ามิติประตูมรณะ บทที่ 6

死亡万花筒 ฝ่ามิติประตูมรณะ ซีจื่อซวี่ 西子绪 เขียน ซิ่วเจิน แปล XOXO วาด   – โปรย – สิ่งที่แปลกไปอย่างแรกก็คือ แมวที่บ้านไม่ยอมให้เขากอด [...]

[ทดลองอ่าน] ฝ่ามิติประตูมรณะ บทที่ 5

死亡万花筒 ฝ่ามิติประตูมรณะ ซีจื่อซวี่ 西子绪 เขียน ซิ่วเจิน แปล XOXO วาด   – โปรย – สิ่งที่แปลกไปอย่างแรกก็คือ แมวที่บ้านไม่ยอมให้เขากอด [...]

[ทดลองอ่าน] ฝ่ามิติประตูมรณะ บทที่ 4

死亡万花筒 ฝ่ามิติประตูมรณะ ซีจื่อซวี่ 西子绪 เขียน ซิ่วเจิน แปล XOXO วาด   – โปรย – สิ่งที่แปลกไปอย่างแรกก็คือ แมวที่บ้านไม่ยอมให้เขากอด [...]

[ทดลองอ่าน] ฝ่ามิติประตูมรณะ บทที่ 13

死亡万花筒 ฝ่ามิติประตูมรณะ ซีจื่อซวี่ 西子绪 เขียน ซิ่วเจิน แปล XOXO วาด   – โปรย – สิ่งที่แปลกไปอย่างแรกก็คือ แมวที่บ้านไม่ยอมให้เขากอด [...]

[ทดลองอ่าน] ฝ่ามิติประตูมรณะ บทที่ 3

死亡万花筒 ฝ่ามิติประตูมรณะ ซีจื่อซวี่ 西子绪 เขียน ซิ่วเจิน แปล XOXO วาด   – โปรย – สิ่งที่แปลกไปอย่างแรกก็คือ แมวที่บ้านไม่ยอมให้เขากอด [...]

[ทดลองอ่าน] ฝ่ามิติประตูมรณะ บทที่ 12

死亡万花筒 ฝ่ามิติประตูมรณะ ซีจื่อซวี่ 西子绪 เขียน ซิ่วเจิน แปล XOXO วาด   – โปรย – สิ่งที่แปลกไปอย่างแรกก็คือ แมวที่บ้านไม่ยอมให้เขากอด [...]

[ทดลองอ่าน] ฝ่ามิติประตูมรณะ บทที่ 2

死亡万花筒 ฝ่ามิติประตูมรณะ ซีจื่อซวี่ 西子绪 เขียน ซิ่วเจิน แปล XOXO วาด   – โปรย – สิ่งที่แปลกไปอย่างแรกก็คือ แมวที่บ้านไม่ยอมให้เขากอด [...]

[ทดลองอ่าน] ฝ่ามิติประตูมรณะ บทที่ 11

死亡万花筒 ฝ่ามิติประตูมรณะ ซีจื่อซวี่ 西子绪 เขียน ซิ่วเจิน แปล XOXO วาด   – โปรย – สิ่งที่แปลกไปอย่างแรกก็คือ แมวที่บ้านไม่ยอมให้เขากอด [...]

[ทดลองอ่าน] ฝ่ามิติประตูมรณะ บทที่ 1

死亡万花筒 ฝ่ามิติประตูมรณะ ซีจื่อซวี่ 西子绪 เขียน ซิ่วเจิน แปล XOXO วาด   – โปรย – สิ่งที่แปลกไปอย่างแรกก็คือ แมวที่บ้านไม่ยอมให้เขากอด [...]

[ทดลองอ่าน] ฝ่ามิติประตูมรณะ บทที่ 10

死亡万花筒 ฝ่ามิติประตูมรณะ ซีจื่อซวี่ 西子绪 เขียน ซิ่วเจิน แปล XOXO วาด   – โปรย – สิ่งที่แปลกไปอย่างแรกก็คือ แมวที่บ้านไม่ยอมให้เขากอด [...]

[ทดลองอ่าน] ฝ่ามิติประตูมรณะ บทที่ 9

死亡万花筒 ฝ่ามิติประตูมรณะ ซีจื่อซวี่ 西子绪 เขียน ซิ่วเจิน แปล XOXO วาด   – โปรย – สิ่งที่แปลกไปอย่างแรกก็คือ แมวที่บ้านไม่ยอมให้เขากอด [...]

[ทดลองอ่าน] ฝ่ามิติประตูมรณะ บทที่ 8

死亡万花筒 ฝ่ามิติประตูมรณะ ซีจื่อซวี่ 西子绪 เขียน ซิ่วเจิน แปล XOXO วาด   – โปรย – สิ่งที่แปลกไปอย่างแรกก็คือ แมวที่บ้านไม่ยอมให้เขากอด [...]

[ทดลองอ่าน] คุณทนายความขั้นหนึ่ง ตอนที่ 1.1

一级律师 คุณทนายความขั้นหนึ่ง   木苏里 มู่ซูหลี่ เขียน isamare แปล 溫捌 เวินปา วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] คุณทนายความขั้นหนึ่ง ตอนที่ 5.2

一级律师 คุณทนายความขั้นหนึ่ง   木苏里 มู่ซูหลี่ เขียน isamare แปล 溫捌 เวินปา วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] คุณทนายความขั้นหนึ่ง ตอนที่ 5.1

一级律师 คุณทนายความขั้นหนึ่ง   木苏里 มู่ซูหลี่ เขียน isamare แปล 溫捌 เวินปา วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] คุณทนายความขั้นหนึ่ง ตอนที่ 4.2

一级律师 คุณทนายความขั้นหนึ่ง   木苏里 มู่ซูหลี่ เขียน isamare แปล 溫捌 เวินปา วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] คุณทนายความขั้นหนึ่ง

一级律师 คุณทนายความขั้นหนึ่ง   木苏里 มู่ซูหลี่ เขียน isamare แปล 溫捌 เวินปา วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] คุณทนายความขั้นหนึ่ง ตอนที่ 4.1

一级律师 คุณทนายความขั้นหนึ่ง   木苏里 มู่ซูหลี่ เขียน isamare แปล 溫捌 เวินปา วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] คุณทนายความขั้นหนึ่ง ตอนที่ 3.2

一级律师 คุณทนายความขั้นหนึ่ง   木苏里 มู่ซูหลี่ เขียน isamare แปล 溫捌 เวินปา วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] คุณทนายความขั้นหนึ่ง ตอนที่ 3.1

一级律师 คุณทนายความขั้นหนึ่ง   木苏里 มู่ซูหลี่ เขียน isamare แปล 溫捌 เวินปา วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] คุณทนายความขั้นหนึ่ง ตอนที่ 2.2

一级律师 คุณทนายความขั้นหนึ่ง   木苏里 มู่ซูหลี่ เขียน isamare แปล 溫捌 เวินปา วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] คุณทนายความขั้นหนึ่ง ตอนที่ 2.1

一级律师 คุณทนายความขั้นหนึ่ง   木苏里 มู่ซูหลี่ เขียน isamare แปล 溫捌 เวินปา วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] คุณทนายความขั้นหนึ่ง ตอนที่ 1.2

一级律师 คุณทนายความขั้นหนึ่ง   木苏里 มู่ซูหลี่ เขียน isamare แปล 溫捌 เวินปา วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] ใครบางคน บทที่ 2

某某 ใครบางคน 木苏里 มู่ซูหลี่ เขียน ตัวละครผู้ถูกแทงที่ท้อง แปล Zolaida ภาพ – โปรย – เซิ่งวั่งย้ายกลับมาอยู่คฤหาสน์หลังเก่าของตระกูลในตรอกไป๋หม่า ทว่าผู้ที่ย้ายเข้ามาในเวลาเดียวกันยังมีผู้หญิงที่พ่อของเขากำลังคบหาอยู่ด้วย และผู้เป็นพ่อก็ชี้ไปทางลูกชายของผู้หญิงคนนั้นแล้วสั่งว่า: เรียกพี่สิ แล้วเรื่องราวระหว่าง เครื่องทำความเย็นจอมหยิ่งหัวแข็งผู้กินไม้อ่อนไม่กินไม้แข็ง กับ คุณชายน้อยจอมขี้เกียจผู้คิดว่าตัวเองสูงส่งค่าตัวแพง ก็เริ่มต้นขึ้นนับแต่นั้น แต่มันไม่ง่ายเลย…เพราะเมื่อเวลาผ่านไปอะไรๆ ก็ยิ่งไม่เป็นอย่างที่คิดหวังไว้ เจียงเทียนไม่ใช่พี่ชายอีกแล้ว และก็ไม่ใช่แฟนอีกต่อไป วกไปวนมา [...]

[ทดลองอ่าน] ใครบางคน บทที่ 11

某某 ใครบางคน 木苏里 มู่ซูหลี่ เขียน ตัวละครผู้ถูกแทงที่ท้อง แปล Zolaida ภาพ – โปรย – เซิ่งวั่งย้ายกลับมาอยู่คฤหาสน์หลังเก่าของตระกูลในตรอกไป๋หม่า ทว่าผู้ที่ย้ายเข้ามาในเวลาเดียวกันยังมีผู้หญิงที่พ่อของเขากำลังคบหาอยู่ด้วย และผู้เป็นพ่อก็ชี้ไปทางลูกชายของผู้หญิงคนนั้นแล้วสั่งว่า: เรียกพี่สิ แล้วเรื่องราวระหว่าง เครื่องทำความเย็นจอมหยิ่งหัวแข็งผู้กินไม้อ่อนไม่กินไม้แข็ง กับ คุณชายน้อยจอมขี้เกียจผู้คิดว่าตัวเองสูงส่งค่าตัวแพง ก็เริ่มต้นขึ้นนับแต่นั้น แต่มันไม่ง่ายเลย…เพราะเมื่อเวลาผ่านไปอะไรๆ ก็ยิ่งไม่เป็นอย่างที่คิดหวังไว้ เจียงเทียนไม่ใช่พี่ชายอีกแล้ว และก็ไม่ใช่แฟนอีกต่อไป วกไปวนมา [...]

[ทดลองอ่าน] ใครบางคน บทที่ 10

某某 ใครบางคน 木苏里 มู่ซูหลี่ เขียน ตัวละครผู้ถูกแทงที่ท้อง แปล Zolaida ภาพ – โปรย – เซิ่งวั่งย้ายกลับมาอยู่คฤหาสน์หลังเก่าของตระกูลในตรอกไป๋หม่า ทว่าผู้ที่ย้ายเข้ามาในเวลาเดียวกันยังมีผู้หญิงที่พ่อของเขากำลังคบหาอยู่ด้วย และผู้เป็นพ่อก็ชี้ไปทางลูกชายของผู้หญิงคนนั้นแล้วสั่งว่า: เรียกพี่สิ แล้วเรื่องราวระหว่าง เครื่องทำความเย็นจอมหยิ่งหัวแข็งผู้กินไม้อ่อนไม่กินไม้แข็ง กับ คุณชายน้อยจอมขี้เกียจผู้คิดว่าตัวเองสูงส่งค่าตัวแพง ก็เริ่มต้นขึ้นนับแต่นั้น แต่มันไม่ง่ายเลย…เพราะเมื่อเวลาผ่านไปอะไรๆ ก็ยิ่งไม่เป็นอย่างที่คิดหวังไว้ เจียงเทียนไม่ใช่พี่ชายอีกแล้ว และก็ไม่ใช่แฟนอีกต่อไป วกไปวนมา [...]

[ทดลองอ่าน] ใครบางคน

某某 ใครบางคน 木苏里 มู่ซูหลี่ เขียน ตัวละครผู้ถูกแทงที่ท้อง แปล Zolaida ภาพ – โปรย – เซิ่งวั่งย้ายกลับมาอยู่คฤหาสน์หลังเก่าของตระกูลในตรอกไป๋หม่า ทว่าผู้ที่ย้ายเข้ามาในเวลาเดียวกันยังมีผู้หญิงที่พ่อของเขากำลังคบหาอยู่ด้วย และผู้เป็นพ่อก็ชี้ไปทางลูกชายของผู้หญิงคนนั้นแล้วสั่งว่า: เรียกพี่สิ แล้วเรื่องราวระหว่าง เครื่องทำความเย็นจอมหยิ่งหัวแข็งผู้กินไม้อ่อนไม่กินไม้แข็ง กับ คุณชายน้อยจอมขี้เกียจผู้คิดว่าตัวเองสูงส่งค่าตัวแพง ก็เริ่มต้นขึ้นนับแต่นั้น แต่มันไม่ง่ายเลย…เพราะเมื่อเวลาผ่านไปอะไรๆ ก็ยิ่งไม่เป็นอย่างที่คิดหวังไว้ เจียงเทียนไม่ใช่พี่ชายอีกแล้ว และก็ไม่ใช่แฟนอีกต่อไป วกไปวนมา [...]

[ทดลองอ่าน] ใครบางคน บทที่ 9

某某 ใครบางคน 木苏里 มู่ซูหลี่ เขียน ตัวละครผู้ถูกแทงที่ท้อง แปล Zolaida ภาพ – โปรย – เซิ่งวั่งย้ายกลับมาอยู่คฤหาสน์หลังเก่าของตระกูลในตรอกไป๋หม่า ทว่าผู้ที่ย้ายเข้ามาในเวลาเดียวกันยังมีผู้หญิงที่พ่อของเขากำลังคบหาอยู่ด้วย และผู้เป็นพ่อก็ชี้ไปทางลูกชายของผู้หญิงคนนั้นแล้วสั่งว่า: เรียกพี่สิ แล้วเรื่องราวระหว่าง เครื่องทำความเย็นจอมหยิ่งหัวแข็งผู้กินไม้อ่อนไม่กินไม้แข็ง กับ คุณชายน้อยจอมขี้เกียจผู้คิดว่าตัวเองสูงส่งค่าตัวแพง ก็เริ่มต้นขึ้นนับแต่นั้น แต่มันไม่ง่ายเลย…เพราะเมื่อเวลาผ่านไปอะไรๆ ก็ยิ่งไม่เป็นอย่างที่คิดหวังไว้ เจียงเทียนไม่ใช่พี่ชายอีกแล้ว และก็ไม่ใช่แฟนอีกต่อไป วกไปวนมา [...]

[ทดลองอ่าน] ใครบางคน บทที่ 7

某某 ใครบางคน 木苏里 มู่ซูหลี่ เขียน ตัวละครผู้ถูกแทงที่ท้อง แปล Zolaida ภาพ – โปรย – เซิ่งวั่งย้ายกลับมาอยู่คฤหาสน์หลังเก่าของตระกูลในตรอกไป๋หม่า ทว่าผู้ที่ย้ายเข้ามาในเวลาเดียวกันยังมีผู้หญิงที่พ่อของเขากำลังคบหาอยู่ด้วย และผู้เป็นพ่อก็ชี้ไปทางลูกชายของผู้หญิงคนนั้นแล้วสั่งว่า: เรียกพี่สิ แล้วเรื่องราวระหว่าง เครื่องทำความเย็นจอมหยิ่งหัวแข็งผู้กินไม้อ่อนไม่กินไม้แข็ง กับ คุณชายน้อยจอมขี้เกียจผู้คิดว่าตัวเองสูงส่งค่าตัวแพง ก็เริ่มต้นขึ้นนับแต่นั้น แต่มันไม่ง่ายเลย…เพราะเมื่อเวลาผ่านไปอะไรๆ ก็ยิ่งไม่เป็นอย่างที่คิดหวังไว้ เจียงเทียนไม่ใช่พี่ชายอีกแล้ว และก็ไม่ใช่แฟนอีกต่อไป วกไปวนมา [...]

[ทดลองอ่าน] ใครบางคน บทที่ 8

某某 ใครบางคน 木苏里 มู่ซูหลี่ เขียน ตัวละครผู้ถูกแทงที่ท้อง แปล Zolaida ภาพ – โปรย – เซิ่งวั่งย้ายกลับมาอยู่คฤหาสน์หลังเก่าของตระกูลในตรอกไป๋หม่า ทว่าผู้ที่ย้ายเข้ามาในเวลาเดียวกันยังมีผู้หญิงที่พ่อของเขากำลังคบหาอยู่ด้วย และผู้เป็นพ่อก็ชี้ไปทางลูกชายของผู้หญิงคนนั้นแล้วสั่งว่า: เรียกพี่สิ แล้วเรื่องราวระหว่าง เครื่องทำความเย็นจอมหยิ่งหัวแข็งผู้กินไม้อ่อนไม่กินไม้แข็ง กับ คุณชายน้อยจอมขี้เกียจผู้คิดว่าตัวเองสูงส่งค่าตัวแพง ก็เริ่มต้นขึ้นนับแต่นั้น แต่มันไม่ง่ายเลย…เพราะเมื่อเวลาผ่านไปอะไรๆ ก็ยิ่งไม่เป็นอย่างที่คิดหวังไว้ เจียงเทียนไม่ใช่พี่ชายอีกแล้ว และก็ไม่ใช่แฟนอีกต่อไป วกไปวนมา [...]

[ทดลองอ่าน] ใครบางคน บทที่ 6

某某 ใครบางคน 木苏里 มู่ซูหลี่ เขียน ตัวละครผู้ถูกแทงที่ท้อง แปล Zolaida ภาพ – โปรย – เซิ่งวั่งย้ายกลับมาอยู่คฤหาสน์หลังเก่าของตระกูลในตรอกไป๋หม่า ทว่าผู้ที่ย้ายเข้ามาในเวลาเดียวกันยังมีผู้หญิงที่พ่อของเขากำลังคบหาอยู่ด้วย และผู้เป็นพ่อก็ชี้ไปทางลูกชายของผู้หญิงคนนั้นแล้วสั่งว่า: เรียกพี่สิ แล้วเรื่องราวระหว่าง เครื่องทำความเย็นจอมหยิ่งหัวแข็งผู้กินไม้อ่อนไม่กินไม้แข็ง กับ คุณชายน้อยจอมขี้เกียจผู้คิดว่าตัวเองสูงส่งค่าตัวแพง ก็เริ่มต้นขึ้นนับแต่นั้น แต่มันไม่ง่ายเลย…เพราะเมื่อเวลาผ่านไปอะไรๆ ก็ยิ่งไม่เป็นอย่างที่คิดหวังไว้ เจียงเทียนไม่ใช่พี่ชายอีกแล้ว และก็ไม่ใช่แฟนอีกต่อไป วกไปวนมา [...]

[ทดลองอ่าน] ใครบางคน บทที่ 1

某某 ใครบางคน 木苏里 มู่ซูหลี่ เขียน ตัวละครผู้ถูกแทงที่ท้อง แปล Zolaida ภาพ – โปรย – เซิ่งวั่งย้ายกลับมาอยู่คฤหาสน์หลังเก่าของตระกูลในตรอกไป๋หม่า ทว่าผู้ที่ย้ายเข้ามาในเวลาเดียวกันยังมีผู้หญิงที่พ่อของเขากำลังคบหาอยู่ด้วย และผู้เป็นพ่อก็ชี้ไปทางลูกชายของผู้หญิงคนนั้นแล้วสั่งว่า: เรียกพี่สิ แล้วเรื่องราวระหว่าง เครื่องทำความเย็นจอมหยิ่งหัวแข็งผู้กินไม้อ่อนไม่กินไม้แข็ง กับ คุณชายน้อยจอมขี้เกียจผู้คิดว่าตัวเองสูงส่งค่าตัวแพง ก็เริ่มต้นขึ้นนับแต่นั้น แต่มันไม่ง่ายเลย…เพราะเมื่อเวลาผ่านไปอะไรๆ ก็ยิ่งไม่เป็นอย่างที่คิดหวังไว้ เจียงเทียนไม่ใช่พี่ชายอีกแล้ว และก็ไม่ใช่แฟนอีกต่อไป วกไปวนมา [...]

[ทดลองอ่าน] ใครบางคน บทที่ 5

某某 ใครบางคน 木苏里 มู่ซูหลี่ เขียน ตัวละครผู้ถูกแทงที่ท้อง แปล Zolaida ภาพ – โปรย – เซิ่งวั่งย้ายกลับมาอยู่คฤหาสน์หลังเก่าของตระกูลในตรอกไป๋หม่า ทว่าผู้ที่ย้ายเข้ามาในเวลาเดียวกันยังมีผู้หญิงที่พ่อของเขากำลังคบหาอยู่ด้วย และผู้เป็นพ่อก็ชี้ไปทางลูกชายของผู้หญิงคนนั้นแล้วสั่งว่า: เรียกพี่สิ แล้วเรื่องราวระหว่าง เครื่องทำความเย็นจอมหยิ่งหัวแข็งผู้กินไม้อ่อนไม่กินไม้แข็ง กับ คุณชายน้อยจอมขี้เกียจผู้คิดว่าตัวเองสูงส่งค่าตัวแพง ก็เริ่มต้นขึ้นนับแต่นั้น แต่มันไม่ง่ายเลย…เพราะเมื่อเวลาผ่านไปอะไรๆ ก็ยิ่งไม่เป็นอย่างที่คิดหวังไว้ เจียงเทียนไม่ใช่พี่ชายอีกแล้ว และก็ไม่ใช่แฟนอีกต่อไป วกไปวนมา [...]

[ทดลองอ่าน] ใครบางคน บทที่ 4

某某 ใครบางคน 木苏里 มู่ซูหลี่ เขียน ตัวละครผู้ถูกแทงที่ท้อง แปล Zolaida ภาพ – โปรย – เซิ่งวั่งย้ายกลับมาอยู่คฤหาสน์หลังเก่าของตระกูลในตรอกไป๋หม่า ทว่าผู้ที่ย้ายเข้ามาในเวลาเดียวกันยังมีผู้หญิงที่พ่อของเขากำลังคบหาอยู่ด้วย และผู้เป็นพ่อก็ชี้ไปทางลูกชายของผู้หญิงคนนั้นแล้วสั่งว่า: เรียกพี่สิ แล้วเรื่องราวระหว่าง เครื่องทำความเย็นจอมหยิ่งหัวแข็งผู้กินไม้อ่อนไม่กินไม้แข็ง กับ คุณชายน้อยจอมขี้เกียจผู้คิดว่าตัวเองสูงส่งค่าตัวแพง ก็เริ่มต้นขึ้นนับแต่นั้น แต่มันไม่ง่ายเลย…เพราะเมื่อเวลาผ่านไปอะไรๆ ก็ยิ่งไม่เป็นอย่างที่คิดหวังไว้ เจียงเทียนไม่ใช่พี่ชายอีกแล้ว และก็ไม่ใช่แฟนอีกต่อไป วกไปวนมา [...]

[ทดลองอ่าน] ใครบางคน บทที่ 3

某某 ใครบางคน 木苏里 มู่ซูหลี่ เขียน ตัวละครผู้ถูกแทงที่ท้อง แปล Zolaida ภาพ – โปรย – เซิ่งวั่งย้ายกลับมาอยู่คฤหาสน์หลังเก่าของตระกูลในตรอกไป๋หม่า ทว่าผู้ที่ย้ายเข้ามาในเวลาเดียวกันยังมีผู้หญิงที่พ่อของเขากำลังคบหาอยู่ด้วย และผู้เป็นพ่อก็ชี้ไปทางลูกชายของผู้หญิงคนนั้นแล้วสั่งว่า: เรียกพี่สิ แล้วเรื่องราวระหว่าง เครื่องทำความเย็นจอมหยิ่งหัวแข็งผู้กินไม้อ่อนไม่กินไม้แข็ง กับ คุณชายน้อยจอมขี้เกียจผู้คิดว่าตัวเองสูงส่งค่าตัวแพง ก็เริ่มต้นขึ้นนับแต่นั้น แต่มันไม่ง่ายเลย…เพราะเมื่อเวลาผ่านไปอะไรๆ ก็ยิ่งไม่เป็นอย่างที่คิดหวังไว้ เจียงเทียนไม่ใช่พี่ชายอีกแล้ว และก็ไม่ใช่แฟนอีกต่อไป วกไปวนมา [...]

[ทดลองอ่าน] เจ้าแมวน้อยกับดอกกุหลาบแสนสวยของเขา ตอนที่ 2

猫咪的玫瑰 เจ้าแมวน้อยกับดอกกุหลาบแสนสวยของเขา 一十四洲 (อีสือซื่อโจว) เขียน จิงจิง แปล Caring Wong ภาพ – โปรย – การที่ถูกดีดออกจากยานหลักและติดอยู่ในหลุมดำ ทำให้ตอนนี้สถานการณ์ของยานเขตหกตึงเครียดถึงขีดสุด หลังจากหลินซือสลบไปเพราะถูกรังสีอันแรงกล้าจากหลุมดำ พอฟื้นขึ้นมา ก็พบว่าเกิดเรื่องวิกฤติขึ้นแล้ว [...]

[ทดลองอ่าน] เจ้าแมวน้อยกับดอกกุหลาบแสนสวยของเขา ตอนที่ 6

猫咪的玫瑰 เจ้าแมวน้อยกับดอกกุหลาบแสนสวยของเขา   一十四洲 (อีสือซื่อโจว) เขียน จิงจิง แปล Caring Wong ภาพ   – โปรย – การที่ถูกดีดออกจากยานหลักและติดอยู่ในหลุมดำ ทำให้ตอนนี้สถานการณ์ของยานเขตหกตึงเครียดถึงขีดสุด หลังจากหลินซือสลบไปเพราะถูกรังสีอันแรงกล้าจากหลุมดำ [...]

[ทดลองอ่าน] เจ้าแมวน้อยกับดอกกุหลาบแสนสวยของเขา ตอนที่ 3

猫咪的玫瑰 เจ้าแมวน้อยกับดอกกุหลาบแสนสวยของเขา   一十四洲 (อีสือซื่อโจว) เขียน จิงจิง แปล Caring Wong ภาพ   – โปรย – การที่ถูกดีดออกจากยานหลักและติดอยู่ในหลุมดำ ทำให้ตอนนี้สถานการณ์ของยานเขตหกตึงเครียดถึงขีดสุด หลังจากหลินซือสลบไปเพราะถูกรังสีอันแรงกล้าจากหลุมดำ [...]

[ทดลองอ่าน] เจ้าแมวน้อยกับดอกกุหลาบแสนสวยของเขา ตอนที่ 5

猫咪的玫瑰 เจ้าแมวน้อยกับดอกกุหลาบแสนสวยของเขา   一十四洲 (อีสือซื่อโจว) เขียน จิงจิง แปล Caring Wong ภาพ   – โปรย – การที่ถูกดีดออกจากยานหลักและติดอยู่ในหลุมดำ ทำให้ตอนนี้สถานการณ์ของยานเขตหกตึงเครียดถึงขีดสุด หลังจากหลินซือสลบไปเพราะถูกรังสีอันแรงกล้าจากหลุมดำ [...]

[ทดลองอ่าน] เจ้าแมวน้อยกับดอกกุหลาบแสนสวยของเขา ตอนที่ 1

猫咪的玫瑰 เจ้าแมวน้อยกับดอกกุหลาบแสนสวยของเขา 一十四洲 (อีสือซื่อโจว) เขียน จิงจิง แปล Caring Wong ภาพ – โปรย – การที่ถูกดีดออกจากยานหลักและติดอยู่ในหลุมดำ ทำให้ตอนนี้สถานการณ์ของยานเขตหกตึงเครียดถึงขีดสุด หลังจากหลินซือสลบไปเพราะถูกรังสีอันแรงกล้าจากหลุมดำ พอฟื้นขึ้นมา ก็พบว่าเกิดเรื่องวิกฤติขึ้นแล้ว [...]

[ทดลองอ่าน] เจ้าแมวน้อยกับดอกกุหลาบแสนสวยของเขา ตอนที่ 8

猫咪的玫瑰 เจ้าแมวน้อยกับดอกกุหลาบแสนสวยของเขา   一十四洲 (อีสือซื่อโจว) เขียน จิงจิง แปล Caring Wong ภาพ   – โปรย – การที่ถูกดีดออกจากยานหลักและติดอยู่ในหลุมดำ ทำให้ตอนนี้สถานการณ์ของยานเขตหกตึงเครียดถึงขีดสุด หลังจากหลินซือสลบไปเพราะถูกรังสีอันแรงกล้าจากหลุมดำ [...]

[ทดลองอ่าน] เจ้าแมวน้อยกับดอกกุหลาบแสนสวยของเขา ตอนที่ 11

猫咪的玫瑰 เจ้าแมวน้อยกับดอกกุหลาบแสนสวยของเขา   一十四洲 (อีสือซื่อโจว) เขียน จิงจิง แปล Caring Wong ภาพ   – โปรย – การที่ถูกดีดออกจากยานหลักและติดอยู่ในหลุมดำ ทำให้ตอนนี้สถานการณ์ของยานเขตหกตึงเครียดถึงขีดสุด หลังจากหลินซือสลบไปเพราะถูกรังสีอันแรงกล้าจากหลุมดำ [...]

[ทดลองอ่าน] เจ้าแมวน้อยกับดอกกุหลาบแสนสวยของเขา ตอนที่ 7

猫咪的玫瑰 เจ้าแมวน้อยกับดอกกุหลาบแสนสวยของเขา   一十四洲 (อีสือซื่อโจว) เขียน จิงจิง แปล Caring Wong ภาพ   – โปรย – การที่ถูกดีดออกจากยานหลักและติดอยู่ในหลุมดำ ทำให้ตอนนี้สถานการณ์ของยานเขตหกตึงเครียดถึงขีดสุด หลังจากหลินซือสลบไปเพราะถูกรังสีอันแรงกล้าจากหลุมดำ [...]

[ทดลองอ่าน] เจ้าแมวน้อยกับดอกกุหลาบแสนสวยของเขา ตอนที่ 9

猫咪的玫瑰 เจ้าแมวน้อยกับดอกกุหลาบแสนสวยของเขา   一十四洲 (อีสือซื่อโจว) เขียน จิงจิง แปล Caring Wong ภาพ   – โปรย – การที่ถูกดีดออกจากยานหลักและติดอยู่ในหลุมดำ ทำให้ตอนนี้สถานการณ์ของยานเขตหกตึงเครียดถึงขีดสุด หลังจากหลินซือสลบไปเพราะถูกรังสีอันแรงกล้าจากหลุมดำ [...]

[ทดลองอ่าน] เจ้าแมวน้อยกับดอกกุหลาบแสนสวยของเขา ตอนที่ 4

猫咪的玫瑰 เจ้าแมวน้อยกับดอกกุหลาบแสนสวยของเขา   一十四洲 (อีสือซื่อโจว) เขียน จิงจิง แปล Caring Wong ภาพ   – โปรย – การที่ถูกดีดออกจากยานหลักและติดอยู่ในหลุมดำ ทำให้ตอนนี้สถานการณ์ของยานเขตหกตึงเครียดถึงขีดสุด หลังจากหลินซือสลบไปเพราะถูกรังสีอันแรงกล้าจากหลุมดำ [...]

[ทดลองอ่าน] เจ้าแมวน้อยกับดอกกุหลาบแสนสวยของเขา ตอนที่ 10

猫咪的玫瑰 เจ้าแมวน้อยกับดอกกุหลาบแสนสวยของเขา   一十四洲 (อีสือซื่อโจว) เขียน จิงจิง แปล Caring Wong ภาพ   – โปรย – การที่ถูกดีดออกจากยานหลักและติดอยู่ในหลุมดำ ทำให้ตอนนี้สถานการณ์ของยานเขตหกตึงเครียดถึงขีดสุด หลังจากหลินซือสลบไปเพราะถูกรังสีอันแรงกล้าจากหลุมดำ [...]

[ทดลองอ่าน] เจ้าแมวน้อยกับดอกกุหลาบแสนสวยของเขา

猫咪的玫瑰 เจ้าแมวน้อยกับดอกกุหลาบแสนสวยของเขา 一十四洲 (อีสือซื่อโจว) เขียน จิงจิง แปล Caring Wong ภาพ – โปรย – การที่ถูกดีดออกจากยานหลักและติดอยู่ในหลุมดำ ทำให้ตอนนี้สถานการณ์ของยานเขตหกตึงเครียดถึงขีดสุด หลังจากหลินซือสลบไปเพราะถูกรังสีอันแรงกล้าจากหลุมดำ พอฟื้นขึ้นมา ก็พบว่าเกิดเรื่องวิกฤติขึ้นแล้ว [...]

[ทดลองอ่าน] บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์ ตอนที่ 102

巨星手记 บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์   อวี่เซี่ยวหลานซาน เขียน ธมน แปล get-sem วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์ ตอนที่ 106

巨星手记 บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์   อวี่เซี่ยวหลานซาน เขียน ธมน แปล get-sem วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์ ตอนที่ 104

巨星手记 บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์   อวี่เซี่ยวหลานซาน เขียน ธมน แปล get-sem วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์ ตอนที่ 107

巨星手记 บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์   อวี่เซี่ยวหลานซาน เขียน ธมน แปล get-sem วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์ ตอนที่ 105

巨星手记 บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์   อวี่เซี่ยวหลานซาน เขียน ธมน แปล get-sem วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์ ตอนที่ 103

巨星手记 บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์   อวี่เซี่ยวหลานซาน เขียน ธมน แปล get-sem วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] รักเธอตั้งแต่วันวาน ตอนที่ 77

曾是年少时 รักเธอตั้งแต่วันวาน ชิงเหม่ย 青浼 เขียน หนูน้อยฉี แปล   — โปรย — สำหรับจินหยางแล้ว ที่น่าเสียดายที่สุดน่าจะเป็นเรื่องที่เวลานี้เธอไม่ได้อยู่เคียงข้างเขา อย่างน้อยถ้าอยู่ข้างๆ เขาก็พอจะมอบอ้อมกอดที่อบอุ่นให้เขา [...]

[ทดลองอ่าน] รักเธอตั้งแต่วันวาน ตอนที่ 76

曾是年少时 รักเธอตั้งแต่วันวาน ชิงเหม่ย 青浼 เขียน หนูน้อยฉี แปล   — โปรย — สำหรับจินหยางแล้ว ที่น่าเสียดายที่สุดน่าจะเป็นเรื่องที่เวลานี้เธอไม่ได้อยู่เคียงข้างเขา อย่างน้อยถ้าอยู่ข้างๆ เขาก็พอจะมอบอ้อมกอดที่อบอุ่นให้เขา [...]

[ทดลองอ่าน] รักเธอตั้งแต่วันวาน ตอนที่ 75

曾是年少时 รักเธอตั้งแต่วันวาน ชิงเหม่ย 青浼 เขียน หนูน้อยฉี แปล   — โปรย — สำหรับจินหยางแล้ว ที่น่าเสียดายที่สุดน่าจะเป็นเรื่องที่เวลานี้เธอไม่ได้อยู่เคียงข้างเขา อย่างน้อยถ้าอยู่ข้างๆ เขาก็พอจะมอบอ้อมกอดที่อบอุ่นให้เขา [...]

[ทดลองอ่าน] รักเธอตั้งแต่วันวาน ตอนที่ 74

曾是年少时 รักเธอตั้งแต่วันวาน ชิงเหม่ย 青浼 เขียน หนูน้อยฉี แปล   — โปรย — สำหรับจินหยางแล้ว ที่น่าเสียดายที่สุดน่าจะเป็นเรื่องที่เวลานี้เธอไม่ได้อยู่เคียงข้างเขา อย่างน้อยถ้าอยู่ข้างๆ เขาก็พอจะมอบอ้อมกอดที่อบอุ่นให้เขา [...]

[ทดลองอ่าน] รักเธอตั้งแต่วันวาน ตอนที่ 73

曾是年少时 รักเธอตั้งแต่วันวาน ชิงเหม่ย 青浼 เขียน หนูน้อยฉี แปล   — โปรย — สำหรับจินหยางแล้ว ที่น่าเสียดายที่สุดน่าจะเป็นเรื่องที่เวลานี้เธอไม่ได้อยู่เคียงข้างเขา อย่างน้อยถ้าอยู่ข้างๆ เขาก็พอจะมอบอ้อมกอดที่อบอุ่นให้เขา [...]

[ทดลองอ่าน] รักเธอตั้งแต่วันวาน ตอนที่ 72

曾是年少时 รักเธอตั้งแต่วันวาน ชิงเหม่ย 青浼 เขียน หนูน้อยฉี แปล   — โปรย — สำหรับจินหยางแล้ว ที่น่าเสียดายที่สุดน่าจะเป็นเรื่องที่เวลานี้เธอไม่ได้อยู่เคียงข้างเขา อย่างน้อยถ้าอยู่ข้างๆ เขาก็พอจะมอบอ้อมกอดที่อบอุ่นให้เขา [...]

[ทดลองอ่าน] โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก ตอนที่ 87

โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก 天降横财一百亿 เจียงจื่อกุย 江子归 เขียน เหวินหรง แปล   — โปรย — เรื่องที่รู้ๆ กันอยู่สำหรับคนทั่วไปคือ หากมีเงินและได้ใช้เงินนั้น ก็จะมีความสุข [...]

[ทดลองอ่าน] โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก ตอนที่ 86

โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก 天降横财一百亿 เจียงจื่อกุย 江子归 เขียน เหวินหรง แปล   — โปรย — เรื่องที่รู้ๆ กันอยู่สำหรับคนทั่วไปคือ หากมีเงินและได้ใช้เงินนั้น ก็จะมีความสุข [...]

[ทดลองอ่าน] โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก ตอนที่ 85

โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก 天降横财一百亿 เจียงจื่อกุย 江子归 เขียน เหวินหรง แปล   — โปรย — เรื่องที่รู้ๆ กันอยู่สำหรับคนทั่วไปคือ หากมีเงินและได้ใช้เงินนั้น ก็จะมีความสุข [...]

[ทดลองอ่าน] โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก ตอนที่ 84

โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก 天降横财一百亿 เจียงจื่อกุย 江子归 เขียน เหวินหรง แปล   — โปรย — เรื่องที่รู้ๆ กันอยู่สำหรับคนทั่วไปคือ หากมีเงินและได้ใช้เงินนั้น ก็จะมีความสุข [...]

[ทดลองอ่าน] โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก ตอนที่ 83

โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก 天降横财一百亿 เจียงจื่อกุย 江子归 เขียน เหวินหรง แปล   — โปรย — เรื่องที่รู้ๆ กันอยู่สำหรับคนทั่วไปคือ หากมีเงินและได้ใช้เงินนั้น ก็จะมีความสุข [...]

[ทดลองอ่าน] โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก ตอนที่ 82

โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก 天降横财一百亿 เจียงจื่อกุย 江子归 เขียน เหวินหรง แปล   — โปรย — เรื่องที่รู้ๆ กันอยู่สำหรับคนทั่วไปคือ หากมีเงินและได้ใช้เงินนั้น ก็จะมีความสุข [...]

[ทดลองอ่าน] เทวัญบันดาล

เทวัญบันดาล แก้วเก้า เขียน — โปรย — “มาคนเดียวหรือ ทำอะไรที่นี่” “ผมเหรอครับ อ๋อ! ผมจะมากวาดศาลครับ” สรัลชี้มือไปที่ศาลเจ้าพ่อว่านทอง “ทวดสร้างศาลนี้ไว้เอง ผมมาวัดทีก็มากวาดที หลวงพ่อคนก่อนคอยช่วยดูแลให้ [...]

[ทดลองอ่าน] เทวัญบันดาล ตอนที่ 1

เทวัญบันดาล แก้วเก้า เขียน — โปรย — “มาคนเดียวหรือ ทำอะไรที่นี่” “ผมเหรอครับ อ๋อ! ผมจะมากวาดศาลครับ” สรัลชี้มือไปที่ศาลเจ้าพ่อว่านทอง “ทวดสร้างศาลนี้ไว้เอง ผมมาวัดทีก็มากวาดที หลวงพ่อคนก่อนคอยช่วยดูแลให้ [...]

[ทดลองอ่าน] คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง ตอนที่ 114

爱你怎么说 คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง   风流书呆 เฟิงหลิวซูไต เขียน ศีตกาล แปล MOON วาด   — โปรย — ในที่สุดความเข้าใจผิดระหว่าง [...]

[ทดลองอ่าน] คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง ตอนที่ 113

爱你怎么说 คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง   风流书呆 เฟิงหลิวซูไต เขียน ศีตกาล แปล MOON วาด   — โปรย — ในที่สุดความเข้าใจผิดระหว่าง [...]

[ทดลองอ่าน] คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง ตอนที่ 112

爱你怎么说 คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง   风流书呆 เฟิงหลิวซูไต เขียน ศีตกาล แปล MOON วาด   — โปรย — ในที่สุดความเข้าใจผิดระหว่าง [...]

[ทดลองอ่าน] คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง ตอนที่ 111

爱你怎么说 คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง   风流书呆 เฟิงหลิวซูไต เขียน ศีตกาล แปล MOON วาด   — โปรย — ในที่สุดความเข้าใจผิดระหว่าง [...]

[ทดลองอ่าน] คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง ตอนที่ 110

爱你怎么说 คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง   风流书呆 เฟิงหลิวซูไต เขียน ศีตกาล แปล MOON วาด   — โปรย — ในที่สุดความเข้าใจผิดระหว่าง [...]

[ทดลองอ่าน] คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง ตอนที่ 109

爱你怎么说 คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง   风流书呆 เฟิงหลิวซูไต เขียน ศีตกาล แปล MOON วาด   — โปรย — ในที่สุดความเข้าใจผิดระหว่าง [...]

[ทดลองอ่าน] บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์ ตอนที่ 80

巨星手记 บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์   อวี่เซี่ยวหลานซาน เขียน ธมน แปล get-sem วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์ ตอนที่ 79

巨星手记 บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์   อวี่เซี่ยวหลานซาน เขียน ธมน แปล get-sem วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์ ตอนที่ 78

巨星手记 บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์   อวี่เซี่ยวหลานซาน เขียน ธมน แปล get-sem วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์ ตอนที่ 77

巨星手记 บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์   อวี่เซี่ยวหลานซาน เขียน ธมน แปล get-sem วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์ ตอนที่ 76

巨星手记 บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์   อวี่เซี่ยวหลานซาน เขียน ธมน แปล get-sem วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์ ตอนที่ 75

巨星手记 บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์   อวี่เซี่ยวหลานซาน เขียน ธมน แปล get-sem วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม ตอนที่ 70

你能不能不撩我 นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม   焦糖冬瓜 เจียวถังตงกวา เขียน สีน้ำ แปล JYUN (Kang Jiyun) วาด   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม ตอนที่ 69

你能不能不撩我 นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม   焦糖冬瓜 เจียวถังตงกวา เขียน สีน้ำ แปล JYUN (Kang Jiyun) วาด   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม ตอนที่ 68

你能不能不撩我 นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม   焦糖冬瓜 เจียวถังตงกวา เขียน สีน้ำ แปล JYUN (Kang Jiyun) วาด   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม ตอนที่ 67

你能不能不撩我 นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม   焦糖冬瓜 เจียวถังตงกวา เขียน สีน้ำ แปล JYUN (Kang Jiyun) วาด   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม ตอนที่ 66

你能不能不撩我 นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม   焦糖冬瓜 เจียวถังตงกวา เขียน สีน้ำ แปล JYUN (Kang Jiyun) วาด   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม ตอนที่ 65

你能不能不撩我 นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม   焦糖冬瓜 เจียวถังตงกวา เขียน สีน้ำ แปล JYUN (Kang Jiyun) วาด   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก ตอนที่ 48

โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก 天降横财一百亿 เจียงจื่อกุย 江子归 เขียน เหวินหรง แปล   — โปรย — สวี่รุ่ย อดีตคุณหนูไฮโซต้องตกระกำลำบากทำงานทุกอย่าง เพื่อหาเงินเลี้ยงชีพและย่าผู้รักเธอสุดหัวใจ ยังไม่ทันจบมหาวิทยาลัย [...]

[ทดลองอ่าน] โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก ตอนที่ 49

โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก 天降横财一百亿 เจียงจื่อกุย 江子归 เขียน เหวินหรง แปล   — โปรย — สวี่รุ่ย อดีตคุณหนูไฮโซต้องตกระกำลำบากทำงานทุกอย่าง เพื่อหาเงินเลี้ยงชีพและย่าผู้รักเธอสุดหัวใจ ยังไม่ทันจบมหาวิทยาลัย [...]

[ทดลองอ่าน] โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก ตอนที่ 50

โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก 天降横财一百亿 เจียงจื่อกุย 江子归 เขียน เหวินหรง แปล   — โปรย — สวี่รุ่ย อดีตคุณหนูไฮโซต้องตกระกำลำบากทำงานทุกอย่าง เพื่อหาเงินเลี้ยงชีพและย่าผู้รักเธอสุดหัวใจ ยังไม่ทันจบมหาวิทยาลัย [...]

[ทดลองอ่าน] โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก ตอนที่ 47

โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก 天降横财一百亿 เจียงจื่อกุย 江子归 เขียน เหวินหรง แปล   — โปรย — สวี่รุ่ย อดีตคุณหนูไฮโซต้องตกระกำลำบากทำงานทุกอย่าง เพื่อหาเงินเลี้ยงชีพและย่าผู้รักเธอสุดหัวใจ ยังไม่ทันจบมหาวิทยาลัย [...]

[ทดลองอ่าน] โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก ตอนที่ 46

โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก 天降横财一百亿 เจียงจื่อกุย 江子归 เขียน เหวินหรง แปล   — โปรย — สวี่รุ่ย อดีตคุณหนูไฮโซต้องตกระกำลำบากทำงานทุกอย่าง เพื่อหาเงินเลี้ยงชีพและย่าผู้รักเธอสุดหัวใจ ยังไม่ทันจบมหาวิทยาลัย [...]

[ทดลองอ่าน] โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก ตอนที่ 45

โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก 天降横财一百亿 เจียงจื่อกุย 江子归 เขียน เหวินหรง แปล   — โปรย — สวี่รุ่ย อดีตคุณหนูไฮโซต้องตกระกำลำบากทำงานทุกอย่าง เพื่อหาเงินเลี้ยงชีพและย่าผู้รักเธอสุดหัวใจ ยังไม่ทันจบมหาวิทยาลัย [...]

[ทดลองอ่าน] รักเธอตั้งแต่วันวาน ตอนที่ 40

曾是年少时 รักเธอตั้งแต่วันวาน ชิงเหม่ย 青浼 เขียน หนูน้อยฉี แปล   — โปรย — “…อืม” อ้ายเจียออกแรงทาบทับตัวเธอ หลังได้ยินเสียงเธอร้องด้วยความตกใจ เขาก็พึมพำว่า [...]

[ทดลองอ่าน] รักเธอตั้งแต่วันวาน ตอนที่ 41

曾是年少时 รักเธอตั้งแต่วันวาน ชิงเหม่ย 青浼 เขียน หนูน้อยฉี แปล   — โปรย — “…อืม” อ้ายเจียออกแรงทาบทับตัวเธอ หลังได้ยินเสียงเธอร้องด้วยความตกใจ เขาก็พึมพำว่า [...]

[ทดลองอ่าน] รักเธอตั้งแต่วันวาน ตอนที่ 42

曾是年少时 รักเธอตั้งแต่วันวาน ชิงเหม่ย 青浼 เขียน หนูน้อยฉี แปล   — โปรย — “…อืม” อ้ายเจียออกแรงทาบทับตัวเธอ หลังได้ยินเสียงเธอร้องด้วยความตกใจ เขาก็พึมพำว่า [...]

[ทดลองอ่าน] รักเธอตั้งแต่วันวาน ตอนที่ 43

曾是年少时 รักเธอตั้งแต่วันวาน ชิงเหม่ย 青浼 เขียน หนูน้อยฉี แปล   — โปรย — “…อืม” อ้ายเจียออกแรงทาบทับตัวเธอ หลังได้ยินเสียงเธอร้องด้วยความตกใจ เขาก็พึมพำว่า [...]

[ทดลองอ่าน] รักเธอตั้งแต่วันวาน ตอนที่ 44

曾是年少时 รักเธอตั้งแต่วันวาน ชิงเหม่ย 青浼 เขียน หนูน้อยฉี แปล   — โปรย — “…อืม” อ้ายเจียออกแรงทาบทับตัวเธอ หลังได้ยินเสียงเธอร้องด้วยความตกใจ เขาก็พึมพำว่า [...]

[ทดลองอ่าน] รักเธอตั้งแต่วันวาน ตอนที่ 45

曾是年少时 รักเธอตั้งแต่วันวาน ชิงเหม่ย 青浼 เขียน หนูน้อยฉี แปล   — โปรย — “…อืม” อ้ายเจียออกแรงทาบทับตัวเธอ หลังได้ยินเสียงเธอร้องด้วยความตกใจ เขาก็พึมพำว่า [...]

[ทดลองอ่าน] หน้าตางามเลิศล้ำแล้วมีประโยชน์อันใด

我要这盛世美颜有何用 หน้าตางามเลิศล้ำแล้วมีประโยชน์อันใด   ลาเหมียนฮวาถังเตอะทู่จื่อ เขียน ชานมไข่มุกหวานร้อย แปล 千二百 Qian Er Bai วาด   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] หน้าตางามเลิศล้ำแล้วมีประโยชน์อันใด ตอนที่ 1

我要这盛世美颜有何用 หน้าตางามเลิศล้ำแล้วมีประโยชน์อันใด   ลาเหมียนฮวาถังเตอะทู่จื่อ เขียน ชานมไข่มุกหวานร้อย แปล 千二百 Qian Er Bai วาด   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] หน้าตางามเลิศล้ำแล้วมีประโยชน์อันใด ตอนที่ 2

我要这盛世美颜有何用 หน้าตางามเลิศล้ำแล้วมีประโยชน์อันใด   ลาเหมียนฮวาถังเตอะทู่จื่อ เขียน ชานมไข่มุกหวานร้อย แปล 千二百 Qian Er Bai วาด   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] หน้าตางามเลิศล้ำแล้วมีประโยชน์อันใด ตอนที่ 3

我要这盛世美颜有何用 หน้าตางามเลิศล้ำแล้วมีประโยชน์อันใด   ลาเหมียนฮวาถังเตอะทู่จื่อ เขียน ชานมไข่มุกหวานร้อย แปล 千二百 Qian Er Bai วาด   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] หน้าตางามเลิศล้ำแล้วมีประโยชน์อันใด ตอนที่ 4

我要这盛世美颜有何用 หน้าตางามเลิศล้ำแล้วมีประโยชน์อันใด   ลาเหมียนฮวาถังเตอะทู่จื่อ เขียน ชานมไข่มุกหวานร้อย แปล 千二百 Qian Er Bai วาด   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] หน้าตางามเลิศล้ำแล้วมีประโยชน์อันใด ตอนที่ 5

我要这盛世美颜有何用 หน้าตางามเลิศล้ำแล้วมีประโยชน์อันใด   ลาเหมียนฮวาถังเตอะทู่จื่อ เขียน ชานมไข่มุกหวานร้อย แปล 千二百 Qian Er Bai วาด   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] หน้าตางามเลิศล้ำแล้วมีประโยชน์อันใด ตอนที่ 6

我要这盛世美颜有何用 หน้าตางามเลิศล้ำแล้วมีประโยชน์อันใด   ลาเหมียนฮวาถังเตอะทู่จื่อ เขียน ชานมไข่มุกหวานร้อย แปล 千二百 Qian Er Bai วาด   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] รักเธอตั้งแต่วันวาน

曾是年少时 รักเธอตั้งแต่วันวาน ชิงเหม่ย 青浼 เขียน หนูน้อยฉี แปล   — โปรย — เฉินจินหยาง คุณหนูบ้านรวย สวย สูง [...]

[ทดลองอ่าน] รักเธอตั้งแต่วันวาน ตอนที่ 6

曾是年少时 รักเธอตั้งแต่วันวาน ชิงเหม่ย 青浼 เขียน หนูน้อยฉี แปล   — โปรย — เฉินจินหยาง คุณหนูบ้านรวย สวย สูง [...]

[ทดลองอ่าน] รักเธอตั้งแต่วันวาน ตอนที่ 5

曾是年少时 รักเธอตั้งแต่วันวาน ชิงเหม่ย 青浼 เขียน หนูน้อยฉี แปล   — โปรย — เฉินจินหยาง คุณหนูบ้านรวย สวย สูง [...]

[ทดลองอ่าน] รักเธอตั้งแต่วันวาน ตอนที่ 4

曾是年少时 รักเธอตั้งแต่วันวาน ชิงเหม่ย 青浼 เขียน หนูน้อยฉี แปล   — โปรย — เฉินจินหยาง คุณหนูบ้านรวย สวย สูง [...]

[ทดลองอ่าน] รักเธอตั้งแต่วันวาน ตอนที่ 3

曾是年少时 รักเธอตั้งแต่วันวาน ชิงเหม่ย 青浼 เขียน หนูน้อยฉี แปล   — โปรย — เฉินจินหยาง คุณหนูบ้านรวย สวย สูง [...]

[ทดลองอ่าน] รักเธอตั้งแต่วันวาน ตอนที่ 2

曾是年少时 รักเธอตั้งแต่วันวาน ชิงเหม่ย 青浼 เขียน หนูน้อยฉี แปล   — โปรย — เฉินจินหยาง คุณหนูบ้านรวย สวย สูง [...]

[ทดลองอ่าน] รักเธอตั้งแต่วันวาน ตอนที่ 1

曾是年少时 รักเธอตั้งแต่วันวาน ชิงเหม่ย 青浼 เขียน หนูน้อยฉี แปล   — โปรย — เฉินจินหยาง คุณหนูบ้านรวย สวย สูง [...]

[ทดลองอ่าน] นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม ตอนที่ 43

你能不能不撩我 นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม   焦糖冬瓜 เจียวถังตงกวา เขียน สีน้ำ แปล JYUN (Kang Jiyun) วาด   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม ตอนที่ 42

你能不能不撩我 นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม   焦糖冬瓜 เจียวถังตงกวา เขียน สีน้ำ แปล JYUN (Kang Jiyun) วาด   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม ตอนที่ 41

你能不能不撩我 นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม   焦糖冬瓜 เจียวถังตงกวา เขียน สีน้ำ แปล JYUN (Kang Jiyun) วาด   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม ตอนที่ 40

你能不能不撩我 นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม   焦糖冬瓜 เจียวถังตงกวา เขียน สีน้ำ แปล JYUN (Kang Jiyun) วาด   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม ตอนที่ 39

你能不能不撩我 นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม   焦糖冬瓜 เจียวถังตงกวา เขียน สีน้ำ แปล JYUN (Kang Jiyun) วาด   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม ตอนที่ 38

你能不能不撩我 นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม   焦糖冬瓜 เจียวถังตงกวา เขียน สีน้ำ แปล JYUN (Kang Jiyun) วาด   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง ตอนที่ 64

爱你怎么说 คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง   风流书呆 เฟิงหลิวซูไต เขียน ศีตกาล แปล MOON วาด   — โปรย — หลังจากภาพยนตร์เรื่อง [...]

[ทดลองอ่าน] คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง ตอนที่ 69

爱你怎么说 คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง   风流书呆 เฟิงหลิวซูไต เขียน ศีตกาล แปล MOON วาด   — โปรย — หลังจากภาพยนตร์เรื่อง [...]

[ทดลองอ่าน] คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง ตอนที่ 68

爱你怎么说 คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง   风流书呆 เฟิงหลิวซูไต เขียน ศีตกาล แปล MOON วาด   — โปรย — หลังจากภาพยนตร์เรื่อง [...]

[ทดลองอ่าน] คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง ตอนที่ 67

爱你怎么说 คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง   风流书呆 เฟิงหลิวซูไต เขียน ศีตกาล แปล MOON วาด   — โปรย — หลังจากภาพยนตร์เรื่อง [...]

[ทดลองอ่าน] คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง ตอนที่ 66

爱你怎么说 คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง   风流书呆 เฟิงหลิวซูไต เขียน ศีตกาล แปล MOON วาด   — โปรย — หลังจากภาพยนตร์เรื่อง [...]

[ทดลองอ่าน] คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง ตอนที่ 65

爱你怎么说 คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง   风流书呆 เฟิงหลิวซูไต เขียน ศีตกาล แปล MOON วาด   — โปรย — หลังจากภาพยนตร์เรื่อง [...]

[ทดลองอ่าน] บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์ ตอนที่ 47

巨星手记 บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์   อวี่เซี่ยวหลานซาน เขียน ธมน แปล get-sem วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์ ตอนที่ 46

巨星手记 บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์   อวี่เซี่ยวหลานซาน เขียน ธมน แปล get-sem วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์ ตอนที่ 45

巨星手记 บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์   อวี่เซี่ยวหลานซาน เขียน ธมน แปล get-sem วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์ ตอนที่ 44

巨星手记 บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์   อวี่เซี่ยวหลานซาน เขียน ธมน แปล get-sem วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์ ตอนที่ 43

巨星手记 บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์   อวี่เซี่ยวหลานซาน เขียน ธมน แปล get-sem วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์ ตอนที่ 42

巨星手记 บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์   อวี่เซี่ยวหลานซาน เขียน ธมน แปล get-sem วาด   — โปรย — [...]

แก้ทุกข้อสงสัย “หวังทง องครักษ์เสื้อแพร” มีกี่เล่มจบ สนุกไหมและดีกว่าองครักษ์เสื้อแพรเรื่องอื่นอย่างไร

นิยายแปลจีนโบราณอิงประวัติศาสตร์เรื่องเยี่ยมที่ไม่อยากให้ใครพลาดกับ หวังทง องครักษ์เสื้อแพร เรื่องราวการเกิดใหม่ของชายหนุ่มวัยกลางคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้ตอนจะตายเขายังพูดกับตัวเองว่า “ฉันไม่ยอม” ความแน่วแน่นั้นอาจไปแตะตาเทวดาสักองค์จนทำให้เขาได้โอกาสได้เกิดใหม่อีกครั้งในยุครัชสมัยว่านลี่ (หรือราชวงศ์หมิง) แน่นอนว่าถึงจะเป็นการเกิดใหม่ แต่เขานั้นกลับได้ความรู้ความสามารถเดิมของตัวเองไว้อยู่อย่างเต็มเปี่ยม ภายนอกอาจเป็นเพียงเด็กอายุ 15 แต่สมองของเขานั้นคือนักธุรกิจมากความสามารถ นี่คือจุดเริ่มต้นเพียงเล็กๆ ของเรื่องนี้เท่านั้น สิ่งที่ทรงเสน่ห์ของเรื่องนี้นั้น [...]

มองธุรกิจร้านอาหารในราชสมัยว่านลี่ ด้วยสายตานักธุรกิจยุคปัจจุบันกับ ” หวังทง องครักษ์เสื้อแพร “

ในนิยายเรื่อง หวังทง องครักษ์เสื้อแพร เคยมีคนกล่าวเอาไว้ว่า ‘การหาเงินเป็นเรื่องง่าย กิจการร้านอาหาร โดยเฉพาะอาหารจานด่วน ขอเพียงแต่ทำสะอาด ข้าวเยอะ กับเยอะ ตอนส่งอาหารก็หาบริษัทหรือคนที่ต้องการกินข้าวเจอ คุณต้องหาเงินได้อย่างแน่นอน’ สำหรับสายตานักธุรกิจหลายคนเองก็คงเป็นเช่นนั้น ทั้งเป็นสิ่งที่หาวัตถุดิบได้ง่าย จับเงินได้ทุกวัน [...]

[ทดลองอ่าน] คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง

爱你怎么说 คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง   风流书呆 เฟิงหลิวซูไต เขียน ศีตกาล แปล MOON วาด   — โปรย — เซียวจยาซู่ [...]

[ทดลองอ่าน] คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง ตอนที่ 1

爱你怎么说 คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง   风流书呆 เฟิงหลิวซูไต เขียน ศีตกาล แปล MOON วาด   — โปรย — เซียวจยาซู่ [...]

[ทดลองอ่าน] คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง ตอนที่ 2

爱你怎么说 คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง   风流书呆 เฟิงหลิวซูไต เขียน ศีตกาล แปล MOON วาด   — โปรย — เซียวจยาซู่ [...]

[ทดลองอ่าน] คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง ตอนที่ 3

爱你怎么说 คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง   风流书呆 เฟิงหลิวซูไต เขียน ศีตกาล แปล MOON วาด   — โปรย — เซียวจยาซู่ [...]

[ทดลองอ่าน] คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง ตอนที่ 4

爱你怎么说 คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง   风流书呆 เฟิงหลิวซูไต เขียน ศีตกาล แปล MOON วาด   — โปรย — เซียวจยาซู่ [...]

[ทดลองอ่าน] คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง ตอนที่ 5

爱你怎么说 คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง   风流书呆 เฟิงหลิวซูไต เขียน ศีตกาล แปล MOON วาด   — โปรย — เซียวจยาซู่ [...]

[ทดลองอ่าน] คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง ตอนที่ 6

爱你怎么说 คุณชายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิง   风流书呆 เฟิงหลิวซูไต เขียน ศีตกาล แปล MOON วาด   — โปรย — เซียวจยาซู่ [...]

[ทดลองอ่าน] โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก

โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก 天降横财一百亿 เจียงจื่อกุย 江子归 เขียน เหวินหรง แปล   — โปรย — ถ้าระบบให้เงินคุณหนึ่งหมื่นหยวน คุณจะใช้มันยังไง ถ้าต้องใช้ให้หมดภายในสิบนาทีล่ะ แล้วถ้าใช้ไม่หมดก็ต้องตายล่ะ [...]

[ทดลองอ่าน] โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก ตอนที่ 1

โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก 天降横财一百亿 เจียงจื่อกุย 江子归 เขียน เหวินหรง แปล   — โปรย — ถ้าระบบให้เงินคุณหนึ่งหมื่นหยวน คุณจะใช้มันยังไง ถ้าต้องใช้ให้หมดภายในสิบนาทีล่ะ แล้วถ้าใช้ไม่หมดก็ต้องตายล่ะ [...]

[ทดลองอ่าน] โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก ตอนที่ 2

โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก 天降横财一百亿 เจียงจื่อกุย 江子归 เขียน เหวินหรง แปล   — โปรย — ถ้าระบบให้เงินคุณหนึ่งหมื่นหยวน คุณจะใช้มันยังไง ถ้าต้องใช้ให้หมดภายในสิบนาทีล่ะ แล้วถ้าใช้ไม่หมดก็ต้องตายล่ะ [...]

[ทดลองอ่าน] โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก ตอนที่ 3

โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก 天降横财一百亿 เจียงจื่อกุย 江子归 เขียน เหวินหรง แปล   — โปรย — ถ้าระบบให้เงินคุณหนึ่งหมื่นหยวน คุณจะใช้มันยังไง ถ้าต้องใช้ให้หมดภายในสิบนาทีล่ะ แล้วถ้าใช้ไม่หมดก็ต้องตายล่ะ [...]

[ทดลองอ่าน] โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก ตอนที่ 4

โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก 天降横财一百亿 เจียงจื่อกุย 江子归 เขียน เหวินหรง แปล   — โปรย — ถ้าระบบให้เงินคุณหนึ่งหมื่นหยวน คุณจะใช้มันยังไง ถ้าต้องใช้ให้หมดภายในสิบนาทีล่ะ แล้วถ้าใช้ไม่หมดก็ต้องตายล่ะ [...]

[ทดลองอ่าน] โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก ตอนที่ 5

โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก 天降横财一百亿 เจียงจื่อกุย 江子归 เขียน เหวินหรง แปล   — โปรย — ถ้าระบบให้เงินคุณหนึ่งหมื่นหยวน คุณจะใช้มันยังไง ถ้าต้องใช้ให้หมดภายในสิบนาทีล่ะ แล้วถ้าใช้ไม่หมดก็ต้องตายล่ะ [...]

[ทดลองอ่าน] โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก ตอนที่ 6

โชคลาภหมื่นล้านบันดาลรัก 天降横财一百亿 เจียงจื่อกุย 江子归 เขียน เหวินหรง แปล   — โปรย — ถ้าระบบให้เงินคุณหนึ่งหมื่นหยวน คุณจะใช้มันยังไง ถ้าต้องใช้ให้หมดภายในสิบนาทีล่ะ แล้วถ้าใช้ไม่หมดก็ต้องตายล่ะ [...]

[ทดลองอ่าน] THE WITCHER V “ท่านหญิงแห่งทะเลสาบ” / แพรวสำนักพิมพ์

THE WITCHER V THE LADY OF THE LAKE  ท่านหญิงแห่งทะเลสาบ  ANDRZEJ SAPKOWSKI เขียน ธนพร ภู่ทอง แปล [...]

[ทดลองอ่าน] ปาจิงโกะ / แพรวสำนักพิมพ์

ปาจิงโกะ อีมินจิน เชียน ฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ แปล ติดตามการวางจำหน่ายได้ที่เพจ แพรวสำนักพิมพ์ (เวอร์ชันนี้สำหรับทดลองอ่าน ไม่ใช่ต้นฉบับที่เสร็จสมบูรณ์)  ——————————————————————————————————————- บ้าน เป็นทั้งนามและถ้อยคำที่แกร่งกล้า แกร่งกว่าคาถาใดที่จอมเวทเคยร่าย ฤๅวิญญาณขานรับ – [...]

[ทดลองอ่าน] สุภาพบุรุษในมอสโก / แพรวสำนักพิมพ์

A Gentleman in Moscow สุภาพบุรุษในมอสโก เอมอร์ โทวล์ส เขียน ภาณุ บุรุษรัตนพันธุ์ แปล ติดตามการวางจำหน่ายได้ที่เพจ แพรวสำนักพิมพ์ (เวอร์ชันนี้สำหรับทดลองอ่าน ไม่ใช่ต้นฉบับที่เสร็จสมบูรณ์)  ——————————————————————————————————————- [...]

[ทดลองอ่าน] นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม

你能不能不撩我 นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม   焦糖冬瓜 เจียวถังตงกวา เขียน สีน้ำ แปล JYUN (Kang Jiyun) วาด   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม บทนำ

你能不能不撩我 นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม   焦糖冬瓜 เจียวถังตงกวา เขียน สีน้ำ แปล JYUN (Kang Jiyun) วาด   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม ตอนที่ 5

你能不能不撩我 นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม   焦糖冬瓜 เจียวถังตงกวา เขียน สีน้ำ แปล JYUN (Kang Jiyun) วาด   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม ตอนที่ 4

你能不能不撩我 นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม   焦糖冬瓜 เจียวถังตงกวา เขียน สีน้ำ แปล JYUN (Kang Jiyun) วาด   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม ตอนที่ 3

你能不能不撩我 นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม   焦糖冬瓜 เจียวถังตงกวา เขียน สีน้ำ แปล JYUN (Kang Jiyun) วาด   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม ตอนที่ 2

你能不能不撩我 นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม   焦糖冬瓜 เจียวถังตงกวา เขียน สีน้ำ แปล JYUN (Kang Jiyun) วาด   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม ตอนที่ 1

你能不能不撩我 นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม   焦糖冬瓜 เจียวถังตงกวา เขียน สีน้ำ แปล JYUN (Kang Jiyun) วาด   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์ ตอนที่ 1

巨星手记 บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์   อวี่เซี่ยวหลานซาน เขียน ธมน แปล get-sem วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์

巨星手记 บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์   อวี่เซี่ยวหลานซาน เขียน ธมน แปล get-sem วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์ ตอนที่ 3

巨星手记 บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์   อวี่เซี่ยวหลานซาน เขียน ธมน แปล get-sem วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์ ตอนที่ 2

巨星手记 บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์   อวี่เซี่ยวหลานซาน เขียน ธมน แปล get-sem วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์ ตอนที่ 6

巨星手记 บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์   อวี่เซี่ยวหลานซาน เขียน ธมน แปล get-sem วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์ ตอนที่ 5

巨星手记 บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์   อวี่เซี่ยวหลานซาน เขียน ธมน แปล get-sem วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์ ตอนที่ 4

巨星手记 บันทึก (ไม่ลับ) ฉบับซูเปอร์สตาร์   อวี่เซี่ยวหลานซาน เขียน ธมน แปล get-sem วาด   — โปรย — [...]

[ทดลองอ่าน] เชิญร่ำสุรา 將進酒 บทที่ 251 : คว้าชัย

เชิญร่ำสุรา 將進酒   ถังจิ่วชิง 唐酒卿 กอหญ้า แปล   “เจ้ารู้หรือไม่ว่าปีนั้น” เสิ่นเจ๋อชวน สวมเสื้อคลุมตัวใหญ่เอ่ยช้าๆ “เหตุใดข้าจึงรับปาก เช่ออัน สวมต่างหูอันนี้” เฟ่ยเซิ่งยืนอยู่ข้างหลังไกลออกไปมาก [...]

[ทดลองอ่าน] เชิญร่ำสุรา 將進酒 บทที่ 250 : สงครามตั้งรับ

เชิญร่ำสุรา 將進酒   ถังจิ่วชิง 唐酒卿 กอหญ้า แปล   “เจ้ารู้หรือไม่ว่าปีนั้น” เสิ่นเจ๋อชวน สวมเสื้อคลุมตัวใหญ่เอ่ยช้าๆ “เหตุใดข้าจึงรับปาก เช่ออัน สวมต่างหูอันนี้” เฟ่ยเซิ่งยืนอยู่ข้างหลังไกลออกไปมาก [...]

[ทดลองอ่าน] เชิญร่ำสุรา 將進酒

เชิญร่ำสุรา 將進酒   ถังจิ่วชิง 唐酒卿 กอหญ้า แปล   “เจ้ารู้หรือไม่ว่าปีนั้น” เสิ่นเจ๋อชวน สวมเสื้อคลุมตัวใหญ่เอ่ยช้าๆ “เหตุใดข้าจึงรับปาก เช่ออัน สวมต่างหูอันนี้” เฟ่ยเซิ่งยืนอยู่ข้างหลังไกลออกไปมาก [...]

[ทดลองอ่าน] เชิญร่ำสุรา 將進酒 บทที่ 255 : เขาเขียว

เชิญร่ำสุรา 將進酒   ถังจิ่วชิง 唐酒卿 กอหญ้า แปล   “เจ้ารู้หรือไม่ว่าปีนั้น” เสิ่นเจ๋อชวน สวมเสื้อคลุมตัวใหญ่เอ่ยช้าๆ “เหตุใดข้าจึงรับปาก เช่ออัน สวมต่างหูอันนี้” เฟ่ยเซิ่งยืนอยู่ข้างหลังไกลออกไปมาก [...]

[ทดลองอ่าน] เชิญร่ำสุรา 將進酒 บทที่ 254 : จี้หราน

เชิญร่ำสุรา 將進酒   ถังจิ่วชิง 唐酒卿 กอหญ้า แปล   “เจ้ารู้หรือไม่ว่าปีนั้น” เสิ่นเจ๋อชวน สวมเสื้อคลุมตัวใหญ่เอ่ยช้าๆ “เหตุใดข้าจึงรับปาก เช่ออัน สวมต่างหูอันนี้” เฟ่ยเซิ่งยืนอยู่ข้างหลังไกลออกไปมาก [...]

[ทดลองอ่าน] เชิญร่ำสุรา 將進酒 บทที่ 253 : โรคลมหนาว

เชิญร่ำสุรา 將進酒   ถังจิ่วชิง 唐酒卿 กอหญ้า แปล   “เจ้ารู้หรือไม่ว่าปีนั้น” เสิ่นเจ๋อชวน สวมเสื้อคลุมตัวใหญ่เอ่ยช้าๆ “เหตุใดข้าจึงรับปาก เช่ออัน สวมต่างหูอันนี้” เฟ่ยเซิ่งยืนอยู่ข้างหลังไกลออกไปมาก [...]

[ทดลองอ่าน] เชิญร่ำสุรา 將進酒 บทที่ 252 : งูเปียนซา

เชิญร่ำสุรา 將進酒   ถังจิ่วชิง 唐酒卿 กอหญ้า แปล   “เจ้ารู้หรือไม่ว่าปีนั้น” เสิ่นเจ๋อชวน สวมเสื้อคลุมตัวใหญ่เอ่ยช้าๆ “เหตุใดข้าจึงรับปาก เช่ออัน สวมต่างหูอันนี้” เฟ่ยเซิ่งยืนอยู่ข้างหลังไกลออกไปมาก [...]

[ทดลองอ่าน] ปฏิปักษ์คู่บัลลังก์ บทที่ 1.1

君有疾否 ปฏิปักษ์คู่บัลลังก์ 如似我闻 หรูซื่อหว่อเหวิน เขียน เจ้าเจิน แปล LadyVanila วาด — โปรย — คนหนึ่งกุมอำนาจทางการทหาร คนหนึ่งกุมอำนาจผู้ตรวจการแผ่นดิน คนหนึ่งแสร้งเป็นพวกตัดแขนเสื้อเพื่อเข้าหา [...]

[ทดลองอ่าน] ปฏิปักษ์คู่บัลลังก์

君有疾否 ปฏิปักษ์คู่บัลลังก์ 如似我闻 หรูซื่อหว่อเหวิน เขียน เจ้าเจิน แปล LadyVanila วาด — โปรย — คนหนึ่งกุมอำนาจทางการทหาร คนหนึ่งกุมอำนาจผู้ตรวจการแผ่นดิน คนหนึ่งแสร้งเป็นพวกตัดแขนเสื้อเพื่อเข้าหา [...]

[ทดลองอ่าน] ปฏิปักษ์คู่บัลลังก์ บทที่ 3.2

君有疾否 ปฏิปักษ์คู่บัลลังก์ 如似我闻 หรูซื่อหว่อเหวิน เขียน เจ้าเจิน แปล LadyVanila วาด — โปรย — คนหนึ่งกุมอำนาจทางการทหาร คนหนึ่งกุมอำนาจผู้ตรวจการแผ่นดิน คนหนึ่งแสร้งเป็นพวกตัดแขนเสื้อเพื่อเข้าหา [...]

[ทดลองอ่าน] ปฏิปักษ์คู่บัลลังก์ บทที่ 2.2

君有疾否 ปฏิปักษ์คู่บัลลังก์ 如似我闻 หรูซื่อหว่อเหวิน เขียน เจ้าเจิน แปล LadyVanila วาด — โปรย — คนหนึ่งกุมอำนาจทางการทหาร คนหนึ่งกุมอำนาจผู้ตรวจการแผ่นดิน คนหนึ่งแสร้งเป็นพวกตัดแขนเสื้อเพื่อเข้าหา [...]

[ทดลองอ่าน] ปฏิปักษ์คู่บัลลังก์ บทที่ 3.1

君有疾否 ปฏิปักษ์คู่บัลลังก์ 如似我闻 หรูซื่อหว่อเหวิน เขียน เจ้าเจิน แปล LadyVanila วาด — โปรย — คนหนึ่งกุมอำนาจทางการทหาร คนหนึ่งกุมอำนาจผู้ตรวจการแผ่นดิน คนหนึ่งแสร้งเป็นพวกตัดแขนเสื้อเพื่อเข้าหา [...]

[ทดลองอ่าน] ปฏิปักษ์คู่บัลลังก์ บทที่ 2.1

君有疾否 ปฏิปักษ์คู่บัลลังก์ 如似我闻 หรูซื่อหว่อเหวิน เขียน เจ้าเจิน แปล LadyVanila วาด — โปรย — คนหนึ่งกุมอำนาจทางการทหาร คนหนึ่งกุมอำนาจผู้ตรวจการแผ่นดิน คนหนึ่งแสร้งเป็นพวกตัดแขนเสื้อเพื่อเข้าหา [...]

[ทดลองอ่าน] ปฏิปักษ์คู่บัลลังก์ บทที่ 1.2

君有疾否 ปฏิปักษ์คู่บัลลังก์ 如似我闻 หรูซื่อหว่อเหวิน เขียน เจ้าเจิน แปล LadyVanila วาด — โปรย — คนหนึ่งกุมอำนาจทางการทหาร คนหนึ่งกุมอำนาจผู้ตรวจการแผ่นดิน คนหนึ่งแสร้งเป็นพวกตัดแขนเสื้อเพื่อเข้าหา [...]

[ทดลองอ่าน] เจ้าเห็ดน้อย ตอนที่ 5

小蘑菇 เจ้าเห็ดน้อย   一十四洲 อีสือซื่อโจว เขียน Isamare แปล   — โปรย — “อย่าไปเลย … เจ้าเห็ดน้อย” [...]

[ทดลองอ่าน] เจ้าเห็ดน้อย ตอนที่ 4

小蘑菇 เจ้าเห็ดน้อย   一十四洲 อีสือซื่อโจว เขียน Isamare แปล   — โปรย — “อย่าไปเลย … เจ้าเห็ดน้อย” [...]

[ทดลองอ่าน] เจ้าเห็ดน้อย ตอนที่ 6

小蘑菇 เจ้าเห็ดน้อย   一十四洲 อีสือซื่อโจว เขียน Isamare แปล   — โปรย — “อย่าไปเลย … เจ้าเห็ดน้อย” [...]

[ทดลองอ่าน] เจ้าเห็ดน้อย ตอนที่ 1

小蘑菇 เจ้าเห็ดน้อย   一十四洲 อีสือซื่อโจว เขียน Isamare แปล   — โปรย — “อย่าไปเลย … เจ้าเห็ดน้อย” [...]

[ทดลองอ่าน] เจ้าเห็ดน้อย ตอนที่ 3

小蘑菇 เจ้าเห็ดน้อย   一十四洲 อีสือซื่อโจว เขียน Isamare แปล   — โปรย — “อย่าไปเลย … เจ้าเห็ดน้อย” [...]

[ทดลองอ่าน] เจ้าเห็ดน้อย ตอนที่ 2

小蘑菇 เจ้าเห็ดน้อย   一十四洲 อีสือซื่อโจว เขียน Isamare แปล   — โปรย — “อย่าไปเลย … เจ้าเห็ดน้อย” [...]

[ทดลองอ่าน] เจ้าเห็ดน้อย

小蘑菇 เจ้าเห็ดน้อย   一十四洲 อีสือซื่อโจว เขียน Isamare แปล   — โปรย — “อย่าไปเลย … เจ้าเห็ดน้อย” [...]

[ทดลองอ่าน] ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ บทที่ 100 วันที่หนึ่งร้อยในฐานะพี่เลี้ยง

幼崽护养协会 ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ เล่ม 3   酒矣 (Jiu Yi) เขียน ชาเย็น Lover แปล — โปรย — ภารกิจหลักที่ทำให้เซี่ยหลวนมายังดาวไกอาก็ต้องดำเนินต่อไป [...]

[ทดลองอ่าน] ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ บทที่ 99 วันที่เก้าสิบเก้าในฐานะพี่เลี้ยง

幼崽护养协会 ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ เล่ม 3   酒矣 (Jiu Yi) เขียน ชาเย็น Lover แปล — โปรย — ภารกิจหลักที่ทำให้เซี่ยหลวนมายังดาวไกอาก็ต้องดำเนินต่อไป [...]

[ทดลองอ่าน] ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ บทที่ 98 วันที่เก้าสิบแปดในฐานะพี่เลี้ยง

幼崽护养协会 ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ เล่ม 3   酒矣 (Jiu Yi) เขียน ชาเย็น Lover แปล — โปรย — ภารกิจหลักที่ทำให้เซี่ยหลวนมายังดาวไกอาก็ต้องดำเนินต่อไป [...]

[ทดลองอ่าน] ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ บทที่ 97 วันที่เก้าสิบเจ็ดในฐานะพี่เลี้ยง

幼崽护养协会 ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ เล่ม 3   酒矣 (Jiu Yi) เขียน ชาเย็น Lover แปล — โปรย — ภารกิจหลักที่ทำให้เซี่ยหลวนมายังดาวไกอาก็ต้องดำเนินต่อไป [...]

[ทดลองอ่าน] ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ บทที่ 96 วันที่เก้าสิบหกในฐานะพี่เลี้ยง

幼崽护养协会 ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ เล่ม 3   酒矣 (Jiu Yi) เขียน ชาเย็น Lover แปล — โปรย — ภารกิจหลักที่ทำให้เซี่ยหลวนมายังดาวไกอาก็ต้องดำเนินต่อไป [...]

[ทดลองอ่าน] ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ บทที่ 95 วันที่เก้าสิบห้าในฐานะพี่เลี้ยง

幼崽护养协会 ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ เล่ม 3   酒矣 (Jiu Yi) เขียน ชาเย็น Lover แปล — โปรย — ภารกิจหลักที่ทำให้เซี่ยหลวนมายังดาวไกอาก็ต้องดำเนินต่อไป [...]

[ทดลองอ่าน] อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 3 บทที่ 98

不要物种歧视 อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 3   月下蝶影 เย่ว์เซี่ยเตี๋ยอิ่ง เขียน นกแก้ว แปล   — โปรย — ที่สุดแล้วไม่ว่าเป็นมนุษย์หรือปีศาจก็ล้วนต้องการใครสักคนอยู่ข้างกาย [...]

[ทดลองอ่าน] อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 3 บทที่ 96

不要物种歧视 อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 3   月下蝶影 เย่ว์เซี่ยเตี๋ยอิ่ง เขียน นกแก้ว แปล   — โปรย — ที่สุดแล้วไม่ว่าเป็นมนุษย์หรือปีศาจก็ล้วนต้องการใครสักคนอยู่ข้างกาย [...]

[ทดลองอ่าน] อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 3 บทที่ 97

不要物种歧视 อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 3   月下蝶影 เย่ว์เซี่ยเตี๋ยอิ่ง เขียน นกแก้ว แปล   — โปรย — ที่สุดแล้วไม่ว่าเป็นมนุษย์หรือปีศาจก็ล้วนต้องการใครสักคนอยู่ข้างกาย [...]

[ทดลองอ่าน] อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 3 บทที่ 101

不要物种歧视 อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 3   月下蝶影 เย่ว์เซี่ยเตี๋ยอิ่ง เขียน นกแก้ว แปล   — โปรย — ที่สุดแล้วไม่ว่าเป็นมนุษย์หรือปีศาจก็ล้วนต้องการใครสักคนอยู่ข้างกาย [...]

[ทดลองอ่าน] อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 3 บทที่ 100

不要物种歧视 อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 3   月下蝶影 เย่ว์เซี่ยเตี๋ยอิ่ง เขียน นกแก้ว แปล   — โปรย — ที่สุดแล้วไม่ว่าเป็นมนุษย์หรือปีศาจก็ล้วนต้องการใครสักคนอยู่ข้างกาย [...]

[ทดลองอ่าน] อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 3 บทที่ 99

不要物种歧视 อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 3   月下蝶影 เย่ว์เซี่ยเตี๋ยอิ่ง เขียน นกแก้ว แปล   — โปรย — ที่สุดแล้วไม่ว่าเป็นมนุษย์หรือปีศาจก็ล้วนต้องการใครสักคนอยู่ข้างกาย [...]

[ทดลองอ่าน] การกลับมาของนางฟ้า

การกลับมาของนางฟ้า 回归的女神   เยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง 月下蝶影 เขียน ซานซาน แปล   — โปรย — หนิงซี เด็กเก่งขั้นเทพที่เพื่อนๆ สมัยมัธยมปลายตั้งฉายาให้ว่า [...]

[ทดลองอ่าน] ข้าอยากเป็นภรรยาจอมยุทธ์

ข้าอยากเป็นภรรยาจอมยุทธ์ 鸢鸢相报   จ้าวเฉียนเฉียน 赵乾乾 เขียน ลีลรักษ์ แปล   — โปรย — หวังชิงเฉี่ยน บุตรีเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองหลวง ผู้มีความคลั่งไคล้ที่จะเป็นจอมยุทธ์หญิง [...]

[ทดลองอ่าน] อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 2 บทที่ 55

不要物种歧视 อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 2 月下蝶影 เย่ว์เซี่ยเตี๋ยอิ่ง เขียน นกแก้ว แปล — โปรย — ‘พยับเมฆบนท้องนภาหมุนแปรปรวนคล้ายจะบังเกิดอสนีบาต ฝูหลีมองมังกรทองที่ขวางด้านหน้าตนก่อนแหงนหน้ามองฟ้า’ เขาไม่เคยคาดคิดและก็ไม่เคยคาดหวังมาก่อนว่าวันหนึ่งจะมีใครเอาชีวิตทั้งชีวิตมาปกป้องเขา [...]

[ทดลองอ่าน] อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 2 บทที่ 54

不要物种歧视 อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 2 月下蝶影 เย่ว์เซี่ยเตี๋ยอิ่ง เขียน นกแก้ว แปล — โปรย — ‘พยับเมฆบนท้องนภาหมุนแปรปรวนคล้ายจะบังเกิดอสนีบาต ฝูหลีมองมังกรทองที่ขวางด้านหน้าตนก่อนแหงนหน้ามองฟ้า’ เขาไม่เคยคาดคิดและก็ไม่เคยคาดหวังมาก่อนว่าวันหนึ่งจะมีใครเอาชีวิตทั้งชีวิตมาปกป้องเขา [...]

[ทดลองอ่าน] ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ บทที่ 52 วันที่ห้าสิบสองในฐานะพี่เลี้ยง

幼崽护养协会 ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ เล่ม 2   酒矣 (Jiu Yi) เขียน ชาเย็น Lover แปล   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ บทที่ 51 วันที่ห้าสิบเอ็ดในฐานะพี่เลี้ยง

幼崽护养协会 ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ เล่ม 2   酒矣 (Jiu Yi) เขียน ชาเย็น Lover แปล   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] การกลับมาของนางฟ้า ตอนที่ 5

การกลับมาของนางฟ้า 回归的女神   เยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง 月下蝶影 เขียน ซานซาน แปล   — โปรย — หนิงซี เด็กเก่งขั้นเทพที่เพื่อนๆ สมัยมัธยมปลายตั้งฉายาให้ว่า [...]

[ทดลองอ่าน] การกลับมาของนางฟ้า ตอนที่ 6

การกลับมาของนางฟ้า 回归的女神   เยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง 月下蝶影 เขียน ซานซาน แปล   — โปรย — หนิงซี เด็กเก่งขั้นเทพที่เพื่อนๆ สมัยมัธยมปลายตั้งฉายาให้ว่า [...]

[ทดลองอ่าน] ข้าอยากเป็นภรรยาจอมยุทธ์ ตอนที่ 3.1

ข้าอยากเป็นภรรยาจอมยุทธ์ 鸢鸢相报   จ้าวเฉียนเฉียน 赵乾乾 เขียน ลีลรักษ์ แปล   — โปรย — หวังชิงเฉี่ยน บุตรีเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองหลวง ผู้มีความคลั่งไคล้ที่จะเป็นจอมยุทธ์หญิง [...]

[ทดลองอ่าน] อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 2 บทที่ 53

不要物种歧视 อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 2 月下蝶影 เย่ว์เซี่ยเตี๋ยอิ่ง เขียน นกแก้ว แปล — โปรย — ‘พยับเมฆบนท้องนภาหมุนแปรปรวนคล้ายจะบังเกิดอสนีบาต ฝูหลีมองมังกรทองที่ขวางด้านหน้าตนก่อนแหงนหน้ามองฟ้า’ เขาไม่เคยคาดคิดและก็ไม่เคยคาดหวังมาก่อนว่าวันหนึ่งจะมีใครเอาชีวิตทั้งชีวิตมาปกป้องเขา [...]

[ทดลองอ่าน] อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 2 บทที่ 52

不要物种歧视 อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 2 月下蝶影 เย่ว์เซี่ยเตี๋ยอิ่ง เขียน นกแก้ว แปล — โปรย — ‘พยับเมฆบนท้องนภาหมุนแปรปรวนคล้ายจะบังเกิดอสนีบาต ฝูหลีมองมังกรทองที่ขวางด้านหน้าตนก่อนแหงนหน้ามองฟ้า’ เขาไม่เคยคาดคิดและก็ไม่เคยคาดหวังมาก่อนว่าวันหนึ่งจะมีใครเอาชีวิตทั้งชีวิตมาปกป้องเขา [...]

[ทดลองอ่าน] ข้าอยากเป็นภรรยาจอมยุทธ์ ตอนที่ 3.2

ข้าอยากเป็นภรรยาจอมยุทธ์ 鸢鸢相报   จ้าวเฉียนเฉียน 赵乾乾 เขียน ลีลรักษ์ แปล   — โปรย — หวังชิงเฉี่ยน บุตรีเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองหลวง ผู้มีความคลั่งไคล้ที่จะเป็นจอมยุทธ์หญิง [...]

[ทดลองอ่าน] ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ บทที่ 50 วันที่ห้าสิบในฐานะพี่เลี้ยง

幼崽护养协会 ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ เล่ม 2   酒矣 (Jiu Yi) เขียน ชาเย็น Lover แปล   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ บทที่ 49 วันที่สี่สิบเก้าในฐานะพี่เลี้ยง

幼崽护养协会 ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ เล่ม 2   酒矣 (Jiu Yi) เขียน ชาเย็น Lover แปล   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] การกลับมาของนางฟ้า ตอนที่ 4

การกลับมาของนางฟ้า 回归的女神   เยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง 月下蝶影 เขียน ซานซาน แปล   — โปรย — หนิงซี เด็กเก่งขั้นเทพที่เพื่อนๆ สมัยมัธยมปลายตั้งฉายาให้ว่า [...]

[ทดลองอ่าน] การกลับมาของนางฟ้า ตอนที่ 3

การกลับมาของนางฟ้า 回归的女神   เยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง 月下蝶影 เขียน ซานซาน แปล   — โปรย — หนิงซี เด็กเก่งขั้นเทพที่เพื่อนๆ สมัยมัธยมปลายตั้งฉายาให้ว่า [...]

[ทดลองอ่าน] ข้าอยากเป็นภรรยาจอมยุทธ์ ตอนที่ 2.2

ข้าอยากเป็นภรรยาจอมยุทธ์ 鸢鸢相报   จ้าวเฉียนเฉียน 赵乾乾 เขียน ลีลรักษ์ แปล   — โปรย — หวังชิงเฉี่ยน บุตรีเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองหลวง ผู้มีความคลั่งไคล้ที่จะเป็นจอมยุทธ์หญิง [...]

[ทดลองอ่าน] ข้าอยากเป็นภรรยาจอมยุทธ์ ตอนที่ 2.1

ข้าอยากเป็นภรรยาจอมยุทธ์ 鸢鸢相报   จ้าวเฉียนเฉียน 赵乾乾 เขียน ลีลรักษ์ แปล   — โปรย — หวังชิงเฉี่ยน บุตรีเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองหลวง ผู้มีความคลั่งไคล้ที่จะเป็นจอมยุทธ์หญิง [...]

[ทดลองอ่าน] อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 2 บทที่ 51

不要物种歧视 อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 2 月下蝶影 เย่ว์เซี่ยเตี๋ยอิ่ง เขียน นกแก้ว แปล — โปรย — ‘พยับเมฆบนท้องนภาหมุนแปรปรวนคล้ายจะบังเกิดอสนีบาต ฝูหลีมองมังกรทองที่ขวางด้านหน้าตนก่อนแหงนหน้ามองฟ้า’ เขาไม่เคยคาดคิดและก็ไม่เคยคาดหวังมาก่อนว่าวันหนึ่งจะมีใครเอาชีวิตทั้งชีวิตมาปกป้องเขา [...]

[ทดลองอ่าน] อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 2 บทที่ 50

不要物种歧视 อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 2 月下蝶影 เย่ว์เซี่ยเตี๋ยอิ่ง เขียน นกแก้ว แปล — โปรย — ‘พยับเมฆบนท้องนภาหมุนแปรปรวนคล้ายจะบังเกิดอสนีบาต ฝูหลีมองมังกรทองที่ขวางด้านหน้าตนก่อนแหงนหน้ามองฟ้า’ เขาไม่เคยคาดคิดและก็ไม่เคยคาดหวังมาก่อนว่าวันหนึ่งจะมีใครเอาชีวิตทั้งชีวิตมาปกป้องเขา [...]

[ทดลองอ่าน] ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ บทที่ 47 วันที่สี่สิบเจ็ดในฐานะพี่เลี้ยง

幼崽护养协会 ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ เล่ม 2   酒矣 (Jiu Yi) เขียน ชาเย็น Lover แปล   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] การกลับมาของนางฟ้า ตอนที่ 2

การกลับมาของนางฟ้า 回归的女神   เยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง 月下蝶影 เขียน ซานซาน แปล   — โปรย — หนิงซี เด็กเก่งขั้นเทพที่เพื่อนๆ สมัยมัธยมปลายตั้งฉายาให้ว่า [...]

[ทดลองอ่าน] ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ บทที่ 48 วันที่สี่สิบแปดในฐานะพี่เลี้ยง

幼崽护养协会 ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ เล่ม 2   酒矣 (Jiu Yi) เขียน ชาเย็น Lover แปล   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] การกลับมาของนางฟ้า ตอนที่ 1

การกลับมาของนางฟ้า 回归的女神   เยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง 月下蝶影 เขียน ซานซาน แปล   — โปรย — หนิงซี เด็กเก่งขั้นเทพที่เพื่อนๆ สมัยมัธยมปลายตั้งฉายาให้ว่า [...]

[ทดลองอ่าน] ข้าอยากเป็นภรรยาจอมยุทธ์ ตอนที่ 1.2

ข้าอยากเป็นภรรยาจอมยุทธ์ 鸢鸢相报   จ้าวเฉียนเฉียน 赵乾乾 เขียน ลีลรักษ์ แปล   — โปรย — หวังชิงเฉี่ยน บุตรีเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองหลวง ผู้มีความคลั่งไคล้ที่จะเป็นจอมยุทธ์หญิง [...]

[ทดลองอ่าน] ข้าอยากเป็นภรรยาจอมยุทธ์ ตอนที่ 1.1

ข้าอยากเป็นภรรยาจอมยุทธ์ 鸢鸢相报   จ้าวเฉียนเฉียน 赵乾乾 เขียน ลีลรักษ์ แปล   — โปรย — หวังชิงเฉี่ยน บุตรีเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองหลวง ผู้มีความคลั่งไคล้ที่จะเป็นจอมยุทธ์หญิง [...]

[ทดลองอ่าน] I love farming ผมแค่อยากปลูกผัก ส่วนความรักน่ะ เล่ม 4 ตอนที่ 6.3

我愛種田 ผมแค่อยากปลูกผัก ส่วนความรักน่ะ… เล่ม 4   ลาเหมียนฮวาถังเตอะทู่จื่อ เขียน ตัวละครผู้ถูกแทงที่ท้อง แปล   ในที่สุดเสี่ยวไป๋ที่ติดตามชุยชีฉาวมาหลายโลกก็เผยตัวตนออกมา จากโลกเสมือนสู่โลกแห่งความจริง จากแมวกลายเป็นคน แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไป [...]

[ทดลองอ่าน] I love farming ผมแค่อยากปลูกผัก ส่วนความรักน่ะ เล่ม 4 ตอนที่ 6.2

我愛種田 ผมแค่อยากปลูกผัก ส่วนความรักน่ะ… เล่ม 4   ลาเหมียนฮวาถังเตอะทู่จื่อ เขียน ตัวละครผู้ถูกแทงที่ท้อง แปล   ในที่สุดเสี่ยวไป๋ที่ติดตามชุยชีฉาวมาหลายโลกก็เผยตัวตนออกมา จากโลกเสมือนสู่โลกแห่งความจริง จากแมวกลายเป็นคน แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไป [...]

[ทดลองอ่าน] รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่ เล่ม 4 ตอนที่ 126

老婆粉了解一下 รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่   ชุนเตาหาน เขียน littleell แปล   — โปรย — เขาเป็นไอดอลของเธอ เธอเฝ้าติดตามเขามาตลอด จนมาวันหนึ่งเธอไม่รู้สึกถึงสิ่งอื่นใดในโลกนี้อีกแล้ว [...]

[ทดลองอ่าน] รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่ เล่ม 4 ตอนที่ 125

老婆粉了解一下 รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่   ชุนเตาหาน เขียน littleell แปล   — โปรย — เขาเป็นไอดอลของเธอ เธอเฝ้าติดตามเขามาตลอด จนมาวันหนึ่งเธอไม่รู้สึกถึงสิ่งอื่นใดในโลกนี้อีกแล้ว [...]

[ทดลองอ่าน] I love farming ผมแค่อยากปลูกผัก ส่วนความรักน่ะ เล่ม 4 ตอนที่ 6.1

我愛種田 ผมแค่อยากปลูกผัก ส่วนความรักน่ะ… เล่ม 4   ลาเหมียนฮวาถังเตอะทู่จื่อ เขียน ตัวละครผู้ถูกแทงที่ท้อง แปล   ในที่สุดเสี่ยวไป๋ที่ติดตามชุยชีฉาวมาหลายโลกก็เผยตัวตนออกมา จากโลกเสมือนสู่โลกแห่งความจริง จากแมวกลายเป็นคน แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไป [...]

[ทดลองอ่าน] I love farming ผมแค่อยากปลูกผัก ส่วนความรักน่ะ เล่ม 4 ตอนที่ 5.3

我愛種田 ผมแค่อยากปลูกผัก ส่วนความรักน่ะ… เล่ม 4   ลาเหมียนฮวาถังเตอะทู่จื่อ เขียน ตัวละครผู้ถูกแทงที่ท้อง แปล   ในที่สุดเสี่ยวไป๋ที่ติดตามชุยชีฉาวมาหลายโลกก็เผยตัวตนออกมา จากโลกเสมือนสู่โลกแห่งความจริง จากแมวกลายเป็นคน แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไป [...]

[ทดลองอ่าน] รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่ เล่ม 4 ตอนที่ 123

老婆粉了解一下 รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่   ชุนเตาหาน เขียน littleell แปล   — โปรย — เขาเป็นไอดอลของเธอ เธอเฝ้าติดตามเขามาตลอด จนมาวันหนึ่งเธอไม่รู้สึกถึงสิ่งอื่นใดในโลกนี้อีกแล้ว [...]

[ทดลองอ่าน] รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่ เล่ม 4 ตอนที่ 124

老婆粉了解一下 รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่   ชุนเตาหาน เขียน littleell แปล   — โปรย — เขาเป็นไอดอลของเธอ เธอเฝ้าติดตามเขามาตลอด จนมาวันหนึ่งเธอไม่รู้สึกถึงสิ่งอื่นใดในโลกนี้อีกแล้ว [...]

[ทดลองอ่าน] I love farming ผมแค่อยากปลูกผัก ส่วนความรักน่ะ เล่ม 4 ตอนที่ 5.2

我愛種田 ผมแค่อยากปลูกผัก ส่วนความรักน่ะ… เล่ม 4   ลาเหมียนฮวาถังเตอะทู่จื่อ เขียน ตัวละครผู้ถูกแทงที่ท้อง แปล   ในที่สุดเสี่ยวไป๋ที่ติดตามชุยชีฉาวมาหลายโลกก็เผยตัวตนออกมา จากโลกเสมือนสู่โลกแห่งความจริง จากแมวกลายเป็นคน แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไป [...]

[ทดลองอ่าน] I love farming ผมแค่อยากปลูกผัก ส่วนความรักน่ะ เล่ม 4 ตอนที่ 5.1

我愛種田 ผมแค่อยากปลูกผัก ส่วนความรักน่ะ… เล่ม 4   ลาเหมียนฮวาถังเตอะทู่จื่อ เขียน ตัวละครผู้ถูกแทงที่ท้อง แปล   ในที่สุดเสี่ยวไป๋ที่ติดตามชุยชีฉาวมาหลายโลกก็เผยตัวตนออกมา จากโลกเสมือนสู่โลกแห่งความจริง จากแมวกลายเป็นคน แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไป [...]

[ทดลองอ่าน] รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่

老婆粉了解一下 รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่   ชุนเตาหาน เขียน เสี่ยวฝาน & littleell แปล   — โปรย — กระจกเงาแบบตั้งพื้นสะท้อนภาพหญิงสาวตรงหน้าซึ่งมีใบหน้าขาวซีด ผมยาวม้วนงอเล็กน้อยในระดับอก [...]

[ทดลองอ่าน] รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่ เล่ม 4 ตอนที่ 122

老婆粉了解一下 รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่   ชุนเตาหาน เขียน littleell แปล   — โปรย — เขาเป็นไอดอลของเธอ เธอเฝ้าติดตามเขามาตลอด จนมาวันหนึ่งเธอไม่รู้สึกถึงสิ่งอื่นใดในโลกนี้อีกแล้ว [...]

[ทดลองอ่าน] รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่ เล่ม 4 ตอนที่ 121

老婆粉了解一下 รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่   ชุนเตาหาน เขียน littleell แปล   — โปรย — เขาเป็นไอดอลของเธอ เธอเฝ้าติดตามเขามาตลอด จนมาวันหนึ่งเธอไม่รู้สึกถึงสิ่งอื่นใดในโลกนี้อีกแล้ว [...]

[ทดลองอ่าน] บิงโกเกมฆาตกร “เปิดกฎฆ่า” / แพรวสำนักพิมพ์

บิงโกเกมฆาตกร “เปิดกฎฆ่า” ปฐมบทของผลงานระทึกขวัญชุดใหม่ จากปลายปากกาของปราปต์ ผู้เขียน “กาหลมหรทึก” ติดตามการวางจำหน่ายได้ที่เพจ แพรวสำนักพิมพ์ (เวอร์ชันนี้สำหรับทดลองอ่าน ไม่ใช่ต้นฉบับที่เสร็จสมบูรณ์)  ——————————————————————————————————————-   หน้า ๑     [...]

[ทดลองอ่าน] ปาปิญอง / แพรวสำนักพิมพ์

PAPILLON ปาปิญอง อองรี ชาริเยร์ เขียน นรา สุภัคโรจน์ แปล ติดตามการวางจำหน่ายได้ที่เพจ แพรวสำนักพิมพ์ (เวอร์ชันนี้สำหรับทดลองอ่าน ไม่ใช่ต้นฉบับที่เสร็จสมบูรณ์)    ——————————————————————————————————————- สมุดแบบฝึกหัดเล่มแรก ขจัดลงท่อ [...]

[ทดลองอ่าน] ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์

幼崽护养协会 ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์   酒矣 (Jiu Yi) เขียน ชาเย็น Lover แปล   —.—.—.—.—.—.—.—.—.—   ติดตามกำหนดการวางจำหน่ายได้ที่เพจ >> [...]

[ทดลองอ่าน] ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ บทที่ 6 วันที่หกในฐานะพี่เลี้ยง

幼崽护养协会 ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ เล่ม 1   酒矣 (Jiu Yi) เขียน ชาเย็น Lover แปล   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ บทที่ 5 วันที่ห้าในฐานะพี่เลี้ยง

幼崽护养协会 ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ เล่ม 1   酒矣 (Jiu Yi) เขียน ชาเย็น Lover แปล   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ บทที่ 4 วันที่สี่ในฐานะพี่เลี้ยง

幼崽护养协会 ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ เล่ม 1   酒矣 (Jiu Yi) เขียน ชาเย็น Lover แปล   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ บทที่ 3 วันที่สามในฐานะพี่เลี้ยง

幼崽护养协会 ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ เล่ม 1   酒矣 (Jiu Yi) เขียน ชาเย็น Lover แปล   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ บทที่ 2 วันที่สองในฐานะพี่เลี้ยง

幼崽护养协会 ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ เล่ม 1   酒矣 (Jiu Yi) เขียน ชาเย็น Lover แปล   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ บทที่ 1 วันแรกในฐานะพี่เลี้ยง

幼崽护养协会 ผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อนุบาลสัตว์ เล่ม 1   酒矣 (Jiu Yi) เขียน ชาเย็น Lover แปล   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 1 บทที่ 1

不要物种歧视 อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 1 月下蝶影 เย่ว์เซี่ยเตี๋ยอิ่ง เขียน นกแก้ว แปล — โปรย — โลกมนุษย์ยุ่งเหยิงวุ่นวายขึ้นทุกที แต่คนเป็นมนุษย์เองกลับไม่รู้สาเหตุที่แท้จริง ก็ใครจะไปรู้ได้ล่ะว่าความแปรปวนปั่นป่วนของท้องฟ้า [...]

[ทดลองอ่าน] อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 1 บทที่ 2

不要物种歧视 อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 1 月下蝶影 เย่ว์เซี่ยเตี๋ยอิ่ง เขียน นกแก้ว แปล — โปรย — โลกมนุษย์ยุ่งเหยิงวุ่นวายขึ้นทุกที แต่คนเป็นมนุษย์เองกลับไม่รู้สาเหตุที่แท้จริง ก็ใครจะไปรู้ได้ล่ะว่าความแปรปวนปั่นป่วนของท้องฟ้า [...]

[ทดลองอ่าน] อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 1 บทที่ 5

不要物种歧视 อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 1 月下蝶影 เย่ว์เซี่ยเตี๋ยอิ่ง เขียน นกแก้ว แปล — โปรย — โลกมนุษย์ยุ่งเหยิงวุ่นวายขึ้นทุกที แต่คนเป็นมนุษย์เองกลับไม่รู้สาเหตุที่แท้จริง ก็ใครจะไปรู้ได้ล่ะว่าความแปรปวนปั่นป่วนของท้องฟ้า [...]

[ทดลองอ่าน] อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 1 บทที่ 6

不要物种歧视 อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 1 月下蝶影 เย่ว์เซี่ยเตี๋ยอิ่ง เขียน นกแก้ว แปล — โปรย — โลกมนุษย์ยุ่งเหยิงวุ่นวายขึ้นทุกที แต่คนเป็นมนุษย์เองกลับไม่รู้สาเหตุที่แท้จริง ก็ใครจะไปรู้ได้ล่ะว่าความแปรปวนปั่นป่วนของท้องฟ้า [...]

[ทดลองอ่าน] คู่มือการเอาตัวรอดของนักกิน เล่ม 3 ตอนที่ 78

《古代吃货生存指南》 คู่มือการเอาตัวรอดของนักกิน   เข่อเล่อเจียงทัง เขียน เสี่ยวหวา แปล   — โปรย — ด้วยฝีมือการปรุงอาหารเลิศรสของ เจียงซูเหย่า นอกจากจะมัดใจ เซี่ยสวิน [...]

[ทดลองอ่าน] คู่มือการเอาตัวรอดของนักกิน เล่ม 3 ตอนที่ 73

《古代吃货生存指南》 คู่มือการเอาตัวรอดของนักกิน   เข่อเล่อเจียงทัง เขียน เสี่ยวหวา แปล   — โปรย — ด้วยฝีมือการปรุงอาหารเลิศรสของ เจียงซูเหย่า นอกจากจะมัดใจ เซี่ยสวิน [...]

[ทดลองอ่าน] คู่มือการเอาตัวรอดของนักกิน เล่ม 3 ตอนที่ 74

《古代吃货生存指南》 คู่มือการเอาตัวรอดของนักกิน   เข่อเล่อเจียงทัง เขียน เสี่ยวหวา แปล   — โปรย — ด้วยฝีมือการปรุงอาหารเลิศรสของ เจียงซูเหย่า นอกจากจะมัดใจ เซี่ยสวิน [...]

[ทดลองอ่าน] อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 1 บทที่ 4

不要物种歧视 อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 1 月下蝶影 เย่ว์เซี่ยเตี๋ยอิ่ง เขียน นกแก้ว แปล — โปรย — โลกมนุษย์ยุ่งเหยิงวุ่นวายขึ้นทุกที แต่คนเป็นมนุษย์เองกลับไม่รู้สาเหตุที่แท้จริง ก็ใครจะไปรู้ได้ล่ะว่าความแปรปวนปั่นป่วนของท้องฟ้า [...]

[ทดลองอ่าน] คู่มือการเอาตัวรอดของนักกิน เล่ม 3 ตอนที่ 77

《古代吃货生存指南》 คู่มือการเอาตัวรอดของนักกิน   เข่อเล่อเจียงทัง เขียน เสี่ยวหวา แปล   — โปรย — ด้วยฝีมือการปรุงอาหารเลิศรสของ เจียงซูเหย่า นอกจากจะมัดใจ เซี่ยสวิน [...]

[ทดลองอ่าน] คู่มือการเอาตัวรอดของนักกิน เล่ม 3 ตอนที่ 76

《古代吃货生存指南》 คู่มือการเอาตัวรอดของนักกิน   เข่อเล่อเจียงทัง เขียน เสี่ยวหวา แปล   — โปรย — ด้วยฝีมือการปรุงอาหารเลิศรสของ เจียงซูเหย่า นอกจากจะมัดใจ เซี่ยสวิน [...]

[ทดลองอ่าน] คู่มือการเอาตัวรอดของนักกิน

《古代吃货生存指南》 คู่มือการเอาตัวรอดของนักกิน   เข่อเล่อเจียงทัง เขียน เสี่ยวหวา แปล   _______________________________   ติดตามการวางจำหน่ายหนังสือได้ทางเพจ “บ้านอรุณ“ สำนักพิมพ์อรุณ (ยังไม่ใช่ต้นฉบับที่เสร็จสมบูรณ์)   [...]

[ทดลองอ่าน] คู่มือการเอาตัวรอดของนักกิน เล่ม 3 ตอนที่ 75

《古代吃货生存指南》 คู่มือการเอาตัวรอดของนักกิน   เข่อเล่อเจียงทัง เขียน เสี่ยวหวา แปล   — โปรย — ด้วยฝีมือการปรุงอาหารเลิศรสของ เจียงซูเหย่า นอกจากจะมัดใจ เซี่ยสวิน [...]

[ทดลองอ่าน] อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 1 บทที่ 3

不要物种歧视 อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ เล่ม 1 月下蝶影 เย่ว์เซี่ยเตี๋ยอิ่ง เขียน นกแก้ว แปล — โปรย — โลกมนุษย์ยุ่งเหยิงวุ่นวายขึ้นทุกที แต่คนเป็นมนุษย์เองกลับไม่รู้สาเหตุที่แท้จริง ก็ใครจะไปรู้ได้ล่ะว่าความแปรปวนปั่นป่วนของท้องฟ้า [...]

[ทดลองอ่าน] อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ

不要物种歧视 อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ 月下蝶影 เย่ว์เซี่ยเตี๋ยอิ่ง เขียน นกแก้ว แปล   —.—.—.—.—.—.—.—.—.—   ติดตามกำหนดการวางจำหน่ายได้ที่เพจ >> Rose Publishing …XOXO… [...]

[ทดลองอ่าน] รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่ เล่ม 3 ตอนที่ 84

老婆粉了解一下 รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่   ชุนเตาหาน เขียน เสี่ยวฝาน แปล   — โปรย —   “…ชีวิตนี้นอกจากคุณแล้ว จะไม่ชอบใคร ไม่นอกใจ ไม่จิ้น [...]

[ทดลองอ่าน] เชิญร่ำสุรา 將進酒 บทที่ 204 : ไทเฮา

เชิญร่ำสุรา 將進酒   ถังจิ่วชิง 唐酒卿 กอหญ้า แปล   “เซียนเซิงคืนชีวิตนี้ให้ข้าแล้ว อาเหย่” เสิ่นเจ๋อชวนหลอมละลายในกลิ่นอายอันคุ้นเคยนี้ ใช้แก้มถูไถแผ่นหลังของเซียวฉือเหย่ เหมือนสัตว์ตัวน้อยที่ตามกลิ่นมา “อาเหย่…” เซียวฉือเหย่ยกมือขึ้นกดเสิ่นเจ๋อชวนไว้ [...]

[ทดลองอ่าน] เชิญร่ำสุรา 將進酒 บทที่ 203 : ต้นสนกับก้อนหยก

เชิญร่ำสุรา 將進酒   ถังจิ่วชิง 唐酒卿 กอหญ้า แปล   “เซียนเซิงคืนชีวิตนี้ให้ข้าแล้ว อาเหย่” เสิ่นเจ๋อชวนหลอมละลายในกลิ่นอายอันคุ้นเคยนี้ ใช้แก้มถูไถแผ่นหลังของเซียวฉือเหย่ เหมือนสัตว์ตัวน้อยที่ตามกลิ่นมา “อาเหย่…” เซียวฉือเหย่ยกมือขึ้นกดเสิ่นเจ๋อชวนไว้ [...]

[ทดลองอ่าน] รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่ เล่ม 3 ตอนที่ 85

老婆粉了解一下 รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่   ชุนเตาหาน เขียน เสี่ยวฝาน แปล   — โปรย —   “…ชีวิตนี้นอกจากคุณแล้ว จะไม่ชอบใคร ไม่นอกใจ ไม่จิ้น [...]

[ทดลองอ่าน] เชิญร่ำสุรา 將進酒 บทที่ 201 : ความปรารถนารุนแรง

เชิญร่ำสุรา 將進酒   ถังจิ่วชิง 唐酒卿 กอหญ้า แปล   “เซียนเซิงคืนชีวิตนี้ให้ข้าแล้ว อาเหย่” เสิ่นเจ๋อชวนหลอมละลายในกลิ่นอายอันคุ้นเคยนี้ ใช้แก้มถูไถแผ่นหลังของเซียวฉือเหย่ เหมือนสัตว์ตัวน้อยที่ตามกลิ่นมา “อาเหย่…” เซียวฉือเหย่ยกมือขึ้นกดเสิ่นเจ๋อชวนไว้ [...]

[ทดลองอ่าน] เชิญร่ำสุรา 將進酒 บทที่ 202 : เชื่อมโยง

เชิญร่ำสุรา 將進酒   ถังจิ่วชิง 唐酒卿 กอหญ้า แปล   “เซียนเซิงคืนชีวิตนี้ให้ข้าแล้ว อาเหย่” เสิ่นเจ๋อชวนหลอมละลายในกลิ่นอายอันคุ้นเคยนี้ ใช้แก้มถูไถแผ่นหลังของเซียวฉือเหย่ เหมือนสัตว์ตัวน้อยที่ตามกลิ่นมา “อาเหย่…” เซียวฉือเหย่ยกมือขึ้นกดเสิ่นเจ๋อชวนไว้ [...]

[ทดลองอ่าน] รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่ เล่ม 3 ตอนที่ 83

老婆粉了解一下 รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่   ชุนเตาหาน เขียน เสี่ยวฝาน แปล   — โปรย —   “…ชีวิตนี้นอกจากคุณแล้ว จะไม่ชอบใคร ไม่นอกใจ ไม่จิ้น [...]

[ทดลองอ่าน] รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่ เล่ม 3 ตอนที่ 82

老婆粉了解一下 รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่   ชุนเตาหาน เขียน เสี่ยวฝาน แปล   — โปรย —   “…ชีวิตนี้นอกจากคุณแล้ว จะไม่ชอบใคร ไม่นอกใจ ไม่จิ้น [...]

[ทดลองอ่าน] เชิญร่ำสุรา 將進酒 บทที่ 199 : ชัยชนะ

เชิญร่ำสุรา 將進酒   ถังจิ่วชิง 唐酒卿 กอหญ้า แปล   “เซียนเซิงคืนชีวิตนี้ให้ข้าแล้ว อาเหย่” เสิ่นเจ๋อชวนหลอมละลายในกลิ่นอายอันคุ้นเคยนี้ ใช้แก้มถูไถแผ่นหลังของเซียวฉือเหย่ เหมือนสัตว์ตัวน้อยที่ตามกลิ่นมา “อาเหย่…” เซียวฉือเหย่ยกมือขึ้นกดเสิ่นเจ๋อชวนไว้ [...]

[ทดลองอ่าน] รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่ เล่ม 3 ตอนที่ 81

老婆粉了解一下 รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่   ชุนเตาหาน เขียน เสี่ยวฝาน แปล   — โปรย —   “…ชีวิตนี้นอกจากคุณแล้ว จะไม่ชอบใคร ไม่นอกใจ ไม่จิ้น [...]

[ทดลองอ่าน] เชิญร่ำสุรา 將進酒 บทที่ 200 : ลักลอบ

เชิญร่ำสุรา 將進酒   ถังจิ่วชิง 唐酒卿 กอหญ้า แปล   “เซียนเซิงคืนชีวิตนี้ให้ข้าแล้ว อาเหย่” เสิ่นเจ๋อชวนหลอมละลายในกลิ่นอายอันคุ้นเคยนี้ ใช้แก้มถูไถแผ่นหลังของเซียวฉือเหย่ เหมือนสัตว์ตัวน้อยที่ตามกลิ่นมา “อาเหย่…” เซียวฉือเหย่ยกมือขึ้นกดเสิ่นเจ๋อชวนไว้ [...]

[ทดลองอ่าน] รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่ เล่ม 3 ตอนที่ 80

老婆粉了解一下 รู้ไว้ซะ ฉันนี่แหละแฟนคลับตัวแม่   ชุนเตาหาน เขียน เสี่ยวฝาน แปล   — โปรย —   “…ชีวิตนี้นอกจากคุณแล้ว จะไม่ชอบใคร ไม่นอกใจ ไม่จิ้น [...]

[ทดลองอ่าน] ลำนำล่มแคว้น – เล่ห์บุปผาพิษ บทที่ 1.5

ลำนำล่มแคว้น – เล่ห์บุปผาพิษ 祸国•归程   สือซื่อเชวี่ย 十四阙 เขียน อาจือ แปล Jadeline ปก   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] ลำนำล่มแคว้น – เล่ห์บุปผาพิษ บทที่ 1.4

ลำนำล่มแคว้น – เล่ห์บุปผาพิษ 祸国•归程   สือซื่อเชวี่ย 十四阙 เขียน อาจือ แปล Jadeline ปก   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] แล้วเราจะได้พบกันอีก ณ ห้องสมุดปารีส / แพรวสำนักพิมพ์

The Paris Library แล้วเราจะได้พบกันอีก ณ ห้องสมุดปารีส เจเน็ต สเกสเลียน ชาร์ลส์ เขียนนรา สุภัคโรจน์ แปล ติดตามการวางจำหน่ายได้ที่เพจ แพรวสำนักพิมพ์ (ยังไม่ใช่ต้นฉบับที่เสร็จสมบูรณ์)  ——————————————————————————————————————- [...]

[ทดลองอ่าน] แล้วเราจะได้พบกันอีก ณ ห้องสมุดปารีส / แพรวสำนักพิมพ์

The Paris Libraryแล้วเราจะได้พบกันอีกณ ห้องสมุดปารีส เจเน็ต สเกสเลียน ชาร์ลส์ เขียนนรา สุภัคโรจน์ แปล ติดตามการวางจำหน่ายได้ที่เพจ แพรวสำนักพิมพ์ (ยังไม่ใช่ต้นฉบับที่เสร็จสมบูรณ์)  ——————————————————————————————————————-   บทที่ [...]

[ทดลองอ่าน] ลำนำล่มแคว้น – เล่ห์บุปผาพิษ บทที่ 1.3

ลำนำล่มแคว้น – เล่ห์บุปผาพิษ 祸国•归程   สือซื่อเชวี่ย 十四阙 เขียน อาจือ แปล Jadeline ปก   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] ลำนำล่มแคว้น – เล่ห์บุปผาพิษ บทที่ 1.2

ลำนำล่มแคว้น – เล่ห์บุปผาพิษ 祸国•归程   สือซื่อเชวี่ย 十四阙 เขียน อาจือ แปล Jadeline ปก   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] ผมพูดไม่ได้ว่าใครคือฆาตกร / แพรวสำนักพิมพ์

ผมพูดไม่ได้ว่าใครคือฆาตกร  피터래빗죽이기 อีชันย็อง เขียน สุมาลี สูนจันทร์  แปล  ติดตามการวางจำหน่ายได้ที่เพจ แพรวสำนักพิมพ์ (ยังไม่ใช่ต้นฉบับที่เสร็จสมบูรณ์)  ——————————————————————————————————————-       วันนี้ต้องฆ่าคนคนหนึ่ง จินช็อลรู้สึกกดดันอย่างหนักเพราะความคิดที่เกินจะรับมือไหว [...]

[ทดลองอ่าน] ลำนำล่มแคว้น – เล่ห์บุปผาพิษ บทที่ 1.1

ลำนำล่มแคว้น – เล่ห์บุปผาพิษ 祸国•归程   สือซื่อเชวี่ย 十四阙 เขียน อาจือ แปล Jadeline ปก   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] ลำนำล่มแคว้น – เล่ห์บุปผาพิษ ปฐมบท

ลำนำล่มแคว้น – เล่ห์บุปผาพิษ 祸国•归程   สือซื่อเชวี่ย 十四阙 เขียน อาจือ แปล Jadeline ปก   — โปรย [...]

[ทดลองอ่าน] I love farming ผมแค่อยากปลูกผัก ส่วนความรักน่ะ เล่ม 2 ตอนที่ 3.5

我愛種田 ผมแค่อยากปลูกผัก ส่วนความรักน่ะ… เล่ม 2   ลาเหมียนฮวาถังเตอะทู่จื่อ เขียน ตัวละครผู้ถูกแทงที่ท้อง แปล   เรียลลิตี้ในโลกแรกจบลงพร้อมเรตติ้งสูงลิบแบบงงๆ ชุยชีฉาว เตรียมเข้าสู่โลกที่สองในบทบาทใหม่ บารอนหนุ่มผู้เป็นเจ้าเมืองเล็กๆ [...]

[ทดลองอ่าน] I love farming ผมแค่อยากปลูกผัก ส่วนความรักน่ะ เล่ม 2 ตอนที่ 3.6

我愛種田 ผมแค่อยากปลูกผัก ส่วนความรักน่ะ… เล่ม 2   ลาเหมียนฮวาถังเตอะทู่จื่อ เขียน ตัวละครผู้ถูกแทงที่ท้อง แปล   เรียลลิตี้ในโลกแรกจบลงพร้อมเรตติ้งสูงลิบแบบงงๆ ชุยชีฉาว เตรียมเข้าสู่โลกที่สองในบทบาทใหม่ บารอนหนุ่มผู้เป็นเจ้าเมืองเล็กๆ [...]

[ทดลองอ่าน] ความสุขเธอนั้น ขอฉันเถอะนะ / แพรวสำนักพิมพ์

ความสุขของเธอนั้น ขอฉันเถอะนะ행복배틀 ชูยองฮา เขียนวิทิยา จันทร์พันธ์ แปล ติดตามการวางจำหน่ายได้ที่เพจ แพรวสำนักพิมพ์ (ยังไม่ใช่ต้นฉบับที่เสร็จสมบูรณ์)  ——————————————————————————————————————-   บทนำ ผู้ถูกคัดเลือกต่างตะโกนดีใจคล้ายๆ กัน มีโฮขอร้องให้รองหัวหน้าแผนกคิมช่วยโทร. ไปหาโอยูจินแทน [...]